Podpora v nezaměstnanosti v invalidním důchodu

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mohou při splnění zákonných podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti. Jak se podpora v nezaměstnanosti počítá? Je nutné být v invalidním důchodu v evidenci na úřadu práce? Jak je to při snížení invalidity?

 

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Invalidní důchody prvního a druhého stupně nejsou vysoké, zpravidla nepřekročí 8 tisíc korun. Obecně se tedy předpokládá, že zejména příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně budou během pobírání invalidního důchodu pracovat. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. S ohledem na výpočet starobního důchodu je pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně vhodné pracovat a z příjmu odvádět důchodové pojištění. Mezi náhradní dobu pojištění patří pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pracující invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. Základní podmínkou je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované měsíce, ale i tzv. náhradní doby zaměstnání, mezi které patří např. i doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

 

Výše podpory a délka pobírání

Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti se následně vypočítá z rozhodného čistého příjmu v předchozím zaměstnání a délka pobírání podpory závisí na věku žadatele o podporu v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 % rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících 50 % a následující měsíce 45 %. Občané do 50 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let po dobu 11 měsíců.

 

Praktický příklad

Paní Nováková (44 let) pobírá poslední tři roky invalidní důchod prvního stupně a současně po celou dobu stále pracovala. Nyní v březnu však obdržela paní Nováková výpověď z organizačních důvodů. Paní Nováková splňuje podmínku doby pojištění, a proto ji vznikne po evidenci na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti. Rozhodný čistý příjem potvrzený zaměstnavatelem pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti činí 14 460 Kč. První dva měsíce bude mít paní Nováková nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 9 399 Kč, další dva měsíce ve výši 7 230 Kč a následující měsíce 6 507 Kč.

 

Pobírání podpory v nezaměstnanosti a starobní důchod

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává i jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu, dle současné legislativy bez omezení. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně je tedy výhodná z více důvodů. Pracující invalidní důchodce má vyšší životní úroveň a pokud vykonává práci, která mu vyhovuje, tak je i spokojenější. Pracující invalidní důchodce prvního a druhého stupně má pak i nárok na podporu v nezaměstnanosti a doba čerpání podpory v nezaměstnanosti se mu počítá pro výpočet starobního důchodu.

 

Při snížení invalidity náleží nárok na podporu

Příjemci invalidního důchodu třetího stupně nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti. V praxi však bývá některým invalidním důchodcům třetího stupně snížen stupeň invalidity na první nebo druhý stupeň. V takovém případě může vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti, neboť doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně patří mezi náhradní dobu zaměstnání. Jestliže však invalidní důchodce neměl v daném období žádný rozhodný příjem, tak je mu následně podpora v nezaměstnanosti vypočítána v minimální výši. Minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2017 činí v prvních dvou měsících 0,15násobekm průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2016, v dalších dvou měsících 0,12násobek a následující měsíce 0,11násobek. Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí roku 2016 činila 27 000 Kč.

 

Praktický příklad

Paní Vránová pobírala tři roky invalidní důchod třetího stupně. Nyní ji byla snížena invalidita ze třetího stupně na první stupeň. Paní Vránové se automaticky sníží invalidní důchod. Paní Vránová (46 let) však bude mít nárok na minimální podporu v nezaměstnanosti, protože díky náhradní době zaměstnání splní podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti. První dva měsíce ve výši 4 050 Kč (0,15 x 27 000 Kč), další dva měsíce 3 240 Kč (0,12 x 27 000 Kč) a další měsíc 2 970 Kč (0,11 x 27 000 Kč).

 

Stát platí zdravotní pojištění za všechny invalidní důchodce

Invalidní důchodci si nemusí sami zdravotní pojištění platit, ať už jsou v evidenci na úřadu práce či nikoliv, neboť zdravotní pojištění za ně vždy platí stát. Když nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak je přesto vhodné pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně být v evidenci na úřadu práce, a to minimálně až do vyčerpání evidence na úřadu práce jako náhradní doby pojištění pro výpočet starobního důchodu.

Komentáře