Jak se počítá vdovský důchod v praktických příkladech?

Pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Nárok na vdovský důchod není vždy. Jak se liší výpočet vdovského důchodu? Jaká pravidla platí ohledně vlastního příjmu?

 

V praxi se mnohem častěji pobírá vdovský důchod, proto budeme v článku hovořit pouze o vdovském důchodu, přestože stejné podmínky platí i pro vdovecký důchod. Základní doba pro pobírání vdovského důchodu je jeden rok, po uplynutí této lhůty náleží vdovský důchod pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. při péči o nezaopatřené děti, při péči o závislé rodiče, při pobírání invalidního důchodu třetího stupně nebo při dosažení požadovaného věku). O vdovský důchod je potřeba si vždy písemně požádat na místně příslušné OSSZ. Podívejme se v osmi praktických příkladech na problematiku výpočtu vdovského důchodu.

 

Praktický příklad 1)

Slečna Nováková žila dlouhodobě se svým přítelem panem Dvořákem. Slečně Novákové však při úmrtí jejího přítele nárok na vdovský důchod nevznikl. Na vdovský důchod má nárok pouze manželka po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil podmínku pro přiznání starobního či invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

 

Praktický příklad 2)

Paní Pokorné zemřel její manžel. Nárok na vdovský důchod však paní Pokorné nevznikne, neboť z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti zemřelého manžela a práce načerno nesplnil pan Pokorný ke dni úmrtí potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu.  

 

Praktický příklad 3)

Paní Černá pracuje a má hrubou mzdu 60 000 Kč, paní Veselá má hrubou mzdu 20 000 Kč. Vdovský důchod však bude mít paní Veselá vyšší, neboť výše vdovského důchodu se odvozuje od důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. A pan Veselý by měl nárok na vyšší důchod než pan Černý.

 

Praktický příklad 4)

Paní Skálové zemřel manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 12 700 Kč (základní výměra 2 700 Kč + procentní výměra 10 000 Kč). Paní Skálová ještě nedosáhla řádného důchodového věku a stále pracuje. Vdovský důchod paní Skálové bude činit 7 700 Kč (základní výměra 2 700 Kč + procentní výměra 5 000 Kč). Vdovský důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná a činí v roce 2018 částku 2 700 Kč, procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel.

 

Praktický příklad 5)

Paní Kučerová pobírá vlastní starobní důchod a ještě pracuje. V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu. Paní Kučerové zemře manžel a bude po něm pobírat vdovský důchod. Paní Kučerová má strach, že z důvodu nároku na vdovský důchod nemůže pracovat. Není tomu tak. Pobírání vdovského důchodu neomezuje ve výdělečné činnosti.

 

Praktický příklad 6)

Paní Straková pobírá vlastní starobní důchod ve výši 10 700 Kč. Paní Strakové zemře manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 13 700 Kč. Protože paní Strakové vznikl nárok na dva důchody (vlastní starobní a vdovský), tak se uplatní legislativa pro souběh důchodů. V takovém případě náleží vyšší z důchodů v plné výši a nižší z důchodů v poloviční výši procentní výměry. Základní výměra důchodu náleží vždy pouze jednou. Vlastní starobní důchod paní Strakové je vyšší než vdovský důchod. V plné výši bude tedy paní Straková pobírat vlastní starobní důchod a z procentní výměry vdovského důchodu polovinu. Souhrnný státní důchod paní Strakové bude tedy 13 450 Kč (10 700 Kč + (11 000 Kč x 50 % x 50 %).

 

Praktický příklad 7)

Paní Smutná má vlastní velmi nadstandardní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a ještě je majitelkou několika nemovitostí. Po zemřelém manželovi vznikne paní Smutné nárok na vdovský důchod. Přestože je finanční situace paní Smutné velmi dobrá, tak bude mít nárok na vdovský důchod. Životní úroveň vdovy nehraje pro vznik nároku na vdovský důchod roli.

 

Praktický příklad 8)

Paní Krejčí pobírá dlouhodobě vdovský důchod po zemřelém manželovi, protože stále pečuje o nezaopatřené děti. Vdovský důchod paní Krejčí se během let zvyšuje pouze o každoroční valorizaci. Z důvodu vlastního příjmu vdovy se vdovský důchod nezvyšuje. Od lednové splátky důchodu jsou valorizovány všechny důchody, tedy i vdovské důchody. K valorizaci přitom dochází automaticky, není potřeba plnit žádné administrativní úkony.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře