Práce na dohodu o provedení práce a důchodové nároky

Hodně lidí si během produktivního života přivydělává na dohodu o provedení práce nebo pracuje na dohodu o provedení práce v důchodovém věku. Kdy je práce na dohodu s ohledem na důchodové nároky výhodná a kdy naopak práce na dohodu výhodná není?

 

Od roku 2012 se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně. Do konce roku 2011 se z dohody o provedení práce neplatilo sociální pojištění bez ohledu na měsíční odměnu.

 

Do doby pojištění pro důchodové účely se přitom mimo náhradní doby pojištění započítávají pouze roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění a příjmy, ze kterých bylo sociální pojištění odvedeno. Dlouhodobá práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu, tak může mít negativní vliv na důchodové nároky.

 

Praktický příklad 1)

Pan Solný si v letech 2007 až 2011 přivydělal na základě prací na dohody o provedení práce milión korun. Výši starobního důchodu panu Solnému tento příjem neovlivní, neboť do konce roku 2011 se z dohody o provedení práce neplatilo sociální pojištění bez ohledu na výši příjmu. Pan Solný bude mít tedy nižší státní důchod než by předpokládal. Protože po celou dobu přivýdělku na dohodu o provedení práce byl pan Solný ve standardním pracovním poměru, tak se mu do doby pojištění bude započítávat celé období v letech 2007 až 2011.

 

Praktický příklad 2)

Paní Procházková je v roce 2017 na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. Paní Procházková si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč. Pro paní Procházkovou je práce na dohodu o provedení práce výhodná, protože je měsíční odměna do limitu a podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak je čistá odměna, kterou obdrží na svůj účet ve stejné výši jako hrubá odměna. Zdanění dohody o provedení práce je nulové. Období roku 2017 se pro důchodové účely počítá jako náhradní doba pojištění, neboť paní Procházková pečuje o dítě do 4 let věku.

 

Praktický příklad 3)

Paní Vodáková pracuje na zkrácený úvazek a měsíční hrubá mzda činí pouze 7 500 Kč. Protože paní Vodáková pracuje na zkrácený úvazek, tak může být měsíční hrubá mzda nižší než minimální mzda pro práci na plný úvazek ve výši 11 000 Kč. Současně si paní Vodáková přivydělává měsíčně na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele s měsíční odměnou 10 000 Kč. Ani z jedné odměny z dohody o provedení práce není placeno sociální pojištění. Paní Vodáková je následně uznána invalidní v prvním stupni. Výši invalidního důchodu paní Vodákové ovlivní pouze příjem ze zkráceného úvazku, neboť z měsíčních odměn z dohod o provedení práce neplatila paní Vodáková sociální pojištění. Jestliže budeme počítat, že osobní vyměřovací základ paní Vodákové bude 7 500 Kč a spolu s dopočtenou dobou pojištění získá paní Vodáková dobu pojištění v rozsahu 44 let, tak dle výpočtové formule roku 2017 bude měsíční invalidní důchod prvního stupně činit pouze 4 200 Kč.

 

Výdělek v předčasném důchodu

Předčasní důchodci mohou mít až do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem nezakládající účast na nemocenském pojištění. Tuto podmínku splňuje např. právě práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Pokud by měl předčasný důchodce příjem, ze kterého by platil sociální pojištění, potom by neměl nárok na předčasný důchod a výplata důchodu by se uvolnila až po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již však nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu. Jakmile tedy dosáhne předčasný důchodce svého řádného důchodového věku, tak již může pracovat na standardní pracovní smlouvu a současně pobírat státní důchod. V řádném důchodovém věku již neplatí žádná omezení.

 

Praktický příklad 4)

Pan Straka odešel v únoru 2017 do předčasného důchodu necelé tři roky před dosažením svého řádného důchodového věku. V květnu však obdrží pan Straka zajímavou nabídku na přivýdělek. Pan Straka s tímto přivýdělkem na několik hodin týdně rád souhlasí. Pan Straka bude pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. V jednotlivých měsících bude výše měsíční odměny odlišná v závislosti na vykonané práci, vždy však bude měsíční odměna do limitu. Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele. Až pan Straka dosáhne řádného důchodového věku, tak bude moci pracovat i na základě pracovní smlouvy (např. na zkrácený úvazek).

 

Zvýšení důchodu

Výdělečná činnost v důchodu od roku 2010, ze které je odváděno sociální pojištění, zvyšuje státní důchod. O přepočítání důchodu je nutné si písemně požádat. Zvýšení důchodu se provádí za každých odpracovaných 360 kalendářních dní, přičemž zvýšení důchodu činí 0,4 % z výpočtového základu. Při dlouhodobé výdělečné činnosti v důchodu je možné si o zvýšení důchodu požádat vícekrát, vždy po 360 kalendářních dnech.

 

Praktický příklad 5)

Paní Šťastná odešla v únoru 2016 do starobního důchodu. Od března 2016 až do dubna 2017 pracovala paní Šťastná na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna paní Šťastné však nepřesáhla 10 000 Kč. Paní Šťastná tedy nemá nárok na zvýšení důchodu, přestože v řádném důchodovém věku vykonávala výdělečnou činnost. Důvodem je skutečnost, že z příjmu neplatila sociální pojištění.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře