Jaké pozitivní změny přináší rok 2019 penzistům?

Rok 2019 je pro všechny příjemce státního důchodu příznivý. Všechny státní důchody přiznané do konce roku 2018 se automaticky zvyšují, výpočtová formule pro výpočet důchodu v roce 2019 je finančně výhodnější než v roce 2018. Důchody za rok 2019 se budou zdaňovat jen v ojedinělých případech.

 

Valorizace státních důchodů pro rok 2019 je nejvyšší za poslední roky. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Lednovou splátku důchodu budou mít vyšší všichni příjemci státního důchodu, neboť základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč (z 2 700 Kč na 3 270 Kč) a procentní výměra důchodu o 3,4 %. Zvyšují se všechny důchody, tedy i invalidní důchody a pozůstalostní důchody či předčasné důchody. Od daně z příjmu fyzických osob budou za rok 2019 osvobozeny roční státní důchody do částky 480 600 Kč.

 

Praktický příklad

Vdova Slámová pobírala v roce 2018 po zemřelém manželovi vdovský důchod ve výši 6 700 Kč (základní výměra důchodu 2 700 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 4 000 Kč). Od lednové splátky důchodu bude vdova Slámová pobírat vdovský důchod ve výši 7 406 Kč (základní výměra důchodu ve výši 3 270 Kč + procentní výměra ve výši 4 136 Kč).

 

Výpočtová formule důchodu je výhodnější

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2018, když se z těchto příjmů vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Příjmy v jednotlivých letech se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Např. stejný roční příjem v roce 2010 při výpočtu důchodu v roce 2019 má tedy vyšší hodnotu než tento příjem v roce 2018. Koeficienty pro přepočet jednotlivých příjmů při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 jsou totiž vyšší než při výpočtu starobního důchodu v roce 2018.

 

Praktický příklad

Pan Novák měl v roce 2010 hrubý roční příjem ve výši 300 000 Kč. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 je přepočtená hodnota příjmu za rok 2010 na aktuální hodnotu ve výši 399 960 Kč, neboť přepočítací koeficient pro rok 2010 při výpočtu starobního důchodu činí 1,3332. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 byla přepočtená hodnota příjmu za rok 2010 pro hrubý roční příjem ve výši 300 000 Kč na aktuální hodnotu roku 2018 ve výši 366 690 Kč, protože přepočítací koeficient činil 1,2223.

 

Vyšší redukční hranice

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. Do první redukční hranice se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici jen z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží. Redukční hranice pro výpočet starobního důchodu v roce 2019 jsou přitom vyšší než při výpočtu starobního důchodu v roce 2018. Redukční hranice při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 jsou 14 388 Kč a 130 796 Kč, v roce 2018 byly redukční hranice 13 191 Kč a 119 916 Kč.

 

Vyšší limit pro neplacení pojistného

V řádném starobním důchodu je možné mít libovolný příjem. Předčasní důchodci mohou mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Zdanění pro nízký přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti je v roce 2019 nižší. V roce 2018 se sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatilo z dohody o pracovní činnosti, když hrubá měsíční odměna činila 2 499 Kč a méně. V roce 2019 se sociální pojištění a zdravotní pojištění z dohody o pracovní činnosti neplatí, jestliže hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti je 2 999 Kč a méně. Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu, řádném i předčasném, je pro účely placení sociálního pojištění i zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění do limitu vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2019 se přitom limit pro neplacení sociálního pojištění zvyšuje na 78 476 Kč.

 

Studium se stále počítá

Výši státního důchodu ovlivňuje i získaná doba pojištění. Každý rok pojištění zvyšuje státní důchod více, než řada žadatelů o starobní důchod očekává. Do doby pojištění patří i tzv. náhradní doby pojištění, což jsou období, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění, a přesto se tato období pro výši státního důchodu počítají. Mezi náhradní doby pojištění nepatří od roku 2010 doba studia. Penzistům odcházejícím do starobního důchodu v roce 2019 se tak ještě doba studia do doby pojištění v zákonném rozsahu počítat bude.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře