Tax Headache

Jak ovlivňují výši důchodu náhradní a vyloučené doby pojištění?

Měsíční výši státního důchodu výrazně ovlivňují tzv. náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění. Nezapočítání těchto období...

celý článek
Portrait of a healthy couple

Předčasný důchod v roce 2017

Výše předčasného důchodu závisí nejenom na výdělcích v produktivním výdělku a získané době pojištění, ale i na...

celý článek
old man with tablet computer at home

Důchodové nároky v roce 2017

Výši státního důchodu ovlivňuje celý produktivní život, neboť měsíční částku státního důchodu současných žadatelů o důchod ovlivňuje...

celý článek