Co je dobré vědět o důchodovém věku?

Při přiznání a pobírání státního důchodu, ať už starobního, invalidního, sirotčího nebo vdovského důchodu, musí být splněna věková podmínka. Podívejme se na nejdůležitější věkové podmínky.

 

Splnění věková podmínky hraje v důchodové legislativě významnou roli. Např. řádný starobní důchod nemůže být přiznán dříve než při dosažení řádného důchodového věku a sirotčí důchod nelze pobírat v dospělosti.

 

Řádný důchodový věk se liší

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku. Řádný důchodový věk se přitom liší pro muže a ženy dle ročníku narození a u žen se zohledňuje i počet narozených dětí. V minulosti došlo k několika změnám v důchodovém věku a další změny se dají očekávat. Daňová novela z letošního roku zastropovala důchodový věk na 65 let pro lidi narozené v roce 1965 a později. Aktuálně však odchází do starobního důchodu starší občané, proto máme v přiložené tabulce uveden řádný důchodový věk lidí, kteří budou odcházet do starobního důchodu v nejbližších letech. Dosažení řádného důchodového věku však není výpovědní důvod a není nutné ihned odejít do starobního důchodu. Do státního důchodu je možné odejít i později a pracovat i po dosažení řádného důchodového věku, státní důchod je v takovém případě vyšší z důvodu přesluhování. Protože však v řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení pro vlastní příjem z práce nebo podnikání a pobírání důchodu, tak většina lidí volí souběh penze a příjmu ze zaměstnání.

 

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m

 

Invalidní důchod z mládí je možné pobírat až od 18 let

Někteří mladí lidé mají velké zdravotní problémy již z dětství. Přestože nezískají potřebnou dobu pojištění, tak jim je následně přiznán invalidní důchod v mimořádných případech, tzv. invalidní důchod z dětství. Na invalidní důchod v mimořádných případech však vzniká nárok nejdříve při dosažení věku aspoň 18 let věku. Příspěvek na péči je však možné pobírat již před dosažením 18 let věku a přiznáním invalidního důchodu nárok na příspěvek na péči nezaniká. O příspěvek na péči si žádá na místně příslušném úřadu práce. Výše příspěvku závisí na přiznaném stupni závislosti a věku. U dětí do 18 let věku je vyšší. U prvního stupně činí 3 300 Kč u dětí do 18 let (u starších potom 880 Kč), u druhého stupně závislosti 6 600 Kč u dětí do 18 let (u starších 4 400 Kč), u třetího stupně závislosti 9 900 Kč u dětí do 18 let (u starších 8 800 Kč) a u čtvrtého stupně závislosti je výše příspěvku stejná a činí 13 200 Kč.

 

Sirotčí důchod je možné dostávat nejdéle do 26 let

Při splnění zákonných podmínek může sirotčí důchod po zemřelém rodiči nebo zemřelých rodičích pobírat pouze nezaopatřené dítě. Podmínka nezaopatřenosti je však při studiu splněna nejdéle do 26 let věku. Déle není možné sirotčí důchod pobírat.

 

Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve v 60 letech

Do starobního důchodu je možné odejít před dosažením řádného důchodového věku. V takovém případě se volí odchod do předčasného důchodu. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením vlastního řádného důchodového věku. Kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.

 

Praktický příklad

Pan Novák (narozen 1. 7. 1957) má řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu může tedy odejít nejdříve při dosažení 60 let, tedy 1. 7. 2017. 

 

Invalidní důchod se v 65 letech přemění na starobní důchod

Jestliže vyjde invalidnímu důchodci jeho starobní důchod nižší než jeho invalidní důchod, tak nadále pobírá vyšší invalidní důchod. Tento invalidní důchod se následně v 65 letech přetransformuje na starobní důchod ve stejné výši.

 

Dosažení věku pro trvalé pobírání vdovského důchodu

Standardně se vdovský (vdovecký) důchod pobírá pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, mezi které patří i dosažení požadovaného věku. Když není některá ze zákonných podmínek splněna, tak se po roce přestane vdovský (vdovecký) důchod pobírat. Jestliže je však ve dvouleté obnovovací lhůtě některá ze zákonných podmínek splněna (např. právě dosažení požadovaného věku), tak se vdovský důchod na základě vlastní žádosti obnoví. Pokud je splněna věková podmínka, tak se vdovský důchod následně pobírá pořád. Výjimkou je situace, kdy vdova uzavře nové manželství, potom totiž nárok na vdovský důchod zaniká. Legislativou je věková podmínka u vdovského důchodu definována takto: dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, jeli tento věk nižší.

 

Praktický příklad

Vdova Černá (narozena 5. 2. 1957) vychovala jedno dítě. Vlastní důchodový věk má tedy 62 let a 2 měsíce. Důchodový věk muže narozeného v roce 1957 ponížený o 4 roky je 59 let a 8 měsíců. Pro účely vdovského důchodu se posuzuje tedy věk 59 let a 8 měsíců. Tohoto věku již paní Černá dosáhla 5. 10. 2016, a proto bude vdova Černá pobírat vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře