Sirotčí důchod

O sirotčí důchod může požádat pozůstalé nezaopatřené dítě, a to jak zletilé, tak nezletilé. Jeho nárok vzniká, zemře-li mu rodič, osvojitel, nebo osoba, která ho převzala do péče na základě rozhodnutí soudu. Po pěstounech dítěti žádný nárok nevzniká.

Kdo může požádat o sirotčí důchod

Co vlastně zákon rozumí pod pojmem nezaopatřené dítě a kdo tedy může o sirotčí důchod žádat? Nárokovat si jej může dítě do skončení povinné školní docházky, ale i starší, až do věku 26 let, pokud se stále ještě připravuje na budoucí povolání. Znamená to tedy, že i když pracujete na částečný úvazek, studujete prezenčně na vysoké škole a za nezaopatřené dítě už se zcela nepovažujete, o sirotčí důchod v případě úmrtí rodiny požádat můžete. Za zákonnou alternativu se pak považují i případy, kdy se dítě na budoucí povolání nemůže připravovat, ať už z důvodu nemoci, úrazu nebo obecně dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Důchod získá i teenager po skončení povinné školní docházky do dovršení věku 18 let, který je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ale ze strany úřadu nemá nárok na žádnou finanční podporu.

čtěte také: Sirotčí důchod. Otázky a odpovědi.

Za jakých podmínek lze sirotčí důchod nárokovat

Věk a odpovídající stav pozůstalého dítěte však nejsou jedinými podmínkami přiznání sirotčího důchodu. Česká správa sociálního zabezpečení vymezuje hned několik dalších předpokladů, jež musejí být ze strany zesnulého rodiče, osvojitele či pečující osoby splněny alespoň v jednom z následujících bodů:

  • byl poživatelem starobního či invalidního důchodu
  • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění, aby získal nárok na invalidní nebo starobní důchod (od 1. ledna 2012 stačí k získání nároku na výplatu sirotčího důchodu získání poloviny potřebné doby pojištění pro invalidní důchod)
  • zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Jak vysokou finanční částku může žadatel očekávat

Sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny žadatele stejná a pro rok 2021 činí 3 550 Kč za měsíc. Procentní výměrou se pak rozumí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Pro ty, kteří se neorientují v procentních výměrách důchodů, existují konkrétní důchodové kalkulačky. V případě úmrtí obou rodičů dítěte se berou v potaz obě dvě procentní výměry důchodů, avšak pouze jedna výměra základní.

Praktický příklad

Slečně Novotné (20 let, studentka VŠ) zemřel otec, který pobíral starobní důchod 14 240 Kč. Jak vysoký sirotčí důchod bude slečna Novotná mít dle výpočtové formule roku 2021?

Text

Částka

Měsíční důchod zemřelého otce 14 240 Kč
Procentní část důchodu otce 10 690 Kč (14 240 Kč – 3 550 Kč)
Základní výměra sirotčího důchodu 3 550 Kč
Procentní výměra sirotčího důchodu 4 276 Kč (10 690 Kč x 40 %)
Měsíční sirotčí důchod celkem 7 826 Kč (3 550 Kč + 4 276 Kč)

První kroky – žádost o sirotčí důchod

Základním předpokladem přiznání sirotčího důchodu je písemná žádost o sirotčí důchod, řízení týkající se sirotčích důchodů totiž nikdy nezačíná automaticky. Stačí vyplnit již předpřipravený tiskopis České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), který získáte na jejich libovolné okresní či městské pobočce. Vyplněný formulář je však potom nutné odevzdat na pobočce příslušné podle vašeho místa bydliště. Sirotek starší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod samostatnou žádostí pod svým rodným číslem. Za sirotky mladší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod žijící rodič, případně opatrovník dítěte.

Kromě tiskopisu budou zapotřebí ještě i další doklady, kterými se prokážete vy, jako žadatelé o důchod, případně i pozůstalé dítě. Proto si nejdříve sežeňte požadované listiny a dokumenty:

  • dítě: občanský průkaz a rodný list
  • zemřelý rodič: občanský průkaz, pokud nebyl odevzdán; úmrtní list; rozhodnutí o přiznání důchodu, případně doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob (nezapomeňte tedy například na základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci úřadů práce)
  • osvojené dítě, dítě v péči: rozhodnutí soudu či další příslušné doklady; materiály potvrzující, že dítě bylo na zemřelého v době jeho smrti odkázáno výživou
  • dítě po skončení povinné školní docházky: potvrzení o studiu či další doklady dokazující nezaopatřenost, jako doklad o zdravotním stavu, registrace na úřadu práce

Poplatky a lhůty v řízení o sirotčích důchodech

Pro řízení o sirotčím důchodu nejsou stanoveny žádné správní poplatky. Česká správa sociálního zabezpečení musí do 90 dnů od zahájení řízení dát na vědomí žadateli své rozhodnutí. Pokud se některé skutečnosti ještě došetřují, například zdravotní stav nebo formality s bývalým zaměstnavatelem, lhůta se o příslušnou dobu vyšetřování prodlužuje. Odvolat se lze do 30 dnů ode dne konečného rozhodnutí Správy.

Jak dlouho lze sirotčí důchod pobírat

Sirotčího důchodu může dítě využívat nejdéle do 26 let, pokud je po celou dobu nezaopatřené. Nárok zaniká okamžikem, kdy končí jeho nezaopatřenost, nebo osvojením. Pokud jde o oboustranně osiřelé dítě, které je osvojeno pouze jednou osobou, zaniká nárok na sirotčí důchod po tom z rodičů, kterého osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, dítěti pak vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. K pauze v pobírání sirotčího důchodu mohou vést i jiné okolnosti, zejména přerušení studia. V každém případě ale platí, že pokud v mezičase dojde ke změně výpočtu důchodů, obnovený důchod nesmí být nižší, než byl původní.

Sirotčí důchod a studium, studentské přivýdělky

Při soustavné přípravě na budoucí povolání, kam se řadí studium na středních a vysokých školách v České republice, případně i v zahraničí, není problém pobírat sirotčí důchod a zároveň pracovat. Pokud je dítě mladší 26 let a studuje denní formou na střední či vysoké škole, nárok na sirotčí důchod neztratí. Každoročně jen musí odevzdat místní správě potvrzení o studiu. Při dálkovém, distančním, večerním a kombinovaném studiu už je ale situace složitější. Je-li dítě v této době výdělečné činné a ze svého příjmu odvádí sociální pojištění nebo pobírá-li v tuto dobu podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, svůj nárok na důchod ztrácí. Nejvhodnější variantou je tak zaměstnání na dohodu o provedení práce, ze které student nemocenské ani sociální pojištění neodvádí, pokud jeho výdělek u daného zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně.

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Potřebujete poradit? Navštivte naší Důchodovou poradnu. Rádi Vám zdarma odpovíme na Vaše dotazy.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 5
Loading...