Univerzity 3. věku v ČR

Sebevzdělávání už dávno není jen výsadou mladých lidí, univerzitní vzdělání si dneska mohou dopřát i starší ročníky. Univerzity třetího věku umožňují svým studentům strávit podzim života aktivně a smysluplně, něco nového se naučit a poznat nové přátele. Loni jejich služeb využilo kolem 22 000 seniorů.

První univerzity třetího věku u nás začaly vyučovat v akademickém roce 1986/1987 na Karlově univerzitě a univerzitě v Olomouci, od té doby nabídka tohoto vzdělávání stále roste, svoji univerzitu 3. věku má dnes téměř každá veřejná vysoká škola. Podmínky přijetí, zápisné i šířka nabízených kurzů se liší případ od případu.

Karlova univerzita

Například největší česká vysoká škola – Karlova univerzita nabízí v rámci univerzity třetího věku na svých 14 fakultách ročně kolem stovky kurzů rozmanitého zaměření. Posluchačem se může stát každý, kdo dosáhl důchodového věku a u většiny kurzů je stanovena i podmínka ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou. Poplatek za absolvování kurzu se pohybuje od 100 do 500 Kč za jeden semestr studia.

První univerzita 3. věku na umělecké škole

Nově se senioři mohou také zapsat na první univerzitu třetího věku na umělecké vysoké škole, otevřela ji letos na jaře brněnská Janáčkova akademie múzických umění. Zájemci z řad seniorů bez ohledu na výši dosaženého vzdělání mohou po zaplacení registračního poplatku 450 Kč navštěvovat kurz „Jak vzniká divadlo“, v rámci něhož absolvují přednášky s audiovizuálními ukázkami i exkurzi do Městského divadla Brno.

Pro zájemce nad 50 let i invalidní důchodce

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně mohou studovat uchazeči již od dosažení 50 let i zájemci z řad invalidních důchodců. K úspěšnému zakončení studia musí absolvovat alespoň 60 % výuky a na závěr každého semestru vypracovat seminární práci. Zápisné se liší podle náplně kurzů, nejlevnější jsou přednáškové cykly, za praktickou výuku ve výtvarném ateliéru studenti zaplatí téměř dvojnásobek, vyjde na 1 800 Kč za rok.

Až tříleté programy pro seniory

Univerzita Hradec Králové organizuje vzdělávání univerzity třetího věku v rámci své Pedagogické fakulty. V nabídce má tříleté vzdělávací programy z oblasti historie, cestovního ruchu i psychologie, ale i jednosemestrální kurzy zaměřené na výuku jazyků, počítačových dovedností či výtvarných technik. Kursovné činí 200 Kč za jeden jednosemestrální kurs a 400 Kč za akademický rok za tříleté programy.

O možnostech vzdělávání na univerzitách třetího věku informují vysoké školy na svých webových stránkách, stačí si jen vybrat ten správný kurz a vydat se poznáním:

Komentáře