Vyplatí se Vám odejít do předčasného důchodu?

Pokud jste dosáhli předdůchodového věku, možná zvažujete, zda odejít do předčasného důchodu či naopak odchod do důchodu odložit. Takové rozhodnutí byste měli pečlivě zvážit – termín odchodu do důchodu totiž citelně ovlivní konečnou výši vaší penze. A rozdíly mohou být opravdu veliké. Pokud chcete odejít do penze dříve, pečlivě zvažte výši důchodu, váš zdravotní stav, výši vašich úspor a bezesporu také to, zda je pro vás práce zábava či stres.

Předčasný důchod je nižší

U předčasného odchodu do důchodu je potřeba počítat s tím, že váš důchod bude nižší, než kdybyste odešli v řádném termínu. Nezapomeňte na to, že krácení u předčasného důchodu je trvalé. V okamžiku, kdy dosáhnete řádného důchodového věku, se předčasný důchod nijak nepřepočítává. Pokud vám tedy zdravotní stav umožňuje pracovat či podnikat až do řádného důchodu, potom je rozhodně výhodnější řádný odchod do starobního důchodu.

Předčasný důchod a výkon práce

Odlišná situace je, pokud při odchodu do důchodu stále pracujete. Předčasní důchodci nesmí mít v průběhu pobírání předčasného důchodu příjem podléhající sociálnímu pojištění – v opačném případě jim nárok na předčasný důchod zaniká. Mají však další způsoby, jak pracovat – např. na dohodu o provedení práce, pokud měsíční odměna nepřesáhne 10 tisíc korun. Další variantou je samostatná výdělečná činnost, kde zisk za celý rok 2014 nepřekročí 62 261 korun (při podnikání pouze část roku se tento limit poměrně snižuje). Starobní důchodci pak mohou mít libovolný příjem. Pokud jste tedy v předčasném důchodu a dosáhnete řádného důchodového věku, nemáte už na výši výdělku žádné limity.

Při práci na procenta lze uplatnit slevu na poplatníka

Pokud k 1. lednu 2014 pobíráte starobní důchod, nemůžete u svého zaměstnavatele uplatit během roku základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun měsíčně. Tuto slevu nemohou v daňovém přiznání uplatnit ani důchodci, kteří podnikají. Lidé, kteří nepobírají řádný starobní důchod, i když mají důchodový věk (viz tabulka odchodu do starobního důchodu), pracují na tzv. „procenta“ a mohou u svého zaměstnavatele uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun měsíčně.

Praktický příklad 1)

Pan Modrý se rozhoduje, zdali odejde do předčasného důchodu nebo bude pracovat až do řádného důchodového věku. Pan Modrý má nějaké úspory a plánuje v důchodovém věku hodně cestovat. Předčasný důchod vypadá zajímavě, neboť bude moci pan Modrý začít cestovat dříve. Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

  • Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Proto si vypočítáme předčasný důchod u pana Modrého při odchodu do předčasného důchodu o 360 dní dříve, o 720 dní dříve a o 1 080 dní dříve. Kdyby totiž odešel pan Modrý do předčasného důchodu přesně o rok, o dva nebo o tři, potom by bylo krácení vyšší. Úroveň předčasného důchodu pana Modrého následně porovnáme s řádným důchodovým věkem.
  • Veškeré výpočty jsou samozřejmě zjednodušeny, neboť jsou provedeny dle legislativy roku 2014. 

Základní vstupní údaje pro výpočet jednotlivých důchodů pana Pokorného

Text

Hodnota

Krácení výpočtového

základu

Průměrná měsíční mzda pana Pokorného

31 400 Kč

x

Doba pojištění (předčasný důchod o 1 080 dní dříve)

38 let

14,4 %

Doba pojištění (předčasný důchod o 720 dní dříve)

39 let

8,4 %

Doba pojištění (předčasný důchod o 360 dní dříve)

40 let

3,6 %

Doba pojištění u řádného důchodu

41 let

x

Při dřívějším odchodu do předčasného důchodu je krácení výpočtového základu vyšší, současně se získá i nižší doba pojištění, neboť při pozdějším odchodu do předčasného důchodu by pan Pokorný dále pracoval. Čím dříve by pan Pokorný do předčasného důchodu odešel, tím nižší měsíční předčasný důchod by měl, neboť by měl vyšší krácení a získal nižší dobu pojištění.

 

Text

Předčasný

důchod

(o 1 080 dní)

Předčasný

důchod

(o 720 dní)

Předčasný

důchod

(o 360 dní)

Řádný

důchod

Osobní vyměřovací základ

31 400 Kč

31 400 Kč

31 400 Kč

31 400 Kč

První redukční hranice (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

11 415 Kč

11 415 Kč

11 415 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 856 Kč

4 856 Kč

4 856 Kč

4 856 Kč

Třetí redukční hranice (od 30 093 Kč do 103 768 Kč, z 22 %)

288 Kč

288 Kč

288 Kč

288 Kč

Výpočtový základ(11 415 Kč + 4 856 Kč + 288 Kč)

16 559 Kč

16 559 Kč

16 559 Kč

16 559 Kč

Procentní výměra za získanou dobu pojištění

57,0 %

58,5 %

60,0 %

61,5 %

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 340 Kč

2 340 Kč

2 340 Kč

Procentní výměra důchodu před krácením

9 439 Kč

9 688 Kč

9 936 Kč

10 184 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40

8,40

3,60

0,00

Krácení důchodu (v Kč)

2 384 Kč

1 390 Kč

596 Kč

0 Kč

Procentní výměra důchodu po krácení

7 055 Kč

8 298 Kč

9 340 Kč

10 184 Kč

Měsíční důchod

9 395 Kč

10 638 Kč

11 680 Kč

12 524 Kč

vlastní výpočet autora

 

Vysvětlení k výpočtům:

  • Procentní výměra za získanou dobu pojištění je 1,5% x získaná doba pojištění, např. u řádného důchodu pana Modrého je hodnota 61,5 % (41 let x 1,5 %).
  • Procentní výměra důchodu je výpočtový základ x procentní výměra za získanou dobu pojištění, např. u řádného důchodu pana Modrého je hodnota 10 184 Kč (16 559 Kč x 61,5 %).
  • Krácení u předčasného důchodu (v %) se liší dle předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. U pana Modrého činí krácení 3,6 % (o 360 dní dříve před dosažením řádného důchodového věku), 8,4 % (o 720 dní) a 14,4 % (o 1 080 dní). Krácení se provádí z výpočtového základu.
  •  Krácení důchodu (v Kč) u předčasného důchodu zjistíme, když výpočtový základ vynásobíme příslušným krácením, např. u předčasného důchodu o 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku je krácení důchodu 2 384 Kč (16 559 Kč x 14,4 %).
  • Výsledný měsíční důchod je součtem základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je všech případech stejná a v roce 2014 činí 2 340 Kč.

Pan Pokorný původně myslel, že krácení u předčasného důchodu je nižší, proto se nakonec rozhoduje, zdali odejde do řádného důchodu nebo půjde do předčasného důchodu o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu o 1 080 dní dříve by byl měsíční důchod již výrazně nižší než při odchodu do řádného důchodu.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře