Deset omylů u důchodového věku

Dosažení řádného důchodového věku je jednou ze zákonných podmínek, aby mohl být přiznán řádný starobní důchod. Kdy je nejdříve možné odejít do předčasného důchodu, to taky závisí na řádném důchodovém věku. Podívejme se na vybraných deset omylů ohledně důchodového věku.

 

  • V důchodovém věku dostanu vždy důchod

Žadatelé o starobní důchod musí dosáhnout nejenom důchodového věku, ale musí získat i potřebnou dobu pojištění. V roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Když není potřebná doba pojištění získána, tak není možné starobní důchod pobírat na účet.

 

  • Důchodový věk je pro všechny stejný

V Česku dochází k postupnému zvyšování důchodového věku. Proto není aktuálně důchodový věk pro všechny občany stejný. Důchodový věk záleží na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk lidí, kteří nedávno dosáhli nebo dosáhnou řádného důchodového věku.

 

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m

 

  • Dosažení důchodového věku je výpovědní důvod

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Kvůli dosažení řádného důchodového věku pracovní poměr nekončí. Pracovní poměr může být ukončen pouze výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou. Dosažení důchodového věku přitom nepatří mezi výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele.

 

  • Výdělek v důchodovém věku je omezen

V řádném starobním důchodu nejsou žádné limity ohledně výdělku. Řádní starobní důchodci mohou mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. V řádném důchodovém věku je tedy možné mít i stotisícové příjmy a pobírat přitom současně starobní důchod.

 

  • Lze pracovat pouze na zkrácený úvazek

Řádní starobní důchodci nejsou omezeni počtem odpracovaných hodin. I v řádném důchodovém věku je možné pracovat na plný pracovní úvazek. Lze pracovat i např. pro dva zaměstnavatele současně.

 

  • Do předčasného důchodu lze odejít jen o tři roky dříve

Obliba předčasného důchodu stoupá. Kdy lze do předčasného důchodu odejít nejdříve, to je odvislé od řádného důchodového věku. Lidé mající řádný důchodový věk 63 let a méně mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Kdo má však důchodový věk vyšší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve již v 60 letech, tedy ještě dříve.

 

  • V důchodovém věku se nemusí podávat daňové přiznání

Řada starobních důchodců má i během pobírání starobního důchodu vlastní příjmy, a to nejenom ze závislé činnosti (ze zaměstnání), ale i ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu. Dosažení řádného důchodového věku však neznamená žádná daňové osvobození. Jestliže má starobní důchodce příjem zakládající povinnost podat daňové přiznání, tak musí toto daňové přiznání na finančním úřadu podat.

 

  • Povinné pojistné se neplatí v řádném důchodu

Zaměstnání starobní důchodci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění i zdravotní pojištění, přestože již pobírají starobní důchod a pro účely placení zdravotního pojištění jsou považování za státní pojištěnce. Sazba sociálního pojištění i zdravotního pojištění je přitom v jejich případě stejná jako u ostatních zaměstnanců.

 

  • V důchodovém věku nelze obdržet živnostenské oprávnění

Teprve v důchodu začnou někteří důchodci podnikat. Vyřídit si příslušné živnostenské oprávnění je možné i v důchodovém věku. Někteří důchodci byli tedy celý život zaměstnanci a teprve v důchodu se stanou živnostníky nebo podnikateli.

 

  • Důchodový věk činí maximálně 65 let

Přestože došlo letošní legislativou k „zastropování“ důchodového věku na 65 let, tak může v budoucnu dojít k opětovnému zvýšení důchodového věku. Důchodový věk 65 let dle aktuální legislativy platí pro lidi narozené v roce 1966 a později. Důchodový věk bude totiž možné zvyšovat v závislosti na demografickém vývoji. Důchodový věk 65 let není tedy velmi pravděpodobně konečnou hranicí.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře