Jak si zvýšit životní úroveň v důchodu?

Odchodu do důchodu je vhodné věnovat dostatek času, aby při výpočtu státního důchodu nedošlo k žádné chybě či opomenutí a současně dobře naplánovat termín odchodu do penze. Na co je dobré nezapomenout?

 

Většina lidí v předdůchodovém věku chce mít aktivní podzim života, chtějí cestovat a věnovat se koníčkům, na které nebyl kvůli vysokému pracovnímu nasazení čas. Dobré finanční zázemí umožňuje stihnout v penzi mnohem více věcí. Vhodné je maximalizovat státní důchod a současně si vytvořit dostatečné vlastní úspory na penzi.

 

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2018 závisí na výdělcích, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2017 a dále na získané době pojištění v celých ukončených letech. Někteří žadatelé o důchod mají zbytečně nižší penzi. I státním důchodovým nárokům je potřeba věnovat dostatek času.

 

Odchod až do řádného starobního důchodu

Přestože je možné odejít do předčasného důchodu již v 60 letech (pokud je řádný důchodový věk 63 let a více) nebo tři roky před dosažením řádného důchodového věku (když je řádný důchodový věk nižší než 63 let), tak z finančního hlediska je výhodnější odcházet až do řádného starobního důchodu. Při volbě předčasného důchodu dochází totiž ke krácení státního důchodu, které je v řadě případů vyšší, než by někteří žadatelé o předčasný důchod očekávali.

 

Ukončení celého roku pojištění

Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu velkou roli. Jestliže je k termínu odchodu do důchodu chybí pouze několik týdnů k ukončení dalšího roku pojištění, tak je vhodné termín odchodu do důchodu posunout a pracovat až do ukončení dalšího celého roku pojištění. Dosažení řádného důchodového věku není výpovědní důvod, proto je možné pracovat i dále.

 

Důkladná kontrola průběhu pojištění

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Může se tedy stát, že v databázi ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) nejsou všechny údaje v souladu se skutečností, např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil své zákonné povinnosti. Průběh pojištění je vhodné zkontrolovat již pár let před odchodem do penze a případné nesrovnalosti včas vyřešit. Každý má právo o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, kde jsou uvedeny získané doby pojištění evidované v databázi ČSSZ.

 

Přivýdělek v penzi

Vyjít pouze se státním důchodem není pro řadu penzistů snadné. Vlivem ekonomických a demografických změn nebude moci být výše státního důchodu v budoucnu vyšší. Každoročně tedy stoupá počet penzistů pracujících i po dosažení řádného důchodového věku. V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení týkající se výdělku nebo typu pracovního úvazku. Oblíbený je např. přivýdělek na dohodu o provedení práce. Jestliže je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a je podepsáno prohlášení k dani, potom je čistá odměna obdržená na účet ve stejné výši, jako je sjednaná odměna. Zvýhodněn je i výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu, neboť se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítá vždy dle skutečně dosaženého hrubého zisku, což je výhodné zejména při nižším zisku. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se dokonce neplatí sociální pojištění, když je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do limitu. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč.

 

Vlastní spoření a investování

Zodpovědní občané myslí na svoji budoucnost již v produktivním věku a na penzi si spoří a investují. Finanční produkty následně volí dle svých finančních možností, sklonu k riziku, očekávané částce státního důchodu a nároků na celkový měsíční příjem v penzi. Stát podporuje spoření v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření. Aktuálně je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Měsíční státní příspěvek na smlouvu závisí na výši měsíčního vkladu a pohybuje se od 90 Kč do 230 Kč. Na maximální státní měsíční příspěvek dosáhnou občané spořící si na svoji smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření alespoň 1 000 Kč měsíčně. Státní příspěvek přitom mohou čerpat v rodině všichni.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře