Vyjádřete se k návrhu strategie pozitivního stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách první teze Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro léta 2013 až 2017. Kdokoliv se k bodům strategie může libovolně vyjadřovat.

Koncepce se zaměří na vzdělání

Strategie pozitivního stárnutí by měla odstraňovat přetrvávající stereotypy ve společnosti a zvýšit kvalitu života všech generací v České republice. Jednou z jejích hlavních priorit bude pro příští roky vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku. Těch je teď po republice na 21 a zapojují do vzdělávání asi 2 % důchodců. Pomáhají jim přitom nejen v rozvoji aktivního života, což má pozitivní dopad na jejich celkové zdraví a nezávislost, ale rovněž jim mohou pomoci nalézt další uplatnění na trhu práce. Například zkrácený úvazek.

Stát podpoří podnikající seniory

Protože důchodová reforma počítá s přenesením části odpovědnosti za zabezpečení ve stáří ze státu na jedince, úkolem strategie bude rovněž zajistit dobře informovanou veřejnost. Dle statistických údajů je pro starší občany nejobtížnější znovunalezení pracovního místa v případě ztráty zaměstnání. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak chce podpořit zejména rozjezd vlastního podnikání pro seniory. Bude jim poskytovat pomoc a podporu při nastartování vlastního podnikání, a to například s využitím zahraničních příkladů dobré praxe. Dalšími body záměru pozitivního stárnutí bude například kvalitní zdravotní péče nebo široká škála zdravotnických služeb.

Komentáře