Jak postupovat, když se mi blíží důchodový věk a chci pracovat?

Někteří lidé v předdůchodovém věku si neumí z různých důvodů představit, že po dosažení řádného důchodového věku nebudou pracovat. Chtějí pracovat co nejdéle to půjde. Jaké jsou možnosti práce v důchodovém věku? Vyplatí se přesluhovat a odejít do důchodu později?

 

Důvody pro práci v důchodovém věku jsou různé, nejenom finanční. V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity ani omezení ohledně práce a výdělku. V řádném starobním důchodu je možné pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a mít nadstandardní příjem.

 

Zaměstnanci, kteří chtějí po dosažení řádného důchodového věku dále pracovat, by se však měli rozhodnout, zdali odejdou do starobního důchodu při dosažení řádného důchodového věku a budou tedy současně pobírat důchod a mzdu nebo odejdou do řádného důchodu později a budou tzv. přesluhovat a z důvodu přesluhování mít následně vyšší měsíční starobní důchod. Výhody každé varianty si uvedeme na praktickém příkladu.

 

Praktický příklad

Paní Procházková má osobní vyměřovací základ ve výši 27 280 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Paní Procházková odešla do řádného starobního důchodu 1. března 2017. Paní Málková má rovněž osobní vyměřovací základ ve výši 27 280 Kč a získala dobu pojištění v rozsah 44 let. Paní Málková však odejde do starobního důchodu až 1. září 2017, i když mohla paní Málková odejít do řádného důchodu již 1. března. Paní Málková bude pracovat na procenta. Aby byla data snadno porovnatelná, tak počítáme u obou paní odchod do důchodu v roce 2017.

 

Výpočet důchodu paní Procházkové

Text Částka
Doba pojištění paní Procházkové 44
Průměrná měsíční mzda paní Procházkové

(tzv. osobní vyměřovací základ, OVZ)

27 280
První redukční hranice OVZ

(do 12 423 Kč, ze 100 %)

12 423 Kč
Druhá redukční hranice OVZ

(od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %)

3 863 Kč
Výpočtový základ

(12 423 Kč + 3 863 Kč)

16 286 Kč
Procentní zápočet za dobu pojištění

(44 let x 1,5 %)

66,0
Procentní výměra důchodu

(16 286 Kč x 66 %)

10 749 Kč
Základní výměra důchodu 2 550 Kč
Měsíční důchod

(2 550 Kč + 10 749 Kč)

13 299 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet důchodu paní Málkové

Při přesluhování je následně měsíční státní důchod vyšší, neboť za každých ukončených 90 kalendářních dní se zvyšuje procentní zápočet za získanou dobu pojištění o 1,5 %. Paní Málková bude přesluhovat březen až srpen, proto se paní Málkové zvýší procentní zápočet o 3 % a bude tedy 69 %.

Text Částka
Doba pojištění paní Málkové 44
Průměrná měsíční mzda paní Málkové

(tzv. osobní vyměřovací základ, OVZ)

27 280
První redukční hranice OVZ

(do 12 423 Kč, ze 100 %)

12 423 Kč
Druhá redukční hranice OVZ

(od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %)

3 863 Kč
Výpočtový základ

(12 423 Kč + 3 863 Kč)

16 286 Kč
Procentní zápočet za dobu pojištění

(44 let x 1,5 % + 3 %)

69,0
Procentní výměra důchodu

(16 286 Kč x 69 %)

11 238 Kč
Základní výměra důchodu 2 550 Kč
Měsíční důchod

(2 550 Kč + 11 328 Kč)

13 788 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Málková bude mít měsíční státní důchod vyšší než paní Procházková o 489 Kč měsíčně. Paní Procházková však začala státní důchod pobírat o šest měsíců dříve než paní Málková a za šest měsíců tak obdržela souhrnný státní důchod ve výši 79 794 Kč (6 měsíců x 13 299 Kč). Paní Procházková tak získala finanční náskok, který se bude postupem času snižovat z důvodu nižší měsíčního důchodu. Pokud nebudeme zohledňovat valorizaci důchodu, tak by vyšší měsíční důchod paní Málkové smazal tuto finanční ztrátu za 163 měsíců (79 794 Kč: 498 Kč), tedy za 13,5 roku. Přesluhování by se tedy finančně paní Málkové vyplatilo až po této době.

 

Zdanění se neliší

Výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění by byl u paní Procházkové a paní Málkové stejný. Oběma by byla z jejich hrubé mzdy ve výši 27 280 Kč odvedena jejich zaměstnavatelem daň z příjmu fyzických osob ve výši 3 420 Kč, sociální pojištění ve výši 1 774 Kč a zdravotní pojištění ve výši 1 228 Kč. Čistou mzdu by měly obě tedy 20 858 Kč. Pozdější odchod do důchodu by žádnou výhodu u výpočtu čisté mzdy nepřinesl.

 

Pro přivýdělek je ideální dohoda o provedení práce

Pro důchodce, kteří ještě chtějí být výdělečně činní, ale v mnohem menším časovém rozsahu než v produktivním věku, je výhodné pracovat na dohodu o provedení práce. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a je podepsáno prohlášení k dani, tak je čistá odměna na účet stejně vysoká jako sjednaná hrubá odměna. Důchodci mají navíc vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny, neboť zdravotní pojištění za ně platí stát. Důchodci již pobírají státní důchod, proto jim nevadí, že z příjmu neodvádí sociální pojištění.

Komentáře