Rok 2012 vyhlášen rokem aktivního stárnutí

Letošní rok je označen rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Hlavním záměrem
idey je apelovat nejen na produktivní část populace, ale například i na studenty. Těm chtějí
patroni českého roku stárnutí ukázat seniorskou užitečnost a kvality.

Senioři tvoří 16 % české populace

Podle dosavadních údajů žije v České republice přibližně 1,6 milionu lidí starších 65 let. A
jejich počet se stále zvyšuje. Právě na seniory je však mnohdy nahlíženo s despektem a
nedostatkem porozumění. Jsou označováni za šedé zatížení naší ekonomiky. Oficiálně se
uvádí, že letos přispělo na jednoho starobního důchodce 2,11 poplatníků. Velmi diskutovanou
oblastí, kde jsou často bez možnosti postihu potlačována práva starších lidí, jsou také
pracovněprávní vztahy.

Rok stárnutí vysvětluje rozdíly

Vyhlášený rok má za úkol podpořit vitalitu a důstojnost všech věkových generací. Snaží se
poukázat zejména na přínosy seniorů. Připomíná, že každý senior je také zákazník, který
svou spotřebou zvyšuje HDP. Díky specifickým potřebám seniorů se vyrábějí nové výrobky,
jako třeba mobily pro seniory či vybavení do domácnosti, vznikají nová pracovní místa. Navíc
každý desátý člověk v důchodovém věku je zaměstnán a vytváří další společenské hodnoty.
Nezanedbatelná je i práce, za kterou důchodci nedostávají od příbuzných žádný plat –
hlídání vnoučat, pomoc v domácnosti, nákupy. „Vytvářejme vhodné podmínky dovolující
aktivní zapojení seniorů do života komunity a celé společnosti. Dávejme jim podněty ke
společenským a kulturním aktivitám, inspirujme se jejich zkušenostmi a znalostmi,“ zní motto
roku stárnutí v České republice.

Komentáře