Důchody v roce 2024

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Jak se bude vypočítávat řádný starobní a předčasný důchod v roce 2024? Jaké jsou nejvýznamnější legislativní změny? Na co si dát pozor při plánování odchodu do předčasného důchodu?

 

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší příjmy v rozhodném období a čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Měsíční částku předčasného důchodu ještě výrazně ovlivňuje krácení za předčasnost. Pro přiznání řádného i předčasného důchodu je nutné dosáhnout nejenom požadovaného zákonného věku a o důchod si požádat, ale ještě získat minimální dobu pojištění.

 

Zvýšení minimální doby pojištění u předčasného důchodu

Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání řádného a předčasného důchodu byly dlouhodobě stejné, ale od října 2024 budou muset žadatelé o předčasný důchod splnit podmínku 40 let pojištění, aby jim mohl být předčasný důchod přiznán. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu budou tedy citelně přísnější.

 

Kdy nejdříve lze odejít do předčasného důchodu?

Od října 2023 došlo ke zhoršení podmínek pro odchodu do předčasného důchodu, jednou z hlavních změn je možnost odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Během celého roku 2024 budou moci občané odcházet do předčasného důchodu později než tomu bylo ještě v září 2023.

 

Základní výměra důchodu činí 4 400 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. Ani z důvodu odchodu do předčasného důchodu se základní výměra důchodu nijak nesnižuje. V roce 2024 činí základní výměra důchodu 4 400 Kč. Procentní výměra důchodu zcela závisí na konkrétním průběhu pojištění a ovlivňují ji rozhodné příjmy v produktivním věku a získaná doba pojištění.

 

Hodnocené příjmy v roce 2024

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Výši starobního důchodu tedy ovlivňují příjmy za téměř celé produktivní období.

 

Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech

Měsíční částka státního starobního důchodu přiznaného v roce 2024 závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění hodnotí v celých ukončených letech, např. 44 let a 315 dní se hodnotí jako 44 let. Do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu). Každý ukončený celý rok pojištění hraje při výpočtu důležitou roli.

 

Důchody přiznané do konce roku 2023 se valorizují

Penzisté, kterým byl přiznán řádný starobní nebo předčasný důchod do konce roku 2023, budou mít v roce 2024 měsíční důchod vyšší. Všechny státní důchody se budou valorizovat. Lednová valorizace je tentokrát pro všechny příjemce státního důchodu stejně vysoká, neboť se zvyšuje o 360 Kč pouze základní výměra důchodu, procentní výměra důchodu se tentokrát vůbec nemění. V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4 040 Kč, takže díky lednové valorizaci budou mít v roce 2024 základní výměru důchodu ve výši 4 400 Kč „noví“ i „staří“ penzisté.

Komentáře