Důchod 2021 – Podívejme se na hlavní novinky

Důchodová legislativa se neustále mění, rok 2021 není výjimkou. Podívejme se na nejdůležitější legislativní změny při výpočtu starobního důchodu v roce 2021.

 

Penzistům, kteří odejdou do starobního důchodu v roce 2021, se bude starobní důchod počítat dle nové výpočtové formule. Důchodcům, kterým byl starobní důchod přiznán před 1. lednem 2021, se měsíční důchod rovněž změní, a sice se jim zvýší z důvodu valorizace.

 

Od ledna 2021 se automaticky zvyšují všechny státem vyplácené důchody, přičemž základní výměra důchodu se zvýší o 60 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 7,1 %. Na valorizaci důchodu nemá vliv, zdali byl důchod pobírán po celý kalendářní rok 2020 nebo byl přiznán až koncem roku 2020.

 

Praktický příklad

Paní Jitka pobírá v roce 2020 starobní důchod ve výši 13 460 Kč (základní výměra činí 3 490 Kč a procentní výměra 9 970 Kč). Od ledna 2021 bude paní Jitka mít starobní důchod ve výši 14 228 Kč, protože základní výměra se zvýší na 3 550 Kč a procentní výměra na 10 678 Kč (9 970 Kč x 1,071).

 

Povinnost získání 35 let pojištění

Pro přiznání starobního důchodu v roce 2021 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Nedostatečná doba pojištění je důvodem pro nepřiznání starobního důchodu, dosažení důchodového věku nestačí. Získaná doba pojištění ještě hraje důležitou roli při samotném výpočtu starobního důchodu. Čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Každý celý ukončený rok pojištění hraje významnou roli. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten starobní důchod u hrubé mzdy ve výši 35 000 Kč dle legislativy roku 2021 při získané různé době pojištění, aby bylo názorně vidět, jak každý rok pojištění hraje roli.

 

Osobní vyměřovací základ     Doba pojištění     Starobní důchod   
35 000 Kč 37 let 15 006 Kč
35 000 Kč 39 let 15 625 Kč
35 000 Kč 41 let 16 245 Kč
35 000 Kč 43 let 16 864 Kč
35 000 Kč 45 let 17 483 Kč
35 000 Kč 47 let 18 102 Kč

 

 

Hodnotí se příjmy za roky 1986 až 2020

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020. Dřívější příjmy se přitom při výpočtu přepočítávají příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci na současnou úroveň. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočte osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Právě osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění v celých ukončených letech jsou dvěma základními vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu.

 

Jak se redukuje osobní vyměřovací základ?

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje, do první redukční hranice se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. V roce 2021 je první redukční hranice do 15 595 Kč a druhá redukční hranice je od 15 595 Kč do 141 764 Kč. K částce osobního vyměřovacího základ nad 141 764 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 nepřihlíží. Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtovým základem.

 

Praktický příklad

Pan Miroslav má při výpočtu starobního důchodu koncem ledna 2021 osobní vyměřovací základ ve výši 39 560 Kč. Jak vysoký bude jeho výpočtový základ, tedy po redukci? Jak vysoký starobní důchod bude pan Miroslav mít při získání doby pojištění v rozsahu 44 let?

  • Do částky 15 560 Kč se započítává plně, tedy zápočet 15 595 Kč
  • Ve druhé redukční hranici z 26 %, tedy 6 231 Kč (39 560 Kč – 15 595 Kč) x 26 %).

Výpočtový základ pana Miroslava je 21 826 Kč (15 595 Kč + 6 231 Kč).

 

Každý rok pojištění následně činí 1,5 % z výpočtového základu, čímž se vypočítá procentní výměra důchodu. Pan Miroslav má procentní výměru důchodu 14 406 Kč (44 x 1,5 % x 21 826 Kč). Základní výměru důchodu mají všichni penzisté v roce 2021 ve výši 3 550 Kč. Měsíční starobní důchod pana Miroslava bude činit 17 956 Kč (3 550 Kč + 14 406 Kč).

Komentáře