Deset nepravd o práci v důchodu

Každoročně stoupá počet penzistů, kteří v důchodu pracují. Někteří pracující důchodci však nevyužívají všechny výhody, na které mají nárok. Podmínky ohledně práce v penzi se během let měnily, ku prospěchu zaměstnanců pobírajících důchod.

 

Zkušenosti jsou pro mnohé zaměstnavatele velmi důležité, a proto rádi zaměstnávají penzisty. Do firmy přináší zkušení zaměstnanosti nejenom znalosti a dovednosti, ale také důležitý pracovní nadhled a orientaci na nejdůležitější úkoly a činnosti. Jakých omylů ohledně práce v důchodu je dobré se vyvarovat?

 

  • Musí se uzavřít nová pracovní smlouva

Z důvodu dosažení důchodového věku stávající pracovní smlouva automaticky nezaniká a je možné nadále pracovat u stávajícího zaměstnavatele na základě této pracovní smlouvy. Dosažením důchodového věku není nutné uzavírat novou pracovní smlouvu nebo přejít k jinému zaměstnavateli.

 

  • V důchodu lze pracovat pouze na dobu určitou

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně příjmu a pracovní doby, je možné pracovat i na dobu neurčitou. Mnozí zaměstnavatelé se nebojí zkušeným zaměstnancům v důchodovém věku nabídnout práci na dobu neurčitou, neboť si je chtějí pojistit, aby neodešli ke konkurenci. I pracovní smlouvu na dobu neurčitou je možné ukončit v souladu se zákoníkem práce.

 

  • Předčasný důchodce nesmí pracovat

I v předčasném důchodu je možné pracovat, předčasný důchodce však nesmí mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V roce 2019 lze v předčasném důchodu pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2 999 Kč a méně.

 

  • Důchodci nemají nárok na daňové slevy

Všichni daňoví poplatníci mají nárok alespoň na základní daňovou slevu na poplatníka. Zaměstnanci ji uplatňují při výpočtu čisté mzdy a činí 2 070 Kč měsíčně. Při splnění zákonných podmínek je možné uplatňovat i další zákonné daňové slevy, pokud jsou splněny podmínky pro jejich uplatnění. V praxi většinou pracující penzisté uplatňují pouze slevu na poplatníka.

 

  • Penzisté ze mzdy neplatí povinné pojistné

Pracující penzisté musí ze své hrubé mzdy odvádět sociální pojištění a zdravotní pojištění, stejně jako ostatní zaměstnanci. Pobírání státního důchodu nezbavuje povinnosti platit povinné pojistné. Zdravotní pojištění se však vždy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u ostatních zaměstnanců.

 

  • Pracovní poměr nemůže zaměstnavatel ukončit ihned

Pro ukončení pracovního poměru zaměstnanců pobírajících starobní důchod je nutné dodržet podmínky zákoníku práce. V případě podání výpovědi zaměstnanci tak musí zaměstnavatel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Rychle lze ukončit pracovní poměr pouze na základě vzájemné dohody o ukončení pracovního poměru, se kterou však musí souhlasit i zaměstnanec.

 

  • Odstupné pracujícímu důchodci nenáleží

Při splnění zákonných podmínek náleží zákonné odstupné i zaměstnanci pobírajícího starobní důchod. Pobírání starobního důchodu nezbavuje zaměstnance nároku na odstupné, pokud obdrží výpověď od zaměstnavatele z důvodů, na kterých nenese vinu. Výše odstupného záleží na odpracované době u zaměstnavatele, zpravidla činí trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň dva roky.

 

  • Penzisté mohou pracovat jen pro jednoho zaměstnavatele

Důchodci mohou pracovat současně i pro více zaměstnavatelů, záleží pouze na jejich vlastním rozhodnutí a možnostem. Pokud penzisté pracují současně pro dva zaměstnavatele současně, tak zpravidla pro oba na některou z pracovních dohod.

 

  • Pracující důchodci vždy zdaňují důchod

Zdaňovat důchod v daňovém přiznání za rok 2018 musí pouze starobní důchodci, jejichž roční důchod za rok 2018 činil více než 439 200 Kč. Vlastní pobíraný příjem důchodce nemá na zdanění žádný vliv, a to bez ohledu na výši dosahovaného příjmu.

 

  • Každá práce zvyšuje důchod

Práce v důchodu zvyšuje státní důchod, podmínkou je však odpracování alespoň 360 kalendářních dní a výkon takové práce musel zakládat účast na pojištění. Např. práce na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nemá za zvýšení důchodu vliv.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře