Jaké jsou rozdíly mezi předčasným důchodem a předdůchodem?

Mnozí zaměstnanci a podnikatelé chtějí odejít do důchodu před dosažením řádného důchodového věku. Možností je odchod do předčasného důchodu nebo předdůchodu. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými variantami?

 

Z důvodu neustálého prodlužování důchodového věku nemůže mnoho lidí pracovat nebo podnikat až do dosažení řádného důchodového věku. Před odchodem do předčasného důchodu nebo předdůchodu je vhodné vždy nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců.

 

Předčasný důchod vyplácí stát

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, občané mající důchodový věk 63 let a více však mohou do předčasného důchodu odejít dokonce dříve, a to již od 60 let. Kdo má důchodový věk 65 let a více, ten bude moci dle současně platné legislativy odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve. O předčasný důchod se žádá na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Předčasný důchod vyplácí stát. Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Při výpočtu předčasného důchodu platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost a nižší měsíční předčasný důchod. Výdělečná činnost během předčasného důchodu je omezena.

 

Praktický příklad 1)

Pan Novák odešel v březnu 2016 do předčasného důchodu. V květnu dostal pan Novák pracovní nabídku. Pan Novák si může na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele XY měsíčně přivydělat pouze 10 000 Kč a méně. Kdyby byla měsíční odměna vyšší, potom by nemohl pan Novák současně pobírat předčasný důchod a odměnu z dohody o provedení práce, neboť práce na dohodu by zakládala účast na nemocenském pojištění, což není v předčasném důchodu možné.

 

Praktický příklad 2)

V přiložené tabulce máme vypočten předčasný důchod pana Jelínka dle legislativy roku 2016. Ve všech případech počítáme, že průměrná měsíční mzda pana Jelínka za odpracované roky v současné hodnotě činí 25 950 Kč (tzv. osobní vyměřovací základ). Dále počítáme s rozdílnou dobou pojištění v závislosti na tom, kdy pan Jelínek odešel do předčasného důchodu. Při dřívějším odchodu do předčasného důchodu se získá i nižší doba pojištění, která rovněž ovlivňuje výši měsíčního důchodu. Z údajů v tabulce je vidět, že dřívější odchod do předčasného důchodu je finančně nevýhodný. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem je přitom vyšší, než by někteří žadatelé o předčasný důchod předpokládali.

 

Osobní vyměřovací základ Předčasnost Doba pojištění Důchod
25 950 Kč Řádný důchod 43 let 12 464 Kč
25 950 Kč 1 den – 90 dní 42 let 12 092 Kč
25 950 Kč 91 dní -180 dní 42 let 11 952 Kč
25 950 Kč 181 dní – 270 dní 42 let 11 812 Kč
25 950 Kč 271 dní – 360 dní 42 let 11 672 Kč
25 950 Kč 361 dní – 450 dní 41 let 11 253 Kč
25 950 Kč 451 dní – 540 dní 41 let 11 066 Kč
25 950 Kč 541 dní – 630 dní 41 let 10 880 Kč
25 950 Kč 631 dní – 720 dní 41 let 10 693 Kč
25 950 Kč 721 dní – 810 dní 40 let 10 227 Kč
25 950 Kč 811 dní – 900 dní 40 let 9 994 Kč
25 950 Kč 901 dní – 990 dní 40 let 9 761 Kč
25 950 Kč 991 dní – 1 080 dní 40 let 9 528 Kč
25 950 Kč 1 081 dní – 1 170 dní 39 let 9 061 Kč
25 950 Kč 1 171 dní – 1 260 dní 39 let 8 828 Kč
25 950 Kč 1 261 dní – 1 350 dní 39 let 8 595 Kč

vlastní výpočet autora

 

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze

Předdůchod mohou čerpat jenom občané mající dostatečné vlastní prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a smlouva trvá minimálně 5 let. Případnou smlouvu o penzijním připojištění je nutné převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, doba spoření na penzijním připojištění se počítá do limitu 60 měsíců. Do předdůchodu je možné odejít 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Pro účely předdůchodu se však posuzuje důchodový věk muže stejného ročníku narození. Ženy tedy mohou do předdůchodu odejít později než muži. Během předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Měsíční částka předdůchodu musí nejméně činit 30 %  průměrné mzdy a nejméně je nutné předdůchod pobírat dva roky. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba pobírání předdůchodu patří mezi vyloučenou dobu pojištění při výpočtu starobního důchodu. Při čerpání předdůchodu je měsíční důchod vyšší než v případě čerpání předčasného důchodu, neboť nedochází ke krácení za předčasnost. Protože jsou během předdůchodu čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, tak je možné během předdůchodu pracovat nebo podnikat. Současně je možné i během předdůchodu odejít do předčasného důchodu a současně pobírat předdůchod a předčasný důchod.

 

Praktický příklad 3)

Pan Krejčí se narodil 1. 2. 1958, jeho řádný důchodový věk je 63 let a 10 měsíců. Do řádného důchodu může pan Krejčí odejít nejdříve 1. 12. 2021. Do předčasného důchodu může pan Krejčí odejít nejdříve v 60 letech, tedy 1. 2. 2018. Do předdůchodu může pan Krejčí odejít od 1. 12. 2016 při dostatečných úsporách v doplňkovém penzijním spoření kdykoliv.

 

Praktický příklad 4)

Paní Veselá se narodila 10. 2. 1958 a vychovala dvě děti. Řádný důchodový věk paní Veselé je 61 let a 2 měsíců. Do řádného důchodu může paní Veselá odejít 10. 4. 2019. Do předčasného důchodu může paní Veselá odejít od 10. 4. 2016 kdykoliv. Do předdůchodu může však paní Veselá odejít až v 58 letech a 10 měsících (důchodový věk muže stejného ročníku narození ponížený o pět let), tedy od 10. 12. 2016.

 

Praktický příklad 5)

Paní Hájkové odešla do předdůchodu. Paní Hájková obdržela po třech měsících zajímavou pracovní nabídku. V předdůchodu není omezena vlastní výdělečná činnost, proto paní Hájková může nastoupit do práce a současně pobírat předdůchod (vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření) a mzdu ze zaměstnání.

 

Praktický příklad 6)

Paní Malá odešla do předdůchodu. Po čtyřech měsících si požádá z finančních důvodů o předčasný důchod. Paní Malá bude současně po stanovenou dobu pobírání předdůchodu pobírat předdůchod i předčasný důchod. Protože v předdůchodu jsou vypláceny vlastní naspořené peníze, tak je možné pobírat současně předdůchod a státní předčasný důchod.

Komentáře