Práce v důchodu na dohodu

Důchodci si rádi ke svému důchodu přivydělávají. V praxi je velmi oblíbená práce na dohodu o provedení práce. Z důvodu jednodušší administrativy a nižšího zdanění je práce na dohodu atraktivní i pro zaměstnavatele. Při splnění zákonných podmínek může na dohodu o provedení práce pracovat i předčasný důchodce.

 

Na základě dohody o provedení práce, která musí být vždy uzavřena písemně, je možné pracovat pro zaměstnavatele maximálně 300 hodin během kalendářního roku. Do limitu se přitom počítá i práce na základě jiné dohody pro jiné pracovní činnosti pro stejného zaměstnavatele. V písemné dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.

 

Praktický příklad 1)

Důchodkyně paní Nováková pracovala během prvních 4 měsíců roku 2016 pro zaměstnavatele A celkem 180 hodin, když si přivydělávala pomocnými účetními činnostmi.  Koncem roku 2016 bude zaměstnavatel A chtít, aby mu paní Nováková pomohla jako prodavačka v prodejně. Jako prodavačka u zaměstnavatele A bude moci paní Novákova pracovat na dohodu o provedení práce již jen 120 hodin. Celková odpracovaná doba pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce nesmí být za kalendářní rok vyšší než 300 hodin.

 

Praktický příklad 2)

Důchodce pan Černý si během roku přivydělá na dohodu provedení práce pro zaměstnavatele A v rozsahu 300 hodin, pro zaměstnavatele B v rozsahu 300 hodin a pro zaměstnavatele C rovněž v rozsahu 300 hodin. Na základě dohody o provedení práce je možné si během roku přivydělat pro více zaměstnavatelů, přičemž práce pro jednotlivé zaměstnavatele se může v jednotlivých měsících překrývat. Vždy však musí být dodržen limit 300 hodin u každého zaměstnavatele.

 

U zdanění hraje roli limit 10 000 Kč

Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. V případě, že je měsíční odměna vyšší, tak se již z měsíční odměny povinné pojistné odvádí, a to i v případě přivýdělku v důchodu. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 001 Kč a více platí sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel i zaměstnanec. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, tato podmínka je při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu splněna. V řádném důchodovém věku již nejsou žádné limity a je možné mít libovolně vysoký příjem.

 

Praktický příklad 3)

Paní Šťastná je v předčasném důchodu a chce si přivydělat. Paní Šťastná využije pracovní nabídky a bude pracovat v zahradnictví na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože bude měsíční odměna do limitu, tak bude moci paní Šťastná pobírat současně předčasný důchod a měsíční odměnu z dohody o provedení práce.

 

I důchodci mají nárok na slevu na poplatníka

Pracující důchodci mohou při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatnit daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně a pracující invalidní důchodci i slevu na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 210 Kč měsíčně nebo invaliditu třetího stupně ve výši 420 Kč měsíčně. Daňové slevy je přitom možné uplatnit i při práci na dohodu o provedení práce. Podmínkou k uplatnění daňových slev je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele, tzv. růžového papíru. Na dané období je však možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci v některém měsíci pro více zaměstnavatelů není možné mít podepsáno prohlášení k dani u všech zaměstnavatelů. Při uplatnění daňové slevy je při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně čistá odměna zaslána na bankovní účet stejně vysoká jako sjednaná hrubá odměna.

 

Praktický příklad 4)

Důchodkyně paní Dobrá pracuje na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 500 Kč. U svého zaměstnavatele podepsala paní Dobrá prohlášení k dani. Protože je měsíční odměna do limitu, tak se neplatí z odměny sociální pojištění ani zdravotní pojištění. A z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka je nulová i daň z příjmu fyzických osob. Paní Dobrá obdrží na svůj bankovní účet částku 9 500 Kč.

 

Praktický příklad 5)

Důchodce pan Malý pracuje souběžně na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele. U zaměstnavatele A činí jeho měsíční odměna 7 000 Kč a u zaměstnavatele B činí měsíční odměna 5 000 Kč. Pan Malý má podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele A, protože zde má vyšší odměnu. Při výpočtu čisté měsíční odměny u zaměstnavatele A je tak uplatněna základní sleva na poplatníka. Čistá odměna u zaměstnavatele A je tedy 7 000 Kč, neboť z důvodu odměny do limitu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se neplatí daň z příjmu. Čistá odměna zaslána na účet od zaměstnavatele B činí 4 250 Kč, neboť je z odměny odvedena daň z příjmu ve výši 750 Kč (15 % z 5 000 Kč), sociální a zdravotní pojištění se opět neplatí, neboť je odměna do limitu.

 

Kdy je nárok na nemocenskou nebo zvýšení důchodu?

Pracující důchodci mají při pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou, avšak vykonávaná práce musí zakládat účast na nemocenském pojištění. U dohody o provedení práce je tato podmínka splněna, pokud měsíční odměna je 10 001 a více. Při splnění této zákonné podmínky má pracující důchodce na dohodu o provedení práce nárok na nemocenskou. Nemocenská však náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti a pracující důchodce může nemocenskou pobírat nejdéle 70 kalendářních dní a nejdéle za dobu trvání práce. Za každých 360 odpracovaných kalendářních dní v řádném důchodovém věku se zvyšuje na základě podané žádosti na místně příslušné OSSZ státní důchod. Aby bylo možné zvýšit státní důchod, tak musí být z dohody o provedení práce odváděno sociální (důchodové) pojištění, měsíční odměna musí být tedy 10 001 Kč a více.

Komentáře