Výpočet důchodu v roce 2019 v praktických příkladech

Výše starobního důchodu závisí na řadě parametrů. V praxi tak mohou mít občané s vysokými příjmy nízký státní důchod, lidé pracující po celý produktivní život vysoký důchod při nízkých příjmech. Nebo je důchod kvůli špatnému naplánování zbytečně nižší. Podívejme se na zajímavé výpočty důchodu v roce 2019. Na čem všem závisí měsíční částka starobního důchodu?

 

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2019 závisí na příjmech, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2018, a získané době pojištění v celých ukončených letech. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost. Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu.

 

Praktický příklad

Paní Součková získala dobu pojištění v rozsahu 35 let, což je minimální nutná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v roce 2019 a odešla do předčasného důchodu necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Paní Kratochvílová získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a odejde v roce 2019 do řádného starobního důchodu. Základní výměru důchodu budou obě paní mít 3 270 Kč. Všichni starobní důchodci mají základní výměru důchodu stejnou, bez ohledu na vlastní průběh pojištění.

 

Co je to osobní vyměřovací základ?

Z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2018 se při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 vypočte osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Čím vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší výpočtový základ. Procentní výměra starobního důchodu následně závisí i na získané době pojištění, neboť každý rok pojištění ovlivňuje výpočtový základ jako 1,5 %.

 

Praktický příklad

Pan Brázdil má osobní vyměřovací základ ve výši 32 000 Kč. Pan Brázdil získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Jak vysoký starobní důchod pan Brázdil bude při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 mít?

  • Základní výměra důchodu bude 3 270 Kč.
  • Při výpočtu výpočtového základu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu, do částky 14 388 Kč se započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici od 14 388 Kč do 130 769 Kč se započítává z 26 %. Redukovaný osobní vyměřovací základ je tedy výpočtovým základem. Výpočtový základ pana Brázdila je tedy 18 968 Kč (14 388 Kč + 4 580 Kč).
  • Za získanou dobu pojištění se bude panu Brázdilovi počítat 66 %, neboť získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a každý rok pojištění se počítá jako 1,5 %.
  • Procentní výměru důchodu bude pan Brázdil mít 12 519 Kč (18 968 Kč x 66 %).
  • Souhrnný měsíční starobní důchod bude činit 15 789 Kč (3 270 Kč + 12 519 Kč).

 

Kdy s odchodem do důchodu počkat?

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, proto v některých případech je vhodné odejít do starobního důchodu o několik dní či týdnů později, aby se ukončil další rok pojištění a státní starobní důchod byl vyšší.

 

Praktický příklad

Paní Vaňková má osobní vyměřovací základ 29 800 Kč. Při odchodu do řádného důchodu přesně k dosažení důchodového věku v únoru 2019 se jí bude hodnotit doba pojištění v rozsahu 44 let, pokud odejde o dva týdny později, tak ukončí další rok pojištění a bude se jí počítat 45 let.

  • Při získání doby pojištění 44 let by starobní důchod činil 15 412 Kč, při získání doby pojištění v rozsahu 45 let by byl starobní důchod 15 688 Kč. Měsíční rozdíl je 276 Kč, což je 3 312 Kč za rok.

Paní Vaňkové se důkladné naplánování odchodu do starobního důchodu vyplatí a nebude mít zbytečně nižší důchod.

 

Vysoké příjmy nestačí

I při vysokých příjmech je možné mít starobní důchod nižší než žadatelé o důchod s nižšími příjmy, kteří získali vyšší dobu pojištění. Získaná doba pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než by někteří žadatelé o starobní důchod očekávali.

 

Praktický příklad

Pan Kliš má osobní vyměřovací základ 45 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 36 let. Paní Veselá má osobní vyměřovací základ 30 000 Kč a získala dubu pojištění v rozsahu 45 let. Starobní důchod přiznaný v roce 2019 bude paní Veselá mít 15 723 Kč a pan Kliš 15 338 Kč.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře