Tisíce těžkých invalidů mají opět nižší důchod

Každým rokem stát systematicky odebírá peníze tisícovkám invalidů v nejtěžším stupni postižení. Už pátým rokem přeřazují posudkoví lékaři invalidy v třetím stupni do nižších stupňů, ke kterým se váže mnohem nižší důchod. Často jen na základě diagnózy na papíře – s žadateli o invalidní důchod se mnohdy vůbec nesetkali tváří v tvář. Stát šetří a lidé ve velmi špatném zdravotním stavu tak přicházejí o tisíce měsíčně – často bez možnosti svůj příjem navýšit jiným způsobem.

Stát letos na invalidních důchodech ušetří ještě víc

Více než půl miliardy korun. Tolik stát letos ušetří na invalidech ve srovnání se stavem před dvěma lety. Zatímco v lednu 2012 zaplatil stát na invalidních důchodech dohromady 3,6 miliardy korun, letos v lednu to bylo o 700 milionů méně. Celková suma navíc každý měsíc nepřetržitě klesá. Jedním z důvodu je fakt, že části invalidních důchodců je po dosažení důchodového věku vyplácen starobní důchod namísto invalidního. Průměrná výše invalidního důchodu ve třetím stupni byla na konci minulého roku 10 245 korun. Ve druhém stupni to bylo už pouhých 6675 korun a invalidé prvního stupně dostávali jen 5 989 korun.

Kalkulačka invalidního důchodu

18 tisíc lidí s těžkým postižením je bez pomoci

K prvnímu lednu tohoto roku bylo celkově vypláceno 433 tisíc invalidních důchodů. Z toho 161 tisíc bylo v prvním stupni, 66 tisíc ve druhém stupni a 206 tisíc důchodů je vypláceno ve třetím stupni. S nějakým typem zdravotního postižení se tak potýká každý desátý Čech a 11 procent lidí se neobejde bez pomoci. Alarmující je, že 18 tisíc osob s těžkým a velmi těžkým postižením se ocitají úplně bez pomoci. Vyplývá to ze statistik ČSÚ a ČSSZ.

Systém, který má redukovat počet invalidů?

Lidé, kterým byl uznán třetí – nejtěžší stupeň invalidity, mají pokles pracovní schopnosti nejméně o 70%. Mnozí z nich tak nikdy nepracovali, protože jim to zdravotní stav neumožňoval. Národní rada osob se zdravotním pojištěním (NRZP) upozorňuje, že tito invalidé končí po novém překvalifikování často na úřadech práce a jsou poté závislí na sociálních dávkách. Podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí se totiž zdravotní stav všech invalidů musí od roku 2010 nově přezkoumávat a přehodnocovat. Podle předsedy NRZP Václava Krásy však tato posudková služba často překračuje rámec vyhlášky a nezohledňuje konkrétní situaci člověka. Celý systém je podle něj nastaven tak, aby redukoval počet příjemců invalidních důchodů.

Během dvou let klesl počet invalidních důchodců o 20 tisíc

„Z hlediska stupně invalidity došlo v lednu 2013 k meziročnímu snížení počtu invalidních důchodců ve třetím stupni o 11,6 tisíce. Počet důchodců ve druhém stupni invalidity se zvýšil o 4,6 tisíce a v prvním stupni vzrostl o 1,2 tisíce,“ uvedlo MPSV ve své statistice. V přesunech nejtěžších invalidů do nižších skupin pokračovali posudkoví lékaři také celý minulý rok.“ V lednu 2014 se meziročně snížil počet invalidních důchodců ve třetím stupni o 9,2 tisíce. Naopak počet důchodců ve druhém stupni invalidity se zvýšil o 2,9 tisíce a v prvním stupni o 1,2 tisíce,“ potvrzuje MPSV ve statistice.

Posudkoví lékaři se často s invalidou vůbec nesetkají

Invalidé si stěžují, že o jejich osudu často rozhodují lékaři, kteří je mnohdy ani pořádně neviděli. Posudkový lékař Jan Boháč na to reagoval slovy: “My se zabýváme prognózou, nikoliv aktuálním zdravotním stavem klienta. Neděláme diagnózu, nevyjadřujeme se k léčbě, ale pracujeme s dlouhodobým nepříznivým stavem klienta v souvislosti s tím, jaké má zákonné nároky.“

Nyní se proto zástupci zdravotně postižených snaží domluvit s ministerstvem práce a sociálních věcí o posuzování zdravotního stavu v souvislosti se stanovením stupně příspěvku na péči. „ČR nemá ucelený systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených lidí, který by jim přednostně umožnil aktivní pracovní činnost, a teprve v případě, že tato pracovní činnost by skutečně nebyla možná, by jim byl přiznáván invalidní důchod,“ řekl deníku Právo předseda NRZP Krása.

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/invalid/1-3-1-1

Komentáře