Těchto 5 důchodových chyb se vyvarujte

Výpočet státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění a záleží i na drobnostech. Odchodu do důchodu je vhodné věnovat již pár let před dosažením důchodového věku dostatečnou pozornost, jinak může být státní důchod zbytečně o stokoruny až tisícikoruny nižší. Na co si dát zejména pozor?

 

Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout důchodového věku, získat potřebnou dobu pojištění a o starobní důchod si písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Jakých chyb se vyvarovat?

 

Nezkontrolování údajů v databázi ČSSZ

Všichni žadatelé o státní důchod by si měli v dostatečném předstihu požádat na ČSSZ o zaslání IOLDP (Informativního osobního listu důchodového pojištění). Protože výpočet státního důchodu závisí na velmi dlouhé době, zjednodušeně řečeno od ukončení základní školy, tak je možné, že údaje v databázi ČSSZ neodpovídají skutečnosti. Napravením případných nesrovnalostí se přitom zabrání nižšímu důchodu. Např. doložením doby zaměstnání, která není zaznamenána v evidenci ČSSZ. Důvodů, proč údaje v databázi ČSSZ nejsou přesné, může být několik, např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil své zákonné povinnosti.

 

Špatně načasovaný termín odchodu do důchodu

Správným výběrem termínu odchodu do starobního důchodu je možné maximalizovat státní důchod. To platí zejména při volbě předčasného důchodu, kdy se krácení provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Protože rok má 365 dní (nebo 366 dní), tak není dobré odcházet do předčasného důchodu přesně rok, dva nebo tři před dosažením řádného důchodového věku, poněvadž krácení za předčasnost je následně kvůli několika dnům vyšší. Dřívější odchod do důchodu o pár dní může znamenat nižší měsíční důchod např. i o 300 Kč. U občanů, kteří dosáhnou řádného důchodového věku v prosinci, je vhodné propočítat, zdali se nevyplatí odejít do starobního důchodu až v lednu následujícího roku. Výpočtová formule důchodu je každoročně jiná a hodnotí se jinak i příjmy, vždy je potřeba navíc zohlednit valorizaci.

 

Praktický příklad

Paní Opletalová chce odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky činí 26 450 Kč a paní Opletalová získala dobu pojištění v rozsahu 40 let. Vypočítáme si dle výpočtové formule starobního důchodu roku 2017, jak několik dní může ovlivnit výši státního důchodu.

  • Když odejde paní Opletalová do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tak bude měsíční předčasný důchod činit 9 638 Kč.
  • Jestliže by však odešla paní Opletalová pouze o několik dní později a odešla do předčasného důchodu přesně 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku, potom by měsíční předčasný důchod byl 9 879 Kč.

 

Neukončení dalšího roku pojištění

Měsíční částku státního důchodu ovlivňují nejenom příjmy v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno důchodové pojištění, ale i získaná doba pojištění. Doba pojištění se při výpočtu státního důchodu počítá v celých ukončených letech. Jestliže ke dni dosažení řádného důchodového věku chybí několik dní k dokončení dalšího roku pojištění, tak je vhodné odchod do důchodu o požadovaný počet dní odložit a tyto dny odpracovat.

 

Praktický příklad

Pan Procházka odejde v roce 2017 do starobního důchodu a získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a 351 dní, průměrná měsíční mzda za odpracované roky činí 27 730 Kč. Měsíční starobní důchod bude činit 13 130 Kč. Kdyby pan Procházka pracoval o několik dní déle a ukončil 44 rok pojištění, potom by starobní důchod činil 13 376 Kč. 

 

Ukončení pracovního poměru

Někteří žadatelé o starobní důchod se mylně domnívají, že datum dosažení řádného důchodového věku je termínem, kdy pracovní poměr končí. Není tomu tak. V řádném důchodovém věku je možné pracovat bez omezení. Starobní důchodci mohou tedy pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a k tomu mohou stále pobírat starobní důchod. Kdo nechce po dosažení řádného důchodového věku pokračovat v práci u svého zaměstnavatele, ten musí pracovní poměr ukončit v souladu se zákoníkem práce, zpravidla dohodou o ukončení pracovního poměru. Někteří žadatelé o starobní důchod by chtěli stále pracovat, ale myslí si, že to v řádném důchodu nejde a souhlasí s návrhem zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru.

 

Praktický příklad

Pan Navrátil dosáhne řádného důchodového věku 20. července 2017. U zaměstnavatele chce však stále pracovat a zaměstnavatel je rád. Na výkonu práce pana Navrátila se nic nezmění. Pan Navrátil bude stále pracovat pro svého zaměstnavatele a bude pobírat stejně vysokou mzdu. Pouze 20. července odejde do starobního důchodu a bude tedy současně pobírat důchod a mzdu.

 

Nespoléhejte se pouze na stát

Přestože odchodem do starobního důchodu klesá ve všech vyspělých zemích světa, tedy i v Česku, citelně životní úroveň, tak je tento pokles ještě nižší, než tomu bude z demografických a ekonomických důvodů v budoucnosti. Vlastní zajištění na penzi by tedy mělo hrát důležitou roli ve finančním plánování všech zodpovědných lidí. Vyjít pouze se starobním důchodem bude v budoucnu výrazně těžší.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře