Deset důvodů, proč pracovat v důchodu?

Někteří starobní důchodci pracují i po dosažení řádného důchodového věku a pobírají současně důchod a mzdu ze zaměstnání. Práce v důchodovém věku má nejenom finanční a daňové výhody, ale má i pozitivní vliv na celkový životní styl. Podívejme se na vybraných deset důvodů, proč je dobré pracovat v důchodu.

 

Vyšší měsíční disponibilní příjem

Pracující důchodci mají výrazně vyšší životní úroveň než jejich nepracující důchodci, neboť pobírají současně důchod a mzdu. Pracující důchodci tak mohou více cestovat a utrácet za zábavu.

 

Žádná pracovní omezení

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně příjmu nebo pracovnímu úvazku. Řádní starobní důchodci mohou tedy pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a mít i nadprůměrnou mzdu a k tomu současně pobírat státní důchod.

 

Přepočítání důchodu

Pracující důchodci, kteří ze své mzdy odvádí sociální pojištění, si mohou požádat z důvodu práce po dosažení řádného důchodového věku o přepočítání důchodu. Za každých 360 odpracovaných kalendářních dní se zvyšuje důchod o 0,4 % výpočtového základu. O přepočítání důchodu je nutné si písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Při dlouhodobé práci v důchodu je možné v průběhu let o přepočítání důchodu požádat víckrát.

 

Můžeme dělat práci, která nás baví

Důchodci, kteří chtějí i po dosažení řádného důchodového věku pracovat, jsou méně ovlivněni mzdovým ohodnocením než v produktivním věku. Pobírají již svůj důchod, a proto mají větší finanční svobodu při výběru práce, kterou chtějí dělat. Pro některé důchodce není již na prvním místě finanční ohodnocení, ale výkon práce, která je baví a přináší jim uspokojení, kde jsou v kontaktu s příjemnými lidmi.

 

Pracovní aktivita má pozitivní vliv na životní styl

Řada pracujících starobních důchodců se cítí lépe, neboť jsou neustále v pracovním poměru a v kontaktu s kolegy. Díky pravidelnému docházení do práce o sebe více pečují a jsou mnohdy veselejší, práce v důchodovém věku je pro ně jednoznačně pozitivní.

 

Vzniká nárok na nemocenskou

V případě pracovní neschopnosti mají nemocní starobní důchodci nárok i na nemocenskou. Nemocenskou mohou starobní důchodci pobírat pouze během trvání pracovního poměru. Starobním důchodcům pro nárok na nemocenskou tedy neplyne ochranná lhůta po skončení pracovního poměru. Pracující starobní důchodci mohou však nemocenskou pobírat maximálně po dobu 70 kalendářních dní.

 

Podnikání je vedlejší samostatnou výdělečnou činností

Výkon samostatné výdělečné činnosti v řádném starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za vedlejší zdroj příjmů. To znamená, že sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Za celý kalendářní rok 2016 je limitem hrubý zisk 64 813 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

 

Je možné pracovat pouze na zkrácený úvazek

Mnozí zaměstnanci by chtěli pracovat na zkrácený úvazek, z finančních důvodů si to však v produktivním věku mohou dovolit jenom někteří zaměstnanci. Pro starobní důchodce je práce na zkrácený úvazek ideální. Zaměstnavatelé potřebujícího pro některé pracovní činnosti zaměstnance pouze na zkrácený úvazek, tak v praxi často rádi zaměstnají starobního důchodce, který má dostatek pracovních zkušeností a bude za takovou práci rád.

 

Lze uplatnit daňové slevy a odpočty

Pracující starobní důchodci mají nárok na uplatnění daňových slev a daňových odpočtů jako ostatní zaměstnanci. Každý pracující starobní důchodci může tedy uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Z důvodu uplatnění daňové slevy je zdanění při nižší hrubé mzdě relativně nízké.

 

Neprovádí se dopočet do minima

Pracující starobní důchodci mohou pracovat na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než minimální měsíční mzda, a přesto se bude zdravotní pojištění vypočítávat ze skutečné hrubé mzdy a nikoliv z minimální mzdy jako u ostatních zaměstnanců. U pracujících starobních důchodců se totiž neprovádí dopočet do minima. Pro starobní důchodce tak není, na rozdíl od většiny ostatních zaměstnanců, s ohledem na placení zdravotního pojištění problém, pracovat např. na zkrácený úvazek za hrubou měsíční mzdu 8 000 Kč.

Komentáře