Male mover loading van with cardboard box delivery service

Daňové devatero důchodce za rok 2016

V řádném důchodovém věku je možné bez omezení podnikat nebo pracovat. Příjmy výdělečně činných důchodců však podléhají...

celý článek
Coppia di anziani in giro in bicicletta

Úřad práce a důchod

Dlouhodobá nezaměstnanost je pro budoucího důchodce nepříjemná, může být dokonce důvodem, proč není starobní důchod přiznán. Naproti tomu krátkodobá nezaměstnanost může mít pozitivní vliv na výpočet starobního důchodu....

celý článek
Hands of Businessman Working with Calculator

Důchod a vlastní příjem

V Česku jsou vypláceny řádné starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, vdovské důchody a sirotčí důchody. Jaký příjem mohou mít příjemci důchodů...

celý článek