Předčasný důchod

Někteří občané chtějí odejít do důchodu dříve než v řádném důchodovém věku. Ať už ze zdravotních důvodů, nemožnosti najít pracovní uplatnění v předdůchodovém věku nebo touhou konečně se věnovat svým koníčkům, řešením je předčasný důchod. S čím je při odchodu do předčasného důchodu počítat?

Občané mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.  Aktuálně řádný důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. V budoucnu bude možné odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech. Této možnosti budou moci využít občané, jejichž důchodový věk bude alespoň 65 let a v 60 letech splní podmínky pro přiznání předčasného důchodu. O předčasný důchod nelze požádat zpětně jako je tomu v případě starobního důchodu.

  • V současné době mohou někteří občané odejít do předčasného důchodu již o více než  3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Od nejdřívějšího možného zákonného termínu odchodu do předčasného důchodu  je možné odejít do předčasného důchodu kdykoliv.
  • Pro přiznání předčasného důchodu v roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň 33 let, stejně jako v případě odchodu do řádného důchodu.
  • O důchod je potřeba si písemně zažádat na základě žádosti o předčasný starobní důchod na místně příslušné OSSZ.

 

Předčasný důchod je trvale krácený

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod je trvale krácený, při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 dní předčasnosti, proto je vhodné si odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat. Při výpočtu předčasného důchodu je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 360 dní nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku.

  • Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení výpočtového základu v závislosti na odchodu do předčasného důchodu.

Krácení výpočtového základu

(při výpočtu předčasného důchodu)

Dřívější odchod do důchodu

(před důchodovým věkem)

Krácení

výpočtového

základu

1 den až 90 dní 0,9 %
91 dní až 180 dní 1,8 %
181 dní až 270 dní 2,7 %
271 dní až 360 dní 3,6 %
361 dní až 450 dní 4,8 %
451 dní až 540 dní 6,0 %
541 dní až 630 dní 7,2 %
631 dní až 720 dní 8,4 %
721 dní až 810 dní 9,9 %
811 dní až 900 dní 11,4 %
901 dní až 990 dní 12,9 %
991 dní až 1 080 dní 14,4 %
1 081 dní až 1 170 dní 15,9 %

 

Krácení u předčasného důchodu

Protože se krátí výpočtový základ a nikoliv až vypočtený důchod, tak je předčasný důchod nižší než řádný důchod více než si někteří žadatelé o důchod myslí. Pro lepší názornost si rozdíl ve výši důchodu vypočítáme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní Novotná má průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky 24 870 Kč (osobní vyměřovací základ) a získá 40 let pojištění. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). U paní Novotné si vypočítáme řádný důchod a předčasné důchody, vše dle legislativy roku 2017.

a) Výpočet předčasného důchodu (odchod do předčasného důchodu o 360 dní dříve)

Nejdříve názorně vypočítáme předčasný důchod paní Novotné, když odejde do předčasného důchodu o 360 dní dříve před dosaženým řádným důchodovým věkem.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ 24 870Kč
První redukční hranice (do 12 423 Kč, ze 100 %) 12 423 Kč
Druhá redukční hranice(od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %) 3 237 Kč
Základní výměra důchodu 2 550 Kč
Výpočtový základ (12 423 Kč + 3 237 Kč) 15 660 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5 %) 60,0
Procentní výměra důchodu (15 660 Kč x 60 %) 9 396 Kč
Krácení důchodu (v %) 3,60
Krácení důchodu (v Kč)(15 660 Kč x 3,6 %) 563 Kč
Procentní výměra důchodu (9 396 Kč – 563 Kč) 8 833 Kč
Měsíční důchod (2 550 Kč + 8 833 Kč) 11 383 Kč

 

 b) Předčasný důchod v závislosti na odchodu do důchodu

Nyní si vypočítáme různé varianty předčasného důchodu u paní Novákové v závislosti na odchodu do předčasného důchodu, vše dle legislativy roku 2017. Výpočet je tedy proveden pro konkrétní údaje, při jiných vstupních údajích (např. příjmech) by byly výsledky odlišné. Ve všech případech počítáme pro zjednodušení a lehkou porovnatelnost se stejnou dobou pojištění (40 let). Jestliže by se místo odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve ještě tři roky pracovalo, potom by se zvýšila doba pojištění o 3 roky a rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem by byl vyšší.

 

Osobní

vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Odchod

do důchodu

Výše

důchodu

24 870 Kč 40 let řádný důchod 11 946 Kč
24 870Kč 40 let 1 – 90 dní 11 806 Kč
24 870Kč 40 let 91 – 180 dní 11 665 Kč
24 870Kč 40 let 181 – 270 dní 11 524 Kč
24 870Kč 40 let 271 – 360 dní 11 383 Kč
24 870Kč 40 let 361 – 450 dní 11 195 Kč
24 870 Kč 40 let 451 – 540 dní 11 007 Kč
24 870 Kč 40 let 541 – 630 dní 10 819 Kč
24 870 Kč 40 let 631 – 720 dní 10 631 Kč
24 870 Kč 40 let 721 – 810 dní 10 396 Kč
24 870 Kč 40 let 811 – 900 dní 10 161 Kč
24 870 Kč 40 let 901 – 990 dní 9 926 Kč
24 870Kč 40 let 991 – 1080 dní 9 691 Kč
24 870 Kč 40 let 1080 – 1081 dní 9 457 Kč

 

Potřebujete poradit? Navštivte naší Důchodovou poradnu. Rádi Vám zdarma odpovíme na Vaše dotazy.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 19
Loading...