České důchody v deseti číslech

Důchodová legislativa se v posledních letech výrazně změnila. Odchodu do důchodu je vhodné v předstihu věnovat dostatek času a vše dobře naplánovat. Podívejme se na deset důležitých důchodových čísel.

 

V důchodu by měli mít všichni občané konečně čas na své koníčky nebo rodinu. S vyšším státním důchodem je život v penzi lepší. Proto je dobré na odchod do důchodu myslet včas. Předběžně počítat s nižším měsíčním příjmem, mít všechny doklady v pořádku a zvolit ideální datum odchodu do důchodu, aby státní důchod nebyl zbytečně nižší.

 

1) 2 parametry

Výpočet řádného starobního důchodu závisí na dvou základních vstupních údajích. Těmito dvěma údaji jsou osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění, a dále náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Čím vyšší osobní vyměřovacím základ a čím vyšší doba pojištění, tím vyšší státní starobní důchod.

 

2) 25 %

Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s nižším měsíčním důchodem než při volbě řádného důchodu. Důvody jsou dva: získání nižší doby pojištění a krácení za předčasnost. Výsledný měsíční důchod je vyšší než někteří žadatelé o důchod očekávají. Při volbě odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve o více než čtvrtinu.

  • Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 42 let a jeho osobní vyměřovací základ je 26 840 Kč. Řádný měsíční důchod pana Nováka dle legislativy letošního roku je 12 256 Kč.
  • Pan Malý získá dobu pojištění v rozsahu 39 let, protože odejde přesně o 3 roky dříve do předčasného důchodu. Osobní vyměřovací základ pana Malého je rovněž 26 840 Kč. Měsíční předčasný důchod pana Malého vypočítaný dle legislativy roku 2015 je však z důvodu krácení za předčasnost a nižší získané doby pojištění 9 065 Kč. Tedy o více než čtvrtinu nižší.

 

3) 29 let

Při výpočtu důchodu v roce 2015 se osobní vyměřovací základ vypočítává z příjmů v letech 1986 až 2014. Průměrná měsíční mzda, ze které se počítá státní důchod, se tedy vypočítává za 29 let. Několik příjmově horších let tedy sníží konečnou výši státního důchodu méně, než by se na první pohled zdálo. Současně není potřeba mít obavy, že z důvodů nižších příjmů v celém hospodářství před deseti a více lety bude opět průměrná mzda za odpracované roky nižší. Dřívější příjmy se totiž přepočítávají na současnou úroveň koeficienty zohledňujícími inflaci.

 

4) 31 let

Přiznání státního důchodu není automatické. Je nutné dosáhnout řádného důchodového věku a současně získat potřebnou dobu pojištění. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být žádný důchod přiznán. Pro přiznání starobního důchodu, ať už řádného nebo předčasného, v roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 31 let. Potřebná doba pojištění se každoročně zvyšuje. Od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky plus náhradní doby pojištění.

 

5) 67 let

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. V budoucnu se bude do starobního důchodu odcházet o několik let později než je tomu v současnosti. Důchodový věk mužů a žen se navíc sjednotí. U žen nebude již rozhodovat počet vychovaných dětí jako je tomu v současnosti. Dle nynější legislativy platí, že všichni občané narození v roce 1977 mají řádný důchodový věk 67 let.

 

6) 90 dní

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní. Proto je důležité odchod do předčasného důchodu velmi pečlivě naplánovat. Není vhodné odcházet do předčasného důchodu např. přesně jeden rok před dosažením řádného důchodového věku, ale o pár dní později a odejít až o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku. Několik málo dní zbytečně snižuje z důvodu vyššího krácení měsíční předčasný důchod.

 

7) 2 400 Kč

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná. Každý řádný starobní důchod, předčasný důchod, vdovský důchod, sirotčí důchod nebo invalidní důchod má základní výměru důchodu v roce 2015 ve výši 2 400 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a je odlišná. Základní výměra důchodu je vždy stejná. Základní výměra důchodu se pravidelně každoročně zvyšuje. V roce 2014 byla základní výměra důchodu 2 340 Kč. Ke zvýšení základní výměry důchodu dochází automaticky a od lednové splátky důchodu se zvýší základní výměra důchodu všem penzistům.

 

8) 10 000 Kč

Práce v předčasném důchodu je omezena. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádné limity. V řádném důchodovém věku je možné pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a mít libovolně vysoký příjem ze zaměstnání. Ani vlastnímu podnikání se nekladou v řádném důchodovém věku žádné překážky. V předčasném důchodu však není možné mít příjem podléhající platbě nemocenského pojištění. V praxi si mohou nejsnáze předčasní důchodci přivydělat formou práce na dohodu o provedení práce, kde měsíční odměna je 10 000 Kč a méně. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce do uvedeného limitu, tak se z odměny neplatí sociální ani zdravotní pojištění, předčasný důchodce v takovém případě splní zákonnou podmínku.

 

9) 11 075 Kč

Průměrný měsíční starobní důchod za celý rok 2014 činil 11 075 Kč. Muži mají přitom v průměru vyšší starobní důchod než ženy, a sice 12 259 Kč. Průměrný důchod žen činí 10 050 Kč. Výpočet důchodu je vždy individuální záležitostí, protože ho ovlivňuje celý průběh pojištění. Proto jakékoliv srovnání s kolegou nebo známým může být nepřesné.

 

10) 2 355 144 vyplácených důchodů

Ke konci loňského roku vyplácela ČSSZ celkem 2 355 144 starobních důchodů. V posledních letech výrazným způsobem stoupl počet vyplácených starobních důchodů, což zvyšuje finanční náročnost na výplatu důchodů. Za rok 2014 se vybralo na důchodovém pojištění o 43 miliard méně než se vyplatilo na důchodech. Vzhledem k výše uvedenému trendu se dají v dalších letech očekávat značné legislativní změny v oblasti důchodů.

Komentáře