Výdělečná činnost v invalidním důchodu I. a II. stupně

Zejména příjemci invalidního důchodu I. a II. stupně by měli během pobírání invalidního důchodu pracovat, přičemž vykonávaná práce by měla odpovídat jejich zdravotnímu stavu. Doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně se totiž nehodnotí pro výpočet starobního důchodu.

 

V invalidním důchodu je možné pracovat, avšak vykonávaná práce by svým rozsahem, náplní a náročností měla odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu. Výkon příliš náročné práce může být důvodem ke snížení stupně invalidity. Situaci je nutné vždy hodnotit individuálně, neboť záleží na vykonávané práci a zdravotnímu stavu. U invalidních důchodců I. a II. stupně však legislativa počítá, že budou invalidní důchodci dále pracovat, neboť invalidní důchod I. a II. stupně je relativně nízký, zpravidla do 8 tisíc Kč a doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně se nepočítá jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu.

 

Daňová sleva na invaliditu I. a II. stupně

Pracující invalidní důchodci I. a II. stupně mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč za rok a na slevu na invaliditu, která činí v tomto případě 2 520 Kč za rok. Při podepsaném prohlášení k dani (tzv. růžového papíru) u zaměstnavatele uplatňují pracující invalidní důchodci I. a II. stupně základní slevu na poplatníka 2 070 Kč a slevu na invaliditu 210 Kč. Do hrubé měsíční mzdy 12 500 Kč při podepsaném prohlášení k dani neplatí invalidní důchodci z hrubé mzdy nic na dani z příjmu. Pracující invalidní důchodci  odvádí vždy ze své hrubé mzdy sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy).

 

Praktický příklad

Paní Nováková pobírá invalidní důchod I. stupně. Současně pracuje na zkrácený úvazek a její hrubá mzda činí 13 500 Kč. Paní Nováková má u zaměstnavatele XY podepsáno prohlášení k dani. Jak vysoká bude čistá mzda paní Novákové?

 

Text Částka
Hrubá mzda 13 500 Kč
Zdravotní pojištění

(13 500 x 4,5 %)

608 Kč
Sociální pojištění

(13 500 x 6,5 %)

878 Kč
Superhrubá mzda

(13 500 x 1,34, na sta nahoru)

18 100 Kč
Daň z příjmu fyzických osob

(18 100 x 15 %)

2 715 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Sleva na invaliditu 1. nebo 2. stupně 210 Kč
Slevy na dani celkem

(2 070 + 210)

2 280 Kč
Záloha na daň z příjmu

(2 715 – 2 280)

435 Kč
Čistá mzda

(13 500 – 608 – 878 – 435)

11 579 Kč

vlastní výpočet autora

 

Starobní důchod může být nízký

Výše starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu se však počítá jako náhradní doba pojištění pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně se do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu nepočítá. Příjemci invalidního důchodu I. nebo II. stupně, kteří během pobírání invalidního důchodu nepracují, tak mohou mít i nízký starobní důchod, neboť by měli důchod pořád stejný a odchodem do starobního důchodu by se jim měsíční státní důchod nezvýšil. Invalidní důchodci si nemohou odchodem do starobního důchodu finančně pohoršit, když vyjde starobní důchod nižší než invalidní důchod, tak se nadále pobírá invalidní důchod v dosavadní výši. Protože je však invalidní důchod I. a II. stupně relativně nízký, tak si pracující invalidní důchodci odchodem do starobního důchodu finančně polepší a mají starobní důchod vyšší než invalidní důchod.

 

Z příjmu musí být odváděno sociální pojištění

Aby se vykonávaná práce během pobírání invalidního důchodu počítala pro výpočet starobního důchodu, tak musí být z příjmu odváděno sociální pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Jestliže je měsíční odměna nad limit, tak se již sociální pojištění odvádí. Pro příjemce invalidního důchodu I. nebo II. stupně je tedy s ohledem na výši starobního důchodu vhodné pracovat např. na pracovní smlouvu na zkrácený úvazek nebo na dohody s měsíční odměnou nad limit.

 

Praktický příklad

Paní Malá pobírá invalidní důchod I. stupně a pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 6 000 Kč a pro zaměstnavatele XY rovněž na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 5 500 Kč. Ani z jedné dohody neodvádí paní Malá sociální pojištění, proto v daném období si nezvýší dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu.

 

Práce za nízkou mzdu nevadí

Při výpočtu starobního důchodu invalidních důchodců platí, že osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než při výpočtu invalidního důchodu. To znamená, že pro invalidní důchodce je vhodné s ohledem na výši starobního důchodu pracovat i za nižší hrubou mzdu než na jakou byli zvyklí před přiznáním invalidního důchodu. Když je z této mzdy odváděno sociální pojištění, potom daná práce zvyšuje dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu a současně se při nižších příjmech použije stejný osobní vyměřovací základ jako při výpočtu invalidního důchodu.

Komentáře