Předčasný důchod

Někteří občané chtějí odejít do důchodu dříve než v řádném důchodovém věku. Ať už ze zdravotních důvodů, nemožnosti najít pracovní uplatnění v předdůchodovém věku nebo touhou konečně se věnovat svým koníčkům, řešením je předčasný důchod. S čím je při odchodu do předčasného důchodu počítat?

Po legislativních změnách v účinnosti od října 2023 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Podmínky pro odchod do předčasného důchodu se tedy zákonnými změnami zpřísnily, když ještě v září 2023 mohli občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let (muži a většina žen) odejít do předčasného důchodu v 60 letech. O předčasný důchod nelze požádat zpětně jako je tomu v případě starobního důchodu.

  • V roce 2024 tedy nelze odejít do předčasného důchodu dříve než tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Od nejdřívějšího možného zákonného termínu odchodu do předčasného důchodu  je možné odejít do předčasného důchodu kdykoliv.
  • Pro přiznání předčasného důchodu se minimální doba pojištění zvyšuje od října 2024 z 35 let na 40 let, podmínky pro přiznání předčasného důchodu se tedy značně zpřísnily.
  • O důchod je potřeba si písemně zažádat na základě žádosti o předčasný starobní důchod na místně příslušné OSSZ.

 

Předčasný důchod je trvale krácený

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod je trvale krácený, při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 dní předčasnosti, proto je vhodné si odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat. Při výpočtu předčasného důchodu je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 360 dní nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku.

  • Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení výpočtového základu v závislosti na odchodu do předčasného důchodu. Od října 2023 se krácení u předčasného důchodu zvýšilo a činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Krácení výpočtového základu

(při výpočtu předčasného důchodu)

Dřívější odchod do důchodu

(před důchodovým věkem)

Krácení

výpočtového

základu

1 den až 90 dní 1,5 %
91 dní až 180 dní 3,0 %
181 dní až 270 dní 4,5%
271 dní až 360 dní 6,0 %
361 dní až 450 dní 7,5 %
451 dní až 540 dní 9,0 %
541 dní až 630 dní 10,5%
631 dní až 720 dní 12,0%
721 dní až 810 dní 13,5 %
811 dní až 900 dní 15,0 %
901 dní až 990 dní 16,5 %
991 dní až 1 080 dní 18,0 %
1 081 dní a více 19,5 %

 

Krácení u předčasného důchodu

Protože se krátí výpočtový základ a nikoliv až vypočtený důchod, tak je předčasný důchod nižší než řádný důchod více než si někteří žadatelé o důchod myslí. Pro lepší názornost si rozdíl ve výši důchodu vypočítáme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní Novotná má průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky 41 950 Kč (osobní vyměřovací základ) a získá 44 let pojištění. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). U paní Novotné si vypočítáme řádný důchod a předčasné důchody, vše dle legislativy roku 2024.

a) Výpočet předčasného důchodu (odchod do předčasného důchodu o 360 dní dříve)

Nejdříve názorně vypočítáme předčasný důchod paní Novotné, když odejde do předčasného důchodu o 360 dní dříve před dosaženým řádným důchodovým věkem.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ 41 950Kč
První redukční hranice (do 19 346 Kč, ze 100 %) 19 346 Kč
Druhá redukční hranice(od 19 346 Kč do 175 868  Kč, z 26 %) 5 878 Kč
Základní výměra důchodu 4 400 Kč
Výpočtový základ (19 346 Kč + 4 400 Kč) 25 224 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (44 let x 1,5 %) 66,0
Procentní výměra důchodu (25 224 Kč x 66 %) 16 648 Kč
Krácení důchodu (v %) 6,0
Krácení důchodu (v Kč)(25 224 Kč x 6,0 %) 1 513 Kč
Procentní výměra důchodu (16 648 Kč – 1 513 Kč) 15 135 Kč
Měsíční důchod (4 400 Kč + 15 135 Kč) 19 535 Kč

 

 b) Předčasný důchod v závislosti na odchodu do důchodu

Nyní si vypočítáme různé varianty předčasného důchodu u paní Novákové v závislosti na odchodu do předčasného důchodu, vše dle legislativy roku 2024. Výpočet je tedy proveden pro konkrétní údaje, při jiných vstupních údajích (např. příjmech) by byly výsledky odlišné. Ve všech případech počítáme pro zjednodušení a lehkou porovnatelnost se stejnou dobou pojištění (44 let). Jestliže by se místo odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve ještě tři roky pracovalo, potom by se zvýšila doba pojištění o 3 roky a rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem by byl vyšší.

 

Osobní

vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Odchod

do důchodu

Výše

důchodu

41 950 Kč 44 let řádný důchod 21 048 Kč
41 950 Kč 44 let 1 – 90 dní 20 670 Kč
41 950 Kč 44 let 91 – 180 dní 20 292 Kč
41 950 Kč 44 let 181 – 270 dní 19 913 Kč
41 950 Kč 44 let 271 – 360 dní 19 535 Kč
41 950 Kč 44 let 361 – 450 dní 19 157 Kč
41 950 Kč 44 let 451 – 540 dní 18 778 Kč
41 950 Kč 44 let 541 – 630 dní 18 400 Kč
41 950 Kč 44 let 631 – 720 dní 18 022 Kč
41 950 Kč 44 let 721 – 810 dní 17 643 Kč
41 950 Kč 44 let 811 – 900 dní 17 265 Kč
41 950 Kč 44 let 901 – 990 dní 16 887 Kč
41 950 Kč 44 let 991 – 1080 dní 16 508 Kč
41 950 Kč 44 let 1081 – a více 16 130 Kč

 

Potřebujete poradit? Navštivte naší Důchodovou poradnu. Rádi Vám zdarma odpovíme na Vaše dotazy.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 19
Loading...