Omezení podnikání v důchodu

Většinou mohou mít příjemci státního důchodu libovolně vysoké příjmy a současně pobírat státní důchod. Neplatí to však ve všech případech. Kdy nelze mít příjem z podnikání nad limit a současně pobírat důchod?

 

Řádní starobní důchodci mohou mít libovolně vysoké příjmy z podnikání a současně k tomu pobírat svůj starobní důchod. Žádný limit není ani stanoven pro příjemce invalidního důchodu, kteří jsou limitováni pouze svým zdravotním stavem a nikoliv příjmem. Rovněž vdovy (pochopitelně i vdovci) pobírající vdovský důchod mohou mít i nadstandardní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a budou stále moci pobírat vdovský důchod. Pro koho platí omezení ohledně příjmu? Pro předčasné důchodce a příjemce sirotčího důchodu studující dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou.

 

Účast na nemocenském pojištění

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pokud by takový příjem měli, tak by jim za dané období nenáležela výplata důchodu. Stejně tak nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění studenti pobírající sirotčí důchod, kteří studují dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou. Zjednodušeně řečeno je podmínka neúčasti na nemocenském pojištění splněna, když je vykonávána činnost, ze které se nemusí platit sociální pojištění.

 

Jak vysoký je roční příjmový limit?

Podnikání v předčasném důchodu nebo při studiu je pro účely placení sociálního pojištění považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč. Jedná se příjem ponížený o výdaje, tedy o hrubý zisk. Při výkonu vedlejší činnost po část kalendářního roku se limit poměrně snižuje.

 

Praktický příklad 1)

Student VŠ Pokorný (23 let) pobírá sirotčí důchod, přičemž studuje řádnou denní formou a podniká. Za rok 2017 dosáhne student Pokorný hrubého zisku 185 000 Kč. Student Pokorný bude moci pobírat příjem ze samostatné výdělečné činnosti a sirotčí důchod současně. Při denním studiu není stanoven žádný limit pro příjmy z podnikání.

 

Praktický příklad 2)

Student Nový (21 let) pobírá sirotčí důchod a studuje na vysoké škole kombinovanou formou. Za celý rok 2017 bude mít příjem ze samostatné výdělečné činnosti 120 000 Kč a výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Hrubý zisk činí 48 000 Kč (120 000 Kč – (60 % z 120 000 Kč) a je do limitu. Student Nový má nárok na sirotčí důchod i příjem z podnikání současně.

 

Praktický příklad 2)

Slečna Králová (22 let) studuje vysokou školu kombinovanou formou a pobírá sirotčí důchod po zemřelém tatínkovi. Od července 2017 začne slečna Králová vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za šest měsíců roku 2017 bude 32 400 Kč. Přestože je samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku, tak bude nadále slečna Králová pobírat sirotčí důchod i při kombinovaném studiu, neboť její hrubý zisk bude do půlročního limitu.

 

Praktický příklad 4)

Pan Černý odešel před třemi roky do předčasného důchodu, přičemž v listopadu 2016 dosáhl řádného důchodového věku. Pan Černý bude po celý rok 2017 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a současně bude tedy pobírat státní důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Pan Černý není ve výši příjmu nijak omezen, neboť již dosáhl řádného důchodového věku. Příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, potom již lze mít libovolně vysoký příjem.

 

Praktický příklad 5)

Pan Kratochvíl je v předčasném důchodu a řádného důchodového věku dosáhne až v roce 2018. Po celý rok 2017 vykonává samostatnou výdělečnou činnost a hrubý zisk za rok 2017 bude činit 64 000 Kč. Dále si však pan Kratochvíl během roku 2017 přivydělal prací pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce 90 000 Kč. Měsíční odměna z žádné dohody o provedení práce však nebyla vyšší než 10 000 Kč a ani z jedné dohody o provedení práce tedy naplatil pan Kratochvíl sociální pojištění. Pan Kratochvíl nebude mít tedy v roce 2017 příjem zakládající účast na nemocenském pojištění a bude mu náležet předčasný důchod souběžně s těmito příjmy.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře