Důchodový věk v Česku

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku, který se liší dle ročníku narození a u žen i dle počtu vychovaných dětí. Kdy je možné odejít do předčasného důchodu a kdy do předdůchodu? Jak ovlivňuje výchova dětí důchodový věk? Podívejme se na praktické příklady.

 

Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje. Důchodový věk lidí narozených mezi roky 1936 až 1977 je přílohou zákona o důchodovém pojištění. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození. Při dosažení řádného důchodového věku není nutné odejít do řádného důchodu, je možné nadále pracovat a odejít do důchodu později a mít následný státní důchod vyšší z důvodu přesluhování. U lidí narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977. Vše platí dle aktuální legislativy, která se však může během let změnit a důchodový věk může být v budoucnu jiný. Případná změna důchodového věku by se týkala mladších ročníků, občanů v předdůchodovém věku by se případné legislativní změny ohledně řádného důchodového věku neměly již týkat.

 

Důchodový věk v Česku u vybraných ročníků narození

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r

 

Praktický příklad 1)

Pan Nový se narodil 1. 3. 1953, pan Nový má jedno dítě. Pan Černý se narodil 10. 9. 1953 a má tři děti. Oba pánové se narodili ve stejném roce, proto mají stejný důchodový věk, přestože se narodili v jiném měsíci a vychovali rozdílný počet dětí. Výchova dětí totiž snižuje důchodový věk pouze ženám, mužům nikoliv. Důchodový věk může narozených v roce 1953 je 63 let. Pan Nový tak může do řádného starobního důchodu odejít nejdříve 1. 3. 2016. Pan Černý může do starobního důchodu odejít nejdříve 10. 9. 2016.

 

Praktický příklad 2)

Paní Novotná se narodila 2. 2. 1960 a vychovala jedno dítě. Paní Dvořáková se narodila v 16. 2. 1960 a vychovala tři děti. Paní Novotná dosáhne řádného důchodového věku 2. 10. 2023. Paní Dvořáková dosáhne řádného důchodového věku 16. 10. 2020. Paní Dvořáková má důchodový věk (60 let a 8 měsíců) o tři roky nižší než paní Novotná (63 let a 8 měsíců), protože vychovala více dětí.

 

Praktický příklad 3)

Pan Malý se narodil v roce 1980. Dle současné legislativy by byl důchodový věk pana Malého 67 let a 6 měsíců. Rozdíl mezi roky 1980 a 1977 je 3, po vynásobení tedy dvěma tedy šest měsíců, které by se přičetli k věku 67 let.

 

Jak je to s předčasným důchodem?

V Česku je legislativou umožněn dřívější odchod do důchodu, do tzv. předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je možné odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané mající důchodový věk 63 let a více mohou odejít do předčasného důchodu v 60 letech. V budoucnu bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Jít do předčasného důchodu o 5 let dříve budou moci občané mající řádný důchodový věk 65 let a více. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení důchodu a nižší měsíční státní důchod. Z finančního hlediska je výhodnější odejít až do řádného důchodu a odchod do předčasného důchodu je vhodné si důkladně promyslet. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.

 

Praktický příklad 4)

Paní Procházková se narodila 5. 3. 1958 a vychovala jedno dítě. Řádný důchodový věk paní Procházkové je 62 let a 8 měsíců. Do řádného důchodu může paní Procházková odejít nejdříve 5. 11. 2020. Do předčasného důchodu může paní Procházková odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Od 5. 11. 2017 může paní Procházková odejít do předčasného důchodu kdykoliv.

 

Praktický příklad 5)

Pan Liška je narozen 5. 6. 1959 a řádný důchodový věk pana Lišky je tedy 64 let. Protože je řádný důchodový věk vyšší než 63 let, tak může pan Liška odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Do předčasného důchodu může pan Liška odejít nejdříve 5. 6. 2019. Odejít do předčasného důchodu takhle brzy by však znamenalo citelné finanční krácení. Odchod do předčasného důchodu čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku by měl mít vždy důležitý motiv.

 

Jak je to s předdůchodem?

Předdůchod vyplácí penzijní společnost, jestliže má občan dostatečně vysoké vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Pro účely předdůchodu se však posuzuje důchodový věk mužů, ženy tak nemohou odejít do předdchodu tak brzy jak muži. Protože předdůchod vyplácí penzijní společnost, tak je v praxi možný souběh předdůchodu a předčasného důchodu.

 

Praktický příklad 6)

Paní Veselá splňuje všechny podmínky pro čerpání měsíčního předdůchodu od své penzijní společnosti z naspořených peněz v doplňkovém penzijním spoření. Paní Veselá se narodila 10. 1. 1958 a vychovala dvě děti. Řádný důchodový věk paní Veselé je 61 let a 2 měsíce. Do předdůchodu však nemůže paní Veselá odejít v 56 letech a 2 měsících. Důchodový věk muže narozeného v roce 1958 je 63 let a 10 měsíců, tento věk ponížený o 5 let je 58 let a 10 měsíců, což je rozhodující věk pro nárok na předdůchod, protože se posuzuje důchodový věk muže daného ročníku narození. Do předdůchodu může tedy paní Veselá odejít 10. 11. 2016.

Komentáře