Pracující důchodci mohou obdržet zaplacenou daň zpět

Mnozí penzisté pracují i v důchodu, ať už na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu. Během roku platí pracující důchodci ze své mzdy nebo odměny daň z příjmu. V některých případech však mohou zaplacenou daň během roku 2015 dostat v plném rozsahu nebo částečně zpět. Podívejme se na praktické příklady.

 

Aby bylo možné obdržet daňovou vratku na účet, tak musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvé musí být během roku zaplacena nějaká částka na dani z příjmu a za druhé musí být podáno daňové přiznání za rok 2015 nebo provedeno roční zúčtování daně zaměstnavatelem. Daňová vratka může být maximálně ve výši zaplacené daně z příjmu během roku. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně příjmu nebo typu pracovního úvazku.

 

Práce po část roku

Penzistům pracujícím pouze po část kalendářního roku vznikne nárok na daňovou vratku. V ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem (nebo v daňovém přiznání) totiž uplatní základní slevu na poplatníka za celý rok v celé výši 24 840 Kč. Při práci pouze po část roku 2015 nevyužili totiž slevu na poplatníka v plném rozsahu, za každý odpracovaný měsíc uplatnili slevu na poplatníka pouze ve výši 2 070 Kč.

 

Praktický příklad 1)

Pan Novák je od roku 2014 ve starobním důchodu. Od září 2015 obdržel zajímavou pracovní nabídku a nastoupil opět do zaměstnání. Hrubá měsíční mzda pana Nováka v měsících září až prosinec byla vždy 20 000 Kč. Pan Novák každý měsíc při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatnil základní slevu na poplatníka v poměrné výši 2 070 Kč. V každém měsíci zaplatil pan Novák na dani z příjmu fyzických osob 1 950 Kč (výpočet je uveden v tabulce).

 

Text Částka
Hrubá mzda 20 000 Kč
Superhrubá mzda 26 800 Kč

(20 000 Kč x 1,34)

Daň z příjmu 4 020 Kč

(26 800 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Měsíční záloha na dani z příjmu 1 950 Kč

(4 020 Kč – 2 070 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Za čtyři měsíce roku 2015 zaplatil pan Novák na zálohách na dani z příjmu fyzických osob 7 800 Kč (1 950 Kč x 4 měsíce). Pan Novák požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. V ročním zúčtování daně uplatní zaměstnavatel pana Nováka základní slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč. Základní roční sleva na poplatníka, na kterou má nárok každý daňový poplatník, se poměrně nekrátí. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka v plném rozsahu vznikne panu Novákovi nárok na daňovou vratku ve výši 7 800 Kč. O tuto částku bude mít pan Novák vyšší čistou mzdu po provedení ročního zúčtování daně prováděného zaměstnavatelem.

 

Nepodepsání prohlášení k dani při práci na dohodu

Daňovou slevu na poplatníka (případně slevu na invaliditu) je možné uplatnit pouze, když je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Jestliže není podepsáno prohlášení k dani, tak není možné slevy měsíčně uplatňovat. Daňové slevy je možné za každý měsíc uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci na dohodu o provedení práce nebývá často z různých důvodů prohlášení k dani podepsáno a při výpočtu čisté odměny se slevy neuplatňují. Když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Ani zaměstnanec ani zaměstnavatel.

 

Praktický příklad 2)

Paní Novotná pracovala po celý rok 2015 na dohodu o provedení práce, celkem pro tři zaměstnavatele, práce na sebe navazovaly. Měsíční odměna byla každý měsíc 9 000 Kč. Paní Novotná nepodepsala prohlášení k dani a z dohody byla sražena 15% srážková daň. Za celý rok zaplatila paní Novotná na srážkové dani 16 200 Kč (9 000 Kč x 15 %) x 12 měsíců). Paní Novotná podá daňové přiznání za rok 2015. V daňovém přiznání uplatní základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka vznikne paní Novotné nárok na daňovou vratku 16 200 Kč a obdrží celou srážkovou daň zpět. K vyplnění daňového přiznání bude paní Novotná potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech z dohody“ od všech tří zaměstnavatelů.

 

Uplatnění daňových slev a odpočtů

Pracující důchodci mají nárok při splnění zákonných podmínek na daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní zaměstnanci. Při uplatnění daňových slev a daňových odpočtů, které lze uplatnit pouze za celý kalendářní rok, vzniká nárok na daňovou vratku.

 

Praktický příklad 3)

Pan Krejčí po celý rok 2015 pracoval, ve starobním důchodu je od roku 2013. Měsíční hrubá mzda pana Krejčího byla 15 000 Kč. Na zálohách na dani z příjmu fyzických osob zaplatil pan Krejčí za celý rok 11 340 Kč. Pan Krejčí požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, přičemž v ročním zúčtování daně uplatní slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Paní Krejčí odešla v roce 2014 do předčasného důchodu. Paní Krejčí po celý rok 2015 pobírala předčasný důchod ve výši 5 552 Kč, žádné další vlastní příjmy neměla. V případě, že má manželka (manžel) vlastní příjem za celý kalendářní rok 68 000 Kč a méně, potom je možné v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Nárok na uplatnění této slevy je nutné doložit čestným prohlášením manželky (manžela), že za rok 2015 neměla vlastní příjmy nad 68 000 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na manželku za rok 2015 vznikne panu Krejčímu po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku ve výši 11 340 Kč. Daňová povinnost pana Krejčího za rok 2015 bude nulová, přičemž pan Krejčí zaplatil během roku zálohy na dani z příjmu ve výši 11 340 Kč, proto bude činit daňový přeplatek právě těchto 11 340 Kč.

Komentáře