Změny u doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření, které je možné uzavřít od roku 2013, je spolu s dřívějším penzijním připojištěním státem oblíbeným finančním produktem k zajištění na důchod. Doplňkové penzijní spoření nabízí na trhu 9 penzijních společností ve více účastnických fondech. Každý fond však musí mít do dvou let aktiva 50 mil. Kč. Proto dochází ke slučování fondů v některých penzijních společnostech.

 

Třetí důchodový pilíř tvoří penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít pouze do konce listopadu 2012. Od roku 2013 je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. V transformovaném fondu penzijních společností jsou smlouvy o penzijním připojištění. V účastnickém fondu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Všichni občané však mohou bez problémů „převést“ svoji smlouvu o penzijním připojištění na doplňkové penzijní spoření.

 

Státní podpora třetího pilíře

Doplňkové penzijní spoření i penzijní připojištění slouží ke zvýšení životní úrovně v důchodu. Při dlouhodobém spoření na smlouvu je možné si vytvořit zajímavou finanční rezervu. Doplňkové penzijní spoření i penzijní připojištění je podporováno státem prostřednictvím čerpání státního příspěvku a daňového odpočtu. Státní příspěvek i daňový odpočet je u obou produktů shodný.

 

  • Státní příspěvek

V přiložené tabulce máme uveden měsíční státní příspěvek na smlouvu v závislosti na měsíčním vkladu občana na smlouvu. Státní příspěvek se pohybuje od 90 Kč po 230 Kč měsíčně.

Příspěvek občana 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč 800 Kč 900 Kč 1 000 Kč a víc
Státní příspěvek 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč

 

  • Daňový odpočet

Od základu daně je možné odečíst příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření nad částku 12 000 Kč za rok. Základ daně lze snížit až o 12 000 Kč, což přináší daňovou úsporu 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč). Na daňovou úsporu mají nárok občané spořící měsíčně 1 000 Kč a více. V přiložené tabulce máme uveden daňový odpočet a daňovou úsporu v závislosti na měsíční úložce na smlouvu.

 

Měsíční úložka Daňový odpočet Daňováúspora Měsíční úložka Daňový odpočet Daňová úspora
1 100 Kč 1 200 Kč 180 Kč 1 600 Kč 7 200 Kč 1 080 Kč
1 200 Kč 2 400 Kč 360 Kč 1 700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
1 300 Kč 3 600 Kč 540 Kč 1 800 Kč 9 600 Kč 1 440 Kč
1 400 Kč 4 800 Kč 720 Kč 1 900 Kč 10 800 Kč 1 620 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč 900 Kč 2 000 Kč a více 12 000 Kč 1 800 Kč

 

Proč uzavřít doplňkové penzijní spoření?

Noví klienti nemají na výběr. Musejí uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Starší klienti však mohou nadále zůstat v transformovaném fondu nebo mohou přejít do účastnického fondu. Co nabízí doplňkové penzijní spoření oproti penzijnímu připojištění?

  • Možnost čerpat předdůchod. Kdo chce čerpat výhod předdůchodu, ten musí svoji smlouvu o penzijním připojištění „převést“ na doplňkové penzijní spoření.
  • Možnost výběru investiční strategie. Penzijní společnosti nabízí více účastnických fondů s různým investičním profilem.

 

Počet klientů ve III. pilíři

Ke konci srpna evidovaly penzijní společnosti ve III. pilíři 4 847 987 účastníků. Z uvedeného počtu bylo v účastnických fondech celkem 182 585 účastníků. Souhrnná aktiva v účastnických fondech za 3. čtvrtletí roku 2014 byla 3,452 miliard Kč.

 

Penzijní společnosti nabízející doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření nabízí na trhu 9 penzijních společností: Allianz penzijní společnost, AXA penzijní společnost, Conseq důchodová penzijní společnost, Conseq penzijní společnost, Česká spořitelna penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnosti, ING penzijní společnost, KB Penzijní společnost, Penzijní společnost České pojišťovny. Každá penzijní společnost nabízí více účastnických fondů. Jednotlivé účastnické fondy penzijní společnosti se mezi sebou libí v investiční strategii. Jiný účastnický fond penzijní společnosti je vhodný pro konzervativní klienty a jiný pro klienty s rizikovějším profilem. Možnost výběru investiční strategie a její případné měnění v čase je jednou z velkých výhod doplňkového penzijního spoření.

 

Limit 50 miliónů Kč přinese slučování

Dle § 36 zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. musí být hodnota majetku v účastnickém fondu obhospodařovaného penzijní společností po uplynutí 24 měsíců ode dne udělení k povolení k vytvoření účastnického fondu dosahovat nejméně 50 mil Kč. To neplatí pro povinný konzervativní fond. Počet účastníků u penzijní společnosti musí po uplynutí 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření povinného konzervativního fondu dosahovat alespoň 10 tisíc. Vzhledem k zákonnému limitu však budou některé penzijní společnosti nabízet v roce 2015 méně účastnických fondů než tomu bylo v roce 2014. Aby byla splněna zákonná podmínka, tak budou některé penzijní společnost slučovat své fondy. Další možností je zakládání nových účastnických fondů. V některých případech mohou penzijní společnosti nabízet např. dva účastnické fondy oproti předchozím čtyřem. V přiložené tabulce máme uveden uvedeny všechny účastnické fondy jednotlivých penzijních společností, které měly ke konci 3. čtvrtletí 2014 aktiva nad limit 50 mil. Kč. Údaje publikovala Asociace penzijních společností ČR. Z celkového počtu 33 účastnických fondů splňovalo zákonnou podmínku 14 účastnických fondů.

 

Penzijní společnost Účastnický fond Aktiva celkem (v mil. Kč)
ČS PS PKF 1 052,56
PS ČP Spořící 670,04
KB PS PKF 366,79
ČSOB PS PKF 247,09
ČS PS Vyvážený ÚF 156,15
PS ČP Vyvážený ÚF 123,14
ING PKF 108,78
AXA PS PKF 99,53
ČSOB PS Garantovaný ÚF 96,72
ČS PS Dynamický ÚF 93,88
Allianz PS PKF 67,38
PS ČP PKF 65,97
AXA PS Dluhopisový ÚF 60,09
KB PS Vyvážený ÚF 50,72

 

V roce 2014 nabízelo doplňkové penzijní spoření 10 penzijních společností. V červnu 2014 však došlo k převodu klientů Raiffeisen penzijní společnosti do Penzijní společnosti České pojišťovny.

 

Příklady sloučení účastnických fondů

  • Allianz PS: dne 5. 11. 2014 došlo ke sloučení účastnických fondů. Zanikající účastnický fond: Allianz účastnický fond Selection. Přejímající účastnický fond: Allianz dynamický účastnický fond.
  • AXA PS: dne 16. 12. 2014 došlo ke vzniku Vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti. Dne 1. 1. 2015 došlo ke sloučení Vyváženého fondu se Smíšeným účastnickým fondem AXA penzijní společnosti.
  • ING PS: dne 4. 11. 2014 vytvořen nový účastnický fond – Spořící účastnický fond ING Penzijní společnosti. Nový účastnický fond nahradí dva účastnické fondy – Penze 2030 a Penze 2040.
  • KB PS: dne 19. 12. 2014 došlo ke sloučení účastnických fondů. Zanikající účastnický fond: KB PS zajištění účastnický fond. Přejímající účastnický fond: KB PS vyvážený účastnický fond.

 

Co se mění pro klienty?

Klienti doplňkového penzijního spoření, kteří spoří v účastnickém fondu, který se sloučí s jiným účastnickým fondem, mohou samozřejmě změnit investiční strategii v rámci své penzijní společnosti. Nebo mohou přestoupit k jiné penzijní společnosti a vybrat si účastnický fond, který bude více odpovídat jejich investičnímu profilu. Do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení sloučení (rozhodnutí vydává ČNB) je změna bezplatná.

Komentáře