Dvě třetiny lidí si spoří na důchod

Na důchod si šetří dvě třetiny lidí a jejich podíl stoupá zároveň s úrovní vzdělání. Osob se základním vzděláním si na důchod spoří polovina, zatímco u vysokoškoláků se na odchod do starobního důchodu připravuje 84 procent. Ukázal to průzkum, který provedla Asociace penzijních společností ČR s agenturou STEM/Mark letos v září.

Nejoblíbenější je třetí pilíř

Nejčastější formou zajištění je tzv. třetí pilíř, ten využívá 53 procent osob. Jako největší výhodu jmenovali státní příspěvek a možnost příspěvku zaměstnavatele. Oblíbené jsou však i termínované vklady a spořicí účty, které volí 35 procent Čechů. Investici do vzdělání vlastních dětí bere jako vhodnou formu zajištění na stáří asi desetina lidí.

V problematice spoření tápou spíš ženy

Ne všichni však mají přesné informace o tom, jak jednotlivé způsoby zajištění fungují. Například asi 16 procent účastníků třetího pilíře neví, kolik si musí spořit, aby získali co největší výnos. Data ukázala, že v této problematice tápou spíše ženy (21 procent) než muži (12 procent). Průzkum také odhalil, že téměř polovina účastníků třetího pilíře nerozumí rozdílu mezi transformovaným a účastnickým fondem.

Lidé nespoří kvůli strachu z nestability

Z lidí, kteří si zatím na stáří nespoří, uvádí celých 44 procent, že jim v šetření brání aktuálně špatná finanční situace. Výdělky jim tedy neumožňují odložit část výplaty na tyto účely. 28,5 procent se bojí, že by se jejich úspory mohly po čase nějak „vytratit“. Obava spojená s nestabilitou systému a nejistou budoucností byla nejčastější odpovědí na otázku, kde měli respondenti popsat největší slabinu třetího pilíře. Lidé také často zmiňovali, že se penze stejně nedožijí nebo že jim peníze může znehodnotit inflace.

S výší důchodů jsou spokojení spíše v menších městech

Jen necelých 27,5 procent lidí si myslí, že aktuální výše starobního důchodu je dostatečná pro pokrytí jejich potřeb. Tento celorepublikový průměr se však dost liší mezi jednotlivými regiony. Například v sídlech mezi 1000 a 2000 obyvateli si 39 procent lidí myslí, že se dnes s důchodem dá vyjít, u měst nad 100 tisíc lidí sdílí stejný názor jen přes 15 procent dotázaných. Někteří Češi proto mají na stáří připravený finanční plán a téměř 60 procent udává, že si ho připravili sami. Přibližně 36 procent lidí využilo služby profesionála, většinou finančního poradce. Necelých pět procent se s prosbou o radu obrátili na blízkou osobu.

zdroj obrázku: http://compfight.com/search/savings/1-0-1-1

Komentáře