Smlouva o penzijním připojištění: co byste měli vědět

Na své stáří myslí stále více lidí a počet uzavřených smluv o penzijním připojištění stoupá. Pokud se i vy chystáte uzavřít penzijní připojištění, nabízíme vám možnost se s předstihem seznámit s důležitými informacemi ohledně smlouvy o penzijním připojištění.

Smlouva o penzijním připojištění

Před tím, než smlouvu podepíšete, byste měli být důkladně obeznámeni se všemi důležitými náležitostmi, především se statutem a penzijním plánem, ale také s přesným zněním smlouvy samé. Podepsáním smlouvy se penzijnímu fondu zavazujete platit příspěvky, fond se vám naopak zavazuje poskytovat dávky penzijního připojištění.

Způsoby uzavření smlouvy o penzijním připojištění

Smlouvu můžete uzavřít několika různými způsoby. Tradiční způsob osobního uzavření smlouvy přímo na pobočce penzijního fondu je výhodný zejména díky přímému kontaktu se zaškoleným pracovníkem fondu, který vám může poradit v případě jakýchkoliv nejasností. Některé penzijní fondy nabízí také možnost osobního uzavření smlouvy na pobočkách společností stejné finanční skupiny a institucí, jako je třeba Česká pošta.

Smlouvu o penzijním připojištění si můžete také sjednat on-line na internetu. Existují i portály, na kterých si můžete porovnat nabídky různých penzijních fondů, vybrat si tu nejvíce vyhovující a rovnou vyplnit smlouvu. Bez nutnosti navštívit pobočku si můžete sjednat penzijní připojištění také po telefonu.

Ukončení smlouvy o penzijním připojištění

Také k ukončení smlouvy o penzijním připojištění může dojít více způsoby. Smlouva může být ukončena jednorázovou výplatou finančních prostředků. Pokud je ukončena řádně, tedy po splnění zákonem daných podmínek, veškeré naspořené prostředky obdržíte po uplynutí výpovědní lhůty. Pokud smlouvu ukončíte předčasně, pak vám budou prostředky vyplaceny tzv. odbytným, tedy bez státních příspěvků, které se vrátí Ministerstvu financí.

Smlouvu můžete také ukončit převodem naspořených prostředků k jinému penzijnímu fondu. Pro uskutečnění převodu musíte vyplnit a podepsat formulář obsahující výpověď stávajícímu fondu a k žádosti o převod prostředků přiložit souhlas nástupnického penzijního fondu.

K ukončení smlouvy může dojít i výpovědí ze strany penzijního fondu při některých zákonem stanovených nedostatcích na straně účastníka pojištění. Penzijní připojištění je také ukončeno při ztrátě trvalého pobytu účastníka na území ČR, jeho smrtí, výplatou poslední penze a výplatou odbytného při zániku penzijního fondu.

Komentáře