Nový kurz pro zdravotně znevýhodněné pomáhá zvýšit šance na zaměstnání

Ať už se do invalidního důchodu dostanou lidé vinou vážného úrazu či dlouhodobé nemoci, jedno mívají zpravidla společné. Velmi těžce pak shání práci. Brněnská Liga vozíčkářů proto od února otevírá administrativní kurz, ve kterém učí práci s daty či kancelářskou technikou. Zdravotně znevýhodnění lidé se tak mohou naučit nové dovednosti v administrativě a zvýšit svoje šance na pracovní uplatnění.

Když už manuální práce není možná

Liga vozíčkářů podporuje lidi s různým postižením na cestě k samostatnosti už více než dvacet let. Při tvorbě nového kurzu pro administrativní pracovníky vycházela ze svých širokých zkušeností. „Setkáváme se s lidmi, kteří dříve pracovali manuálně, ale po nemoci nebo úraze už to nebylo možné. Zhodnotili jsme poptávku na pracovním trhu a vytvořili pro ně ucelený program, ve kterém naši klienti získají dovednosti potřebné pro místo v administrativě,“ uvedla Hana Duchoňová, vedoucí sociální rehabilitace.

Psaní všemi deseti i administrativa

Lidé, kteří se do kurzu zapíší, se učí nejen obsluhovat kopírku, vyřizovat poštu či pracovat s kancelářskou technikou. Naučí se také psát všemi deseti, používat outlook či vytvářet podklady pro účetnictví. Kurz zvyšuje také úroveň počítačové gramotnosti, návštěvníci se učí nakupovat přes e-shopy či rezervovat ubytování nebo letenky. „Z našich klientů se tak můžou stát schopní administrativní pracovníci, kteří najdou nové zajímavé uplatnění a můžou svou energii věnovat smysluplné a ohodnocené práci,“ dodala sociální pracovnice.

Čtrnáct lekcí pomůže s hledáním nového směru

Celý kurz administrativy pro zdravotně znevýhodněné začíná už tento měsíc a díky podpoře EU je pro účastníky zcela zdarma. „Není třeba mít přiznaný invalidní důchod. Stačí, aby člověka omezoval zdravotní stav v některé z oblastí života,“ upozornila Duchoňová. Ve čtrnácti lekcích se účastníci lidé dozvědí, co potřebují k nalezení nového směru ve svém životě. Sociální rehabilitace pomáhá také přímo v procesu hledání práce. Zdravotně znevýhodněné učí, jak si přizpůsobit bydlení, či zorganizovat volný čas. Pomáhá tak odstranit překážky, které nemoc a bolest staví do cesty.

Pro více informací kontaktujte pracovnice sociální rehabilitace na telefonu 777 010 334, nebo prostřednictvím e-mailu brno@ligavozic.cz. Více informací naleznete také na stránkách www.ligavozic.cz/brno .

Komentáře