Na tyto otázky si odpovězte před odchodem do důchodu v roce 2021

Odchod do starobního důchodu je vhodné plánovat dopředu a termín vybrat, aby se optimalizoval výpočet a současně si pohlídat průběh pojištění, aby nebyl státní důchod zbytečně nižší.

 

Plánování odchodu do důchodu se rozhodně vyplatí, optimalizuje se výpočet starobního důchodu a rodina se finančně připraví na pokles životní úrovně. Zvýšit pravidelný měsíční příjem v důchodu je možné přivýdělkem. Podívejme se na vybrané důležité otázky, na které je vhodné si odpověď před odchodem do penze.

 

Odpovídají záznamy v databázi ČSSZ skutečnosti?

Na odchod do důchodu je potřeba se připravovat v dostatečném předstihu a zajistit si, aby údaje v databázi ČSSZ, ze kterých se bude následně vypočítávat starobní důchod, odpovídaly skutečnosti. Výši státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Za tak dlouhou dobu může dojít k nesrovnalostem, např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil své zákonné povinnosti. Každý občan si může jedenkrát ročně zažádat o zaslání „Informativního osobního listu důchodového pojištění“, kde jsou uvedeny údaje, které má ve svém informačním systému Česká správa sociálního zabezpečení. Případné nesrovnalosti je vhodné co nejdříve odstranit a správně vydokladovat požadované období (např. pracovní smlouvou, zápočtovým listem), vždy samozřejmě záleží na konkrétní situaci. Průběh pojištění je dobré kontrolovat již několik let před dosažením důchodového věku, v některých případech může být sjednání nápravy složitější a trvat delší dobu.

 

Není termín odchod do penze zvolen špatně?

Výpočet důchodu v roce 2021 ovlivňují rozhodné příjmy od roku 1986 po rok 2020 a současně získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Každý získaný rok pojištění hraje při výpočtu důležitou roli. Pro některé žadatele o důchod je tak výhodné odchod do penze o několik dní či týdnů odložit za účelem získání dalšího roku pojištění a tím přiznání vyššího měsíčního důchodu.

 

Vím předběžně, s jakým důchodem mohu počítat?

Žadatelé o starobní důchod by si měli v předstihu vypočítat, s jakým orientačním měsíčním důchodem mohou počítat v závislosti na vlastním průběhu pojištění. Této částce následně přizpůsobit vlastní finanční plánování a rozhodování v penzi.

 

Skutečně musím odejít do předčasného důchodu?

Občané uvažující o odchodu do předčasného důchodu by si měli tento důchodový krok důkladně promyslet. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím je měsíční důchod nižší. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat se získáním nižší doby pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku, což samozřejmě ovlivňuje výpočet měsíční částky důchodu.

 

Mám ukončit pracovní poměr?

Dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr automaticky nekončí. Důchodový věk není ani výpovědním důvodem. Při odchodu do starobního důchodu nemusí zaměstnanec v žádném případě podávat výpověď, může nadále pracovat pro stávajícího zaměstnavatele a pobírat tak současně mzdu ze zaměstnání i starobní důchod. Druhou možností je pozdější odchod do starobního důchodu a tzv. práce na procenta, v takovém případě bude později přiznaný starobní důchod z důvodu přesluhování vyšší. Výhoda vyššího důchodu z důvodu přesluhování se však finančně promítne až v delším časovém horizontu, proto většina lidí volí raději současné pobírání starobního důchodu a mzdy, tedy aktuálně vyšší měsíční příjem.

 

Mohu si k důchodu přivydělat?

Příjemci řádného starobního důchodu nejsou nijak limitováni ve své výdělečné činnosti. Mohou tedy např. pracovat na smlouvu na dobu neurčitou nebo pro více zaměstnavatelů současně nebo pracovat a podnikat současně. Pracující starobní důchodci mají nárok na stejné daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní zaměstnanci. V praxi si často starobní důchodci přivydělávají na některou z pracovních dohod, při příjmech do limitu se přitom z hrubé odměny neplatí sociální a zdravotní pojištění, zdanění je tak citelně nižší. V roce 2021 se sociální a zdravotní pojištění neplatí z dohody o provedení práce, pokud je hrubá odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3 499 Kč a méně.

Komentáře