Vyplatí se OSVČ s nízkým ziskem vstup do II. pilíře?

Státní důchod u osob samostatně výdělečně činných závisí na výši plateb na důchodovém pojištění a získané době pojištění. Aktuálně však desetitisíce OSVČ odvádí na pojistném pouze minimální výši, protože mají malý zisk. Musí proto počítat s nízkým státním důchodem. Zda se jim v tomto případě vyplatí vstoupit do II. pilíře ukáží následující příklady.

1) Výše státního důchodu v případě, že OSVČ nevstoupí do II. pilíře

Jaký důchod můžete očekávat v případě, že se rozhodnete nepřipojit k II. pilíři si ukážeme na následujícím příkladu. Pro zjednodušení budeme počítat, že osobní vyměřovací základ pana Svobody (základní vstupní údaj pro výpočet důchodu) odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu za rok 2013. Pan Svoboda platí v roce 2013 minimální měsíční zálohu na důchodovém pojištění ve výši 1 890 Kč (29,2 % z 6 471 Kč). Za rok 2013 je minimální vyměřovací základ u OSVČ 77 652 Kč, což měsíčně činí 6 471 Kč. Budeme počítat, že pan Svoboda získá 41 let pojištění.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

6 471 Kč

První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %)

6 471 Kč

Výpočtový základ

6 471 Kč

Procentní výměra za odpracované roky(41 let x 1,5 %)

61,5 %

Procentní výměra důchodu(6 471 Kč x 61,5%)

3 980 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod(2 330 Kč + 3 980 Kč)

6 310 Kč

 

2) Výše státního důchodu v případě, že OSVČ vstoupí do II. pilíře

Pokud by pan Svoboda do II. pilíře vstoupil, odváděl by na důchodovém pojištění celkem 31,2 % z vyměřovacího základu – z toho 26,2 % na účet OSSZ a dalších 5 % na účet vybraného důchodového fondu u zvolené penzijní společnosti. V první variantě odvádí na důchodovém pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu OSSZ. Státní důchod je ale při vstupu do II. pilíře nižší. Každý rok účasti v II. pilíři se započítává z 1,2 % místo 1,5 %. Pro účely výpočtu budeme předpokládat, že pan Svoboda je v II. pilíři po dobu 20 let.

 

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

6 471 Kč

První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %)

6 471 Kč

Výpočtový základ

6 471 Kč

Procentní výměra za odpracované roky(20 let x 1,2 %) + (21 let x 1,5 %)

55,5 %

Procentní výměra důchodu(6 471 Kč x 55,5%)

3 592 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod(2 330 Kč + 3 592 Kč)

5 922 Kč

Co je pro OSVČ s nízkým ziskem výhodnější?

Jak je patrné z tabulky, v druhé variantě by při vstupu do II. pilíře poklesl panu Svobodovi důchod o 388 Kč měsíčně, vše pro zjednodušení počítáme dle legislativy roku 2013. Tento pokles by se panu Svobodovi pravděpodobně z II. pilíře nepodařilo kompenzovat. Do II. pilíře by přispíval ročně „pouze“ 3 883 Kč (5 % ze 77 652 Kč). Pokud by ale do II. pilíře OSVČ pan Svoboda nevstoupil, mohl by měsíčně libovolně investovat 130 Kč (2 % z 6 471 Kč). Zhodnocení v II. pilíři by samozřejmě záleželo na vybrané investiční strategii a skutečném připsaném zhodnocení.

Z uvedených příkladů lze tedy říci, že vzhledem ke zvýhodnění nízkých příjmů při výpočtu státního důchodu je pro zaměstnance s nízkou mzdou a OSVČ s nízkým ziskem účast v II. pilíři většinou nevýhodná.

Doporučením pro OSVČ tak může být spíše spoření částky např. 1500 až 2000 Kč měsíčně z příjmů do jiných instrumentů finančního trhu a příprava na důchod touto zcela individuální cestou, absolutně nezávislou na státu.

zdroj: duchodovareforma.cz

 

Komentáře