Důchodová reforma

Do komplikované oblasti důchodů přináší světlo web Duchodovareforma.cz. Na jednom místě najdete vše podstatné o reformě státních důchodů i soukromých penzijních společnostech.

„Malá důchodová reforma“ a „Velká důchodová reforma“ přinesly zásadní změnu českého důchodového systému. Jejich podstatou je ulevit státnímu rozpočtu, ze kterého jsou financovány státní penze. Kvůli demografickému vývoji totiž narůstá schodek důchodového systému: lidem jsou déle vypláceny penze díky prodlužující se délce života a zároveň v důsledku nízké porodnosti klesá počet ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Zvyšující se výdaje na důchody kvůli stárnutí české populace ilustrují i následující nárůsty výdajů na důchody a důchodového deficitu v posledních letech (dle statistické ročenky ČSSZ):

 

Rok Roční výdaje na důchody Důchodový deficit
2013 373,4 miliard Kč 49,7 miliard Kč
2012 368,8 miliard Kč 49,4 miliard Kč
2011 359 ,2miliard Kč 39,5 miliard Kč
2010 340,1 miliard Kč 29,3 miliard Kč

 

Jak se bude postupně měnit výpočet státního důchodu, jak se zpřísňují podmínky pro výplatu jednotlivých státních důchodů, jak se postupně zvyšuje důchodový věk nebo jak se mění důchodové nároky, o tom všem se můžete dozvědět na webu Duchodovareforma.cz.

Důchodováreforma.cz přináší vše podstatné

Nezávislý portál Důchodováreforma.cz je reakcí na probíhající změny důchodového systému. Probíhající reforma je natolik složitá, že běžný člověk, troufáme si tvrdit, nemá dostatek informací k nevratným rozhodnutím, které bude mít možnost zanedlouho činit. Výše státního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, proto je vhodné se důchodové problematice věnovat v dostatečném předstihu před skutečným odchodem do důchodu.

Český důchodový systém

Na webu Důchodováreforma.cz si můžete přečíst, jak vypadá současný český důchodový systém. Pro pochopení jeho základní funkčnosti je nezbytné rozumět I. pilíři. Ten představují státní důchody a funguje na průběžném systému, známém i pod zkratkou PAYG (pay as you go). Do I. pilíře odvádí ekonomicky aktivní část populace procenta ze svého výdělku formou odvodů na sociální pojištění. Tyto peníze jsou pak bez prodlev vypláceny seniorům formou důchodů.

Nový II. pilíř je založen na individuálním spoření. II. pilíř je založen na soukromých fondech, které zakládají nově vzniklé penzijní společnosti. Pracující člověk si může vyvést 3 procenta ze státního pilíře (tzv. opt-out) a tyto peníze zhodnocovat ve fondech s různou mírou rizika. Aby to však mohl učinit, musí k těmto penězům přidat ze svého výdělku ještě další 2 procenta.

Výsledně tedy odvádí účastník II. pilíře na důchod více než dosud, avšak s pocitem, že část financí obhospodařuje on a nikoli stát.

III. pilíř vznikl ze stávajícího penzijního připojištění. To je po reformě nazýváno doplňkovým penzijním spořením a hlavní změnou je volba investiční strategie. Podmínky do konce roku 2012 se vyznačovaly státní kontrolou hospodaření fondů, kdy fondy nemohly jít do vyššího rizika a realizovat tak případnou ztrátu. U nových fondů výše zisku a ztráty záleží na volbě fondu, dokonce je možné úspory dělit i do více fondů. Na výběr je mezi konzervativním, vyváženým a dynamickým fondem.

Vládní koaliční dohoda však počítá se zrušením II. důchodového pilíře. Do II. pilíře vstoupilo méně lidí než se čekalo. V prvním čtvrtletí 2014 spořilo v II. pilíře necelých 83 tisíc občanů. Nejenom zrušením II. pilíře se zabývá nově zřízená penzijní komise. Účastníci II. pilíře se však nemusí obávat, o své peníze nepřijdou. K plánovaném zrušení II. pilíře dojde nejdříve od ledna 2016, možná později.

Penzijní fondy a jejich výkonnost

Na českém trhu působí v současnosti několik penzijních fondů. Web Důchodováreforma.cz nabízí jak základní informace o každém fondu, tak zhodnocení fondů za všechny roky, po které fond na českém trhu působil. Nechybí ani kontakty na penzijní fond, či třeba údaje o hospodářském výsledku nebo počtu klientů. Jedinečným nástrojem webu Důchodová reforma.cz je graf průměrné výkonnosti všech penzijních fondů. Uživatel tak získá obrázek o tom, zda se vyplatí skrze penzijní fondy spořit v porovnání s jinými investičními nástroji.

Novinky, poradna a další

Na stránkách DuchodovaReforma.cz naleznete i odpovědi na časté dotazy k této problematice. Čtenáři webu se nemusí bát, že by jim ušlo něco nového. Na veškeré publikované články jsou upozorňováni i na Facebooku, Twitteru či Googlu +.