Kdy je předdůchod dobrou volbou?

Důchodový věk se v Česku neustále prodlužuje. Někteří občané nemohou nebo nechtějí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Jednou z možností je čerpání předdůchodu. Co je dobré vědět o předdůchodu?

 

Předdůchod nevyplácí stát, během předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze. Nejdříve je možné odejít do předdůchodu 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Posuzuje se však důchodový věk muže daného ročníku narození. Ženy tedy mohou v praxi čerpat předdůchod později než muži.

 

Praktický příklad 1)

Paní Novotná, narozená 1. 2. 1957, která vychovala dvě děti, má vlastní důchodový věk 60 let a 8 měsíců. Muž narozený v roce 1957 má důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Do předdůchodu může paní Novotná odejít nejdříve v 58 letech a 8 měsících (věk 63 let a 8 měsíců ponížený o 5 let), tedy 1. 10. 2015.

 

Jak je to se zdravotním a důchodovým pojištěním?

Za všechny občany pobírající předdůchod platí zdravotní pojištění stát. Dále se doba pobírání předdůchodu považuje pro výpočet starobního důchodu jako vyloučená doba. Co to znamená? Občané mající pouze příjem z předdůchodu nemusí mít strach, že z důvodu nulového příjmu podléhajícího důchodovému pojištění během čerpání předdůchodu dojde ke snížení jejich průměrné měsíční mzdy za odpracované roky, ze které se počítá státní starobní důchod. Doba předdůchodu neovlivní výši osobního vyměřovacího základu (výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě).

 

Práce během předdůchodu

Protože se během předdůchodu pobírají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, tak je možné i během předdůchodu pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nebo je možné i souběh předčasného důchodu a předdůchodu. Předdůchodci, kteří budou během pobírání předdůchodu pracovat, se mohou následně při podání žádosti o důchodu rozhodnout, zdali budou dobu práce nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti považovat za vyloučenou dobu nebo budou odpracovanou dobu standardně započítávat pro výpočet důchodu. Pro předdůchodcc pracující na hlavní pracovní poměr je zpravidla s ohledem na měsíční výši státního důchodu výhodnější příjem a dobu pojištění započítat obvyklým způsobem a nevyužít institutu vyloučené doby.

 

Kdy jsou splněny zákonné podmínky?

Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Občané mající uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění musí nejdříve „převést“ svoji smlouvu na doplňkové penzijní spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost. Smlouva musí pro čerpání předdůchodu trvat minimálně 60 měsíců. Do potřebné doby se započítává i spoření na smlouvu o penzijním připojištění. Předdůchod se musí pobírat nejméně 2 roky.

 

Minimální měsíční výše předdůchodu

Ze zákona musí minimální měsíční výše předdůchodu činit 30 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Průměrná měsíční mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2014 je hodnota průměrné mzdy 25 179 Kč. V roce 2015 musí tedy měsíční výše předdůchodu činit minimálně 7 554 Kč (30 % z 25 179 Kč), aby se doba pobírání předdůchodu hodnotila pro účely zdravotního pojištění a důchodového pojištění se všemi výhodami jako předdůchod.

 

Praktický příklad 2)

Při dostatečně vysoké naspořené částce na doplňkovém penzijním spoření je možné pobírat měsíční předdůchod v libovolné výši. Paní Veselá chce měsíčně čerpat předdůchod ve výši 9 000 Kč po dobu 3 let. Na svojí smlouvě musí mít tedy naspořeno minimálně 270 000 Kč (9 000 Kč x 12 měsíců x 3 roky).

 

Proč odejít do předdůchodu?

Občané mající dostatečné vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření mohou odejít do předdůchodu. Dostatečné úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření umožní odejít až do řádného důchodu a vyhnout se tak krácení za předčasnost jako by tomu bylo při odchodu do předčasného důchodu. Pro občany, kteří mají práci a mohou pracovat, je však výhodnější ve všech případech odejít až do řádného důchodu. Doba pobírání předdůchodu se totiž nezapočítává do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu. Kdo pracuje až do dosažení řádného důchodového věku, ten bude mít vyšší měsíční důchod než občan čerpající předdůchod již 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Primárním cílem spoření v penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je snaha zvýšit si životní úroveň v řádném důchodovém věku. Při čerpání předdůchodu by se přitom značná část naspořených peněz vyčerpala již před dosažením důchodového věku. Pro lidi, kteří ztratí v předdůchodovém věku práci a nemohou najít uplatnění na trhu práce, může být však čerpání předdůchodu po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců zajímavým řešením, neboť se vyhnou krácení za předčasnost jako v případě předčasného důchodu.

 

Stát podporuje spoření na důchod

Na penzi je možné se finančně zajistit více způsoby. Záleží na konkrétní životní situaci, osobních vlastnostech a vztahu k riziku. Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření jsou státem podporovány produkty III. důchodového pilíře. Stát podporuje oba finanční produkty formou měsíčního státního příspěvku a daňového odpočtu.

  • Měsíční státní příspěvek se pohybuje od 90 Kč po 230 Kč. Nárok na minimální státní příspěvek 90 Kč vzniká při měsíční úložce 300 Kč na smlouvu. Na maximální měsíční státní příspěvek 230 Kč dosáhnou občané spořící minimálně 1 000 Kč na smlouvu.
  • Od základu daně je možné odečíst zaplacené příspěvky během roku na smlouvu ponížené o 12 000 Kč. Pro možnost daňového odpočtu a snížení daňové povinnosti je nutné spořit více než 1 000 Kč. Na maximální daňový odpočet ve výši 12 000 Kč, což přináší roční daňovou slevu 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč), je nutné spořit na smlouvu minimálně 2 000 Kč měsíčně.
Komentáře