Vdovský a vdovecký důchod: co byste měli vědět

Po smrti životního partnera má vdovec či vdova při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na vdovský či vdovecký důchod. Jaké předpoklady je třeba splnit, jak dlouho se vyplácí a v jaké výši, vám prozradí následující článek.

Kdo má nárok vdovský či vdovecký důchod

Na vdovský či vdovecký důchod má nárok pouze manžel či manželka zemřelého. Druha či družky, který žil se zemřelým v jedné domácnosti, se nárok na výplatu tohoto důchodu netýká. Pozůstalý manžel či manželka má nárok na vyplácení vdovského či vdoveckého důchodu ve třech případech. Prvním je situace, kdy zesnulý pobíral starobní či invalidní důchod, druhým stav, kdy měl zemřelý splněnou podmínku potřebné doby pojištění pro výplatu důchodu a třetím případ, kdy zesnulý zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho se vyplácí vdovecký důchod

Vdovský důchod se standardně vyplácí po dobu jednoho roku od smrti partnera. Po uplynutí této lhůty nárok na výplatu zaniká, pokud ovšem pozůstalý nesplní jednu ze zákonem stanovených podmínek. Mezi podmínky se řadí invalidita ve třetím stupni, péče o nezaopatřené dítě, péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby v II., III. či IV. stupni, péče o svého rodiče či rodiče zesnulého partnera, který s ním žije ve stejné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby v II., III. nebo IV. stupni. Poslední podmínkou je u ženy dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosažení svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod může opětovně vzniknout, pokud bude splněna některá z výše uvedených stanovených podmínek do dvou let od zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. O obnovení výplaty vdovského důchodu si pozůstalý musí písemně zažádat na OSSZ. Naopak nárok na vdovský důchod může i při splnění uvedených podmínek zaniknout, a to pokud se pozůstalý opětovně ožení či provdá.

Jaká částka se vyplácí

Vdovský a vdovecký důchod tvoří základní a procentní výměra. Základní výměra je pro všechny stejná a činí 2 270 Kč měsíčně. Výše procentní výměry důchodu dosahuje 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Pokud pozůstalý sám pobírá starobní či invalidní důchod, výsledná částka se mu vypočítává na základě pravidla o souběhu více důchodů.

Komentáře