Rozvedené ženy mají nižší penzi. Řešením je sdílené důchodové pojištění.

Celkovou výši důchodu ovlivňuje mnoho faktorů, jedním z nich je také krach manželství. Rozvedené ženy mohou mít až o 7 procent nižší příjem, než kdyby žily s manželem. Rozvedení muži jsou na tom naopak zpravidla lépe, přilepší si v příjmech až o necelá tři procenta. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Důvodem je fakt, že ženy bývají povětšinou více v domácnosti a muži tak mohou vydělávat a odvádět na penze větší částky. Srovnání penzí mužů i žen by podle studie mohlo přinést sdílené důchodové pojištění.

Ženy mají nižší platy i důchody

České ženy mají  průměrně o pětinu nižší penzi než jejich mužské protějšky. Na konci června pobíraly v průměru 10.498 korun, zatímco muži dostávali 12.129 korun. Ženy ve svém zaměstnání častokrát méně vydělávají a odvody platí kratší dobu, více jim hrozí také nezaměstnanost. Ve stáří se pak kvůli nižším důchodům mnohem častěji propadají do chudoby. Po rozvodu si každý z partnerů musí sám platit náklady na živobytí samostatně, zatímco dříve jej mohl hradit společně s partnerem. Statistiky uvádí, že v České republice se rozpadá polovina manželství. Pokles životní úrovně po rozvodu je aktuální pro mnoho žen.

Rozvedené penzistky jsou na tom hůře než muži

Podle zástupkyň společnosti Gender Studies, která se zabývá problematikou rovnosti, zhoršuje rozvod  situaci většiny žen v důchodu. Podle propočtů by přišly kvůli rozpadu manželství průměrně o 7,1 procenta měsíčního příjmu. Čtvrtina penzistek by měla dokonce o 14,3 procent méně financí, než kdyby žila s manželem. Další čtvrtina rozvedených žen by si však naopak polepšila. U mužů nehraje rozvod v jejich ekonomické situaci tak zásadní roli. V horší situaci by se po ukončení manželství ocitla jen čtvrtina mužů, jejich příjmy v důchodu by klesly o 3,4 procenta ve srovnání se situací, kdy by žili s manželkou. Většina mužů by si však polepšila a to průměrně o 2,9 procenta, čtvrtina by měla k dispozici i o 11,1 procenta peněz víc, než kdyby byli ženatí.

Řešením je sdílené důchodové pojištění

Majetek a úspory nabyté během manželství se sice při rozvodu vypořádávají, netýká se to však budoucích příjmů od státu, například důchodu, přestože na ně manželství má vliv. Za dobu manželství jeden z partnerů vždy musí více pečovat o děti, domácnost a vytvářet partnerovi zázemí, povětšinou se jedná o ženy. Druhý se pak může věnovat kariéře a více vydělávat – a tedy si i víc odvést na penzi.  Studie uvádí, že problém by mohlo vyřešit sdílené důchodové pojištění. Po každém roce manželství by se sčítaly doby odvodů, náhradní doby i příjmy obou manželů. Do důchodové evidence by se pak každému přidala polovina. Taková strategie by snížila průměrný důchod mužů o 2,6 procenta, penzi žen by naopak zvedl o 6 procent. „Sdílení významně sbližuje starobní důchody manželů. Výše je tím bližší, čím déle trvalo manželství. Pokud trvalo celou pracovní kariéru, budou penze identické,“ uvedla studie.

zdroj obrázku: compfight.com, autor: Neusa (261292981_26d3534a34.jpg) – foto je pouze ilustrační

Komentáře