Proč podnikat v důchodu? Z těchto 10 důvodů!

Odchodem do důchodu není nutné samostatnou výdělečnou činnost ukončit. Naopak je možné se samostatnou výdělečnou činností začít. Nikdy není pozdě začít podnikat. Rozhodující je chuť, elán a dobrý nápad.

 

Mnozí řádní starobní důchodci mají dostatek zkušeností a vitality, vlastní samostatná výdělečná činnost je možností, jak je zúročit, seberealizovat se a zvýšit svoji finanční situaci v důchodu.

 

Škoda přijít o dlouhodobě budované kontakty

Odchod do řádného starobního důchodu neznamená, že je nutné přestat vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V řádném důchodovém věku je možné současně podnikat a pobírat důchod. Pro OSVČ, které dlouhodobě dobře svoji činnost vykonávaly, které mají dostatek dlouholetých spolehlivých klientů, je škoda úspěšnou činnost ukončit. Při omezení činností pouze pro nejlepší stálé zákazníky je možné si užívat důchod a přitom se ještě v omezeném rozsahu věnovat samostatné výdělečné činnosti a mít velmi zajímavý příjem k důchodu.

 

Sám sobě pánem

Někteří občané chtěli po celý produktivní život vykonávat nějakou samostatnou výdělečnou činnost, ale neměli dost odvahy ukončit zaměstnání a vrhnout se do nejistého podnikání. Zodpovědnost o finanční zabezpečení rodiny je brzdila. Nechtěli jít do rizika. V důchodu již tato omezení neplatí a je možné si i v důchodovém věku splnit některé podnikatelské sny a být sám sobě pánem. Světovým trendem je aktivní podzim života, začít podnikat se dá vždy. Věk není žádnou překážkou.

 

Podnikání přináší radost

Mnozí důchodci se chtějí seberealizovat i po dosažení důchodového věku, chtějí být pracovně aktivní, přičemž si chtějí práci přizpůsobit svému časovému rozvrhu a svému tempu. Většinu samostatně výdělečně činných důchodců jejich podnikání naplňuje a jsou tak v každodenním životě spokojenější.

 

Vylepšení rodinného rozpočtu

Odchodem do důchodu značně klesá životní úroveň. Většina důchodců chce však žít naplno, cestovat a věnovat se svým koníčkům. Podnikání v důchodu přitom pomáhá zlepšit finanční situaci v důchodu a mít více peněz na zábavu.

 

Stačí nižší zisk

Výkon samostatné výdělečné činnosti je velmi náročný a každoročně řada živnostníků svoji činnost z důvodu nízkého zisku ukončuje. Podnikající důchodci však mohou mít i nižší zisk a přitom nejsou nuceni ukončovat svoji činnost, neboť mnozí z nich chápou podnikání v důchodu jako finanční přilepšení k měsíčnímu státnímu důchodu a primárním cílem není mnohdy maximalizace zisku, ale vykonávání činností, které přináší radost a zisk je příjemným bonusem, i když jen např. v jednotkách tisícikorun měsíčně.

 

Jedná se o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za vedlejší zdroj příjmů. Sociální pojištění i zdravotní pojištěn se tedy vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny skutečného hrubého zisku) a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. I při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutné podat za příslušný rok daňové přiznání na finančním úřadu, přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) a přehled o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

 

Do limitu se sociální pojištění neplatí

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální (důchodové) pojištění dokonce vůbec neplatí, když je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do zákonného limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. I když nevzniká povinnost za rok 2017 platit sociální pojištění, tak je nutné podat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

 

Lze požádat o zvýšení důchodu

Když je z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti odváděno sociální pojištění, potom je možné si požádat o zvýšení důchodu. Za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti, ze které se platí sociální pojištění, se zvyšuje důchod o 0,4 % z výpočtového základu. Zvýšení důchodu je tedy individuální v závislosti na tom, jak vysoký důchod se pobírá, pohybuje se však v řádech desetikorun, např. 70 Kč měsíčně.

 

Díky paušálu může být zdanění nižší

Při využití výdajového paušálu lze veškerou povinnou daňovou administrativu spojenou s výkonem samostatné výdělečné činnosti snadněji zvládnout. Výdajový paušál činí 40 %, 60 % nebo 80 % v závislosti na vykonávané činnosti. Při evidenci příjmů s využitím výdajového paušálu stačí sečíst všechny příjmy na účet nebo v hotovosti a výdaje se následně uplatní příslušným procentem.

 

Lze uplatnit daňové slevy

Samostatně výdělečně činní důchodci uplatní v daňovém přiznání základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a případně další daňové slevy, na které mají nárok. Díky základní daňové slevě na poplatníka se neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob až do ročního daňového základu ve výši 165 600 Kč. Při využití dalších daňových slev nebo daňových odpočtů je možné mít i vyšší daňový základ a neplatit žádnou daň z příjmu.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře