Třetinu českých důchodců čeká exekuce

Celkem 64 315 důchodů s exekuční srážkou evidovala na konci května Česká správa sociálního zabezpečení. Za třetinou nařízených exekucí přitom stály jen drobné dluhy v řádech stokorun. Od roku 2006 se počet důchodců čelících exekuci více než zdvojnásobil.

Důchodcům zůstává nezabavitelné minimum

Exekuci čelí nejen ekonomicky aktivní část společnosti, ale také poživatelé státních dávek. Tedy i senioři. Počet exekucí na důchody navíc v posledních letech rapidně stoupá. Výše dlužné částky je přitom u seniorů většinou nízká, protože k exekuci dochází omylem. Obecně však platí, že z důchodu může být stržena pouze exekuční srážka. Po této srážce zůstává tzv. nezabavitelné minimum, které se rok od roku mění v závislosti na výši životního minima a normativních nákladů na bydlení. Pro letošní rok je částka minima vysoká 5 842 Kč. Pokud navíc dlužník poskytuje výživné, jeho minimum se zvyšuje. A to za každou osobu o 1 460 Kč.

Lepší je exekuci předejít

Dlužníci však mohou aktivním přístupem exekuci předejít. V případě problémů se splácením je dobré se okamžitě s věřitelem sejít a zkusit najít řešení současné složité finanční situace. Některé ústavy jsou ochotny jednat a zkusit najít východisko vhodné pro obě strany, čímž předejdou soudnímu řešení. Výhodné také může být poradit se přímo u zdroje, tedy u Exekutorské komory ČR. Ta soudní exekutory sdružuje a dohlíží nad jejich činností. Provozuje bezplatné poradny v Praze, Brně a v Plzni, v dalších městech jsou pak poradny jednotlivých exekutorských úřadů.

Komentáře