Proč si předčasný důchod dobře rozmyslet?

Obliba předčasného důchodu mezi občany v předdůchodovém věku z důvodu prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu stoupá. Někdy může být předčasný důchodu dobrým řešením, jindy však nikoliv. S čím je potřeba počítat při volně předčasného důchodu?

 

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané mající důchodový věk vyšší 63 mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. V budoucnu bude možné dle současně platné legislativy odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve před dosažením důchodového věku, tuto možnost budou mít občané s důchodovým věkem nad 65 let. Odchod do předčasného důchodu je vhodné velmi dobře zvážit. Co je potřeba zahrnout do rozhodování o volbě předčasného důchodu?

 

Krácení za předčasnost

Při odchodu do předčasného důchodu je výsledný důchod krácen. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Čím dříve se odejde do předčasného důchodu, tím vyšší krácení. Krácení se provádí z výpočtového základu. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedeno krácení v závislosti na dnech, o které se odejde dříve do předčasného důchodu před dosažením řádného důchodového věku.

 

Krácení výpočtového základu při výpočtu předčasného důchodu (v %)

Dřívější odchod do důchodu  Krácení výpočtového základu Dřívější odchod do důchodu  Krácení výpočtového základu
1 den až 90 dní 0,9 % 631 dní až 720 dní 8,4 %
91 dní až 180 dní 1,8 % 721 dní až 810 dní 9,9 %
181 dní až 270 dní 2,7 % 811 dní až 900 dní 11,4 %
271 dní až 360 dní 3,6 % 901 dní až 990 dní 12,9 %
361 dní až 450 dní 4,8 % 991 dní až 1 080 dní 14,4 %
451 dní až 540 dní 6,0 % 1 081 dní až 1 170 dní 15,9 %
541 dní až 630 dní 7,2 %    

 

Nižší doba pojištění

Výše státního důchodu závisí nejenom na výdělcích v produktivním životě, ale rovněž na získané době pojištění. Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech a výrazným způsobem ovlivňuje konečnou výši státního důchodu. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší státní důchod. Kdo odejde do předčasného důchodu, ten získá nižší dobu pojištění než ten, kdo bude pracovat až do řádného důchodového věku. Předčasný důchod je tak oproti řádnému důchodu nižší ze dvou důvodů: nejenom kvůli krácení za předčasnost, ale i z důvodu získané nižší doby pojištění.

 

Praktický příklad

Paní Veselá získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a její osobní vyměřovací základ je 23 980 Kč. Řádný měsíční důchod paní Veselé dle legislativy letošního roku je 12 001 Kč. Paní Svobodová získá dobu pojištění v rozsahu 40 let, protože odejde přesně o 3 roky dříve do předčasného důchodu. Osobní vyměřovací základ paní Svobodové je rovněž 23 980 Kč. Měsíční předčasný důchod paní Svobodové vypočítaný dle legislativy roku 2015 je však z důvodu krácení za předčasnost a nižší získané doby pojištění 8 971 Kč.

 

Trvale nižší důchod

Předčasný důchod je trvale nižší. Při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Kdo volí předčasný důchod, ten musí počítat s celoživotně nižším důchodem oproti situaci, že by odešel až do řádného důchodu. Pro jednotlivce s nízkými příjmy bez vlastních finančních úspor by měl být předčasný důchod jednou z posledních finančních variant v předdůchodovém věku, neboť měsíčně vyjít pouze s předčasným důchodem by pro ně nebylo snadné. Finanční situace manželského páru v důchodu je lepší než jednotlivce, protože na výdaje v penzi mají dva důchodu a náklady na chod domácnosti nemají dvojnásobně vysoké oproti jednotlivci.

 

Nižší valorizace

Všechny důchody se pravidelně od lednové splátky důchodu valorizují. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a zvyšuje se každoročně v absolutním vyjádření. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a zvyšuje se v procentním vyjádření. Protože je předčasný důchod nižší než řádný důchod, tak se v korunovém vyjádření zvýší méně než řádný důchod. Korunové nůžky se postupem let v důchodu mezi řádným důchodem a předčasným důchodem rozevírají.

 

Omezené pracovní možnosti

V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity ohledně práce a výdělku. V předčasném důchodu však není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Pracovní možnosti jsou v předčasném důchodu velmi omezeny. V předčasném důchodu je možné pracovat např. na základě dohody o provedení práce, kde měsíční odměna je 10 000 Kč a méně.

 

Podnikání pouze do limitu

Po dosažení řádného důchodového věku je možné mít libovolné příjmy z výkonu samostatné výdělečné činnosti. V předčasném důchodu je možné mít hrubý zisk pouze do limitu, kdy se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. Podnikání v důchodu je vždy považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Za celý rok 2015 je možné mít v předčasném důchodu příjem ze samostatné výdělečné činnosti do 63 865 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Komentáře