Život 90 ocenil ty, kteří pomáhají seniorům

Do rukou třech dobrovolníků, kteří se bez nároku na odměnu již léta věnují práci se seniory i partnerů, kteří sdružení Život 90 finančně pomáhají, předala ve Státní opeře Praha ocenění první dáma Livie Klausová.

„Občanské sdružení Život 90 za dvacet let své existence přesně ví, co senioři potřebují a co jim udělá radost,“ řekla Livie Klausová, která se benefičního večera na podporu Života 90 každoročně zúčastňuje a jako čestný host ocenění předává. Z jejích rukou putovala cena k Dagmar Vojířové, Ludmile Wilhelmové a Jiřímu Šlechtovi, kteří se ve sdružení Život 90 dobrovolnicky věnují organizaci různých aktivit pro seniory.
V rámci večera také tradičně udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger Cenu Makropulos mimořádnému projektu na podporu seniorů. Za rok 2012 dostalo tuto cenu Hospicové občanské sdružení Duha z Hořic. „Samo prodlužování lidského věku nestačí, pokud není naplněn smyslem,“ citoval Leoš Heger úryvek ze hry Věc Makropulos od Karla Čapka.

Výtěžek z benefičního večera, na kterém zazněla opera Turandot od Giacoma Pucciniho, použije občanské sdružení Život 90 na provoz Senior telefonu – 800 157 157, jediné české bezplatné nonstop linky důvěry pro seniory. Linka Senior telefon přijímá ročně více než 12 tisíc hovorů – toto číslo stále roste a závažnost problémů, se kterými se nám volající denně svěřují, stoupá. Na lince se v obrovské míře objevuje téma samoty, které někdy graduje až k sebevražedných tendencím; zastoupeny jsou i závažné ekonomické problémy a denně přibývá také případů domácího násilí.

V rámci slavnostního večera odstartovalo Život 90 také informační kampaň proti násilí na seniorech. Celorepubliková měsíční kampaň proti týrání a zneužívání seniorů je první svého druhu v Česku a jedinečná jsou komplexností.

Komentáře