V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora

Na 300 nových případů týrání zaznamenala v roce 2011 krizová telefonní linka Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90. Ve více než polovině případů šlo o mezigenerační týrání. Násilí na seniorech si celý svět připomíná 15. června 2012.

Linka přijme ročně 12 000 hovorů

Jediná bezplatná linka důvěry pro seniory s nepřetržitým provozem Senior telefon s číslem 800 157 157 přijme ročně více než 12 000 hovorů. Nový případ týrání se objevuje každý den. Zkušenost s týráním má podle provozovatelů více než pětina Čechů starších 60 let. Většina těchto případů zůstane skryta, oběti mají strach z případných sankcí. Velkým problémem je, že utlačovaná osoba se mnohdy stydí za chování svých dětí a raději se trápí, než aby zveřejnila rodičovské selhání.

Nabízí odbornou i laickou pomoc

Týrání seniorů se však neodehrává jen v rodinách, ale i v rezidenčních institucích, ústavech sociální péče, domovech pro seniory nebo v léčebnách. Podílí se na něm i profesionální pečovatelé. Senioři se však často obávají využít pomoc. V takové situaci je možné bezplatně zavolat na Senior telefon a anonymně sdílet své emoce i probrat možnosti pomoci. Každoročně je násilí páchané na seniorech připomínáno 15. června. Mezinárodní organizace INPEA vyhlásila tento den Světovým dnem připomenutí násilí na seniorech už v roce 2006. Snaží se tak na celém světě zvyšovat obecné povědomí o týrání seniorů a podporuje prevenci tohoto jevu.

Komentáře