Kdy odejít do důchodu?

Do důchodu není nutné odejít při dosažení řádného důchodového věku. Do státního důchodu je možné odejít dříve nebo později. Je lepší odejít do předčasného důchodu, řádného důchodu nebo pracovat na procenta? Každá varianta má své výhody, rozhodnutí je tedy individuální a záleží na osobní situaci každého žadatele o důchod.

 

Termín odchodu do důchodu výrazně ovlivňuje měsíční státní starobní důchod. Měsíční rozdíl ve výši důchodu může být v řádech desítek procent. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, naopak při pozdějším odchodu do důchodu je výpočet důchodu výhodnější.

 

Roli hraje každých 90 kalendářních dní

Občané mající důchodový věk 63 let a méně mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do řádného důchodu nejdříve v 60 letech. Nejdříve budou moci odejít dle stávající legislativy do důchodu občané mající důchodový věk 65 let a více, kteří budou moci odejít do důchodu o 5 let dříve. Později je možné odejít do starobního důchodu kdykoliv. Krácení předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní. Stejně tak je výpočet důchodu výhodnější za odpracovaní každých 90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku.

 

Praktický příklad 1)       

Paní Nováková se narodila 10. října 1958 a vychovala dvě děti. Řádný důchodový věk paní Novákové je 61 let a 2 měsíce. Do řádného důchodu může paní Nováková odejít nejdříve 10. prosince 2019. Do předčasného důchodu může paní Nováková odejít nejdříve o tři roky dříve, tedy 10. prosince 2016.

 

Praktický příklad 2)

Pan Kučera se narodil 5. června 1956. Řádný důchodový věk pana Kučery je 63 let a 6 měsíců. Do řádného starobního důchodu může pan Kučera odejít nejdříve 5. prosince 2019. Do předčasného důchodu mohl pan Kučera odejít nejdříve při dosažení 60 let, tedy 5. června 2016.

 

Nerozhodují pouze peníze

Při porovnání pouze měsíční penze by bylo nejlepší pracovat co nejdéle i po dosažení řádného důchodového věku a o starobní důchod si požádat co nejpozději, státní důchod by byl vysoký z důvodu přesluhování. Při rozhodování, kdy odejít do důchodu, však hrají často roli i jiné aspekty než peníze. Zdravotní problémy, delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku a vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, příliš stresující zaměstnání nebo touha pomoci dětem s výchovou vnuků, to jsou jenom některé důvody, kdy je předčasný důchod řešením stávající životní situace. Odchod do řádného důchodu při dosažení řádného důchodového věku je zajímavý i pro penzisty, kteří chtějí pracovat i po dosažení řádného důchodového věku. Legislativou nejsou totiž stanovena žádná omezení ohledně příjmu v řádném důchodu. Starobní důchodce může mít tedy neomezené příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu v řádném důchodovém věku. Lze tedy pobírat řádný starobní důchod a mzdu nebo zisk současně. Rozhodnutí, kdy tedy odejít do důchodu, je individuální a záleží i na řadě nefinančních faktorech. Při hodnocení pouze finančního hlediska není výhodné odcházet do předčasného důchodu.

 

Pracovat a pobírat penzi nebo pracovat na procenta?

Lidé, kteří chtějí i po dosažení řádného důchodového věku pracovat, volí mezi pobíráním důchodu a mzdy současně při odchodu do důchodu při dosažení řádného důchodového věku nebo prací na procenta při pozdějším odchodu do důchodu. Důchodci pracující při pobírání důchodu mají aktuální příjem vyšší, lidé pracující na procenta mají následně vyšší starobní důchod. V kratším časovém horizontu je finančně výhodnější pobírat současně mzdu i důchod, v delším časovém horizontu (cca 8 až 13 let, v závislosti na konkrétní situaci) je výhodnější pracovat na procenta.

 

Praktický příklad 3)

Vypočítáme si starobní důchod paní Veselé v pěti různých případech. Ve všech pěti případech bude mít paní Veselá stejný příjem za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ, neboli průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, paní Veselé bude 24 770 Kč. Ve všech případech bude důchod vypočítán dle legislativy roku 2016. Při výpočtu důchodu se doba pojištění počítá vždy v celých ukončených letech.

 a) V první variantě odejde paní Veselá do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku a získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Měsíční důchod je 9 388 Kč.

b) Ve druhé variantě odejde paní Veselá do předčasného důchodu dříve o 720 dní před dosažením řádného důchodového věku a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Protože bude paní Veselá o necelý rok déle pracovat, tak získá dobu pojištění o jeden rok delší. Měsíční důchod činí 10 530 Kč.

b) Ve třetí variantě odejde paní Veselá do předčasného důchodu dříve o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku a získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Měsíční důchod činí 11 490 Kč.

d) Ve čtvrté variantě odejde paní Veselá do řádného starobního důchodu a získá dobu pojištění v rozsahu 43 let. Měsíční důchod je 12 266 Kč.

e) V páté variantě odejde paní Veselá do důchodu o 360 kalendářních dní později po dosažení řádného důchodového věku. K získané době pojištění v rozsahu 43 let k dosažení řádného důchodového věku se paní Veselé započítá bonus za odpracovaných 4 x 90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku. Měsíční důchod je 13 637 Kč.

 

V  závislosti na termínu odchodu do důchodu paní Veselé se pohybuje od 9 388 Kč po 13 637 Kč. Ve všech případech je přitom osobní vyměřovací základ stejný. Důvodem rozdílu je skutečnost, že dřívější důchod do penze je sankciován a u pozdější odchod do důchodu přináší bonus ve formě lepšího výpočtu důchodu.

Komentáře