Senioři budou mít k dispozici profesionální pečovatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje vyškolit několik desítek tisíc speciálních pečovatelů pro důchodce. Mají ulevit nejen samotným seniorům, ale také jejich rodinám. Projekt odstartuje už během letošního roku.

Jak bude péče fungovat?

Služby, které senioři potřebují, chybí hlavně v malých obcích. Ti, co se nedostanou do domova pro seniory, nebo tam prostě nechtějí, jsou odkázáni jen na rodinu. Noví pečující asistenti by však měli rodinu střídat nebo doplňovat. Další novinkou v péči o seniory pak budou i komunitní sestry, jež budou fungovat na pomezí zdravotního a sociálního pracovníka. Pro seniory a jejich rodiny budou průvodcem, který dokáže poznat, co je potřeba a zároveň dokáže konkrétní služby zajistit.

Asistenty pohlídají komunitní sestry

Senioři a nově proškolení profesionálové se o sobě dozví prostřednictvím webové aplikace, k níž budou mít přístup všechny obce. Když tak přijde důchodce, který už na něco nestačí, starosta jednoduše vyhledá, že například ve vedlejší vesnici je k dispozici člověk, který to zajistí. Navíc v obcích budou zmiňované komunitní sestry, které budou mít o všech rodinách přehled a měly by mimo jiné dohlížet na práci profesionálních pečovatelů. Senioři si za profesionální služby zaplatí sami. Pokud to však vyžaduje jejich stav, dostanou od státu příspěvek na péči. Když si najmou asistenta, uzavřou s ním smlouvu například na to, že jim připraví snídani nebo na to, že se spolu denně projdou venku. Hodinová sazba za péči je regulovaná na sto korun.

Komentáře