Deset výhod, proč využít předdůchodu

Pokud máte na doplňkovém penzijním spoření dostatečné vlastní úspory, můžete se na odpočinek vydat ještě před dosažením důchodového věku a zvolit předdůchod. Penzijní připojištění je totiž možné snadné „převést“ na doplňkové penzijní spoření.  Předdůchod s sebou nese řadu výhod, o kterých vám více řekneme v tomto článků.

Předdůchod nevyplácí stát, jsou čerpány vlastní naspořené peníze na doplňkovém penzijním spoření. Pro to, abyste mohli čerpat předdůchod, však musíte splnit několik zákonných podmínek. Vaše spořící doba musí trvat alespoň 60 měsíců (do spořící doby se započítává také spořící doba penzijním připojištění, které však musíte převést u stávající penzijní společnosti na doplňkové penzijní spoření), naspořená finanční částka musí být dostatečně vysoká a měsíční splátka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy MPSV. Předdůchod musíte čerpat nejméně dva roky.

1) Do předdůchodu můžete odejít o pět let dříve než do důchodu

Do předčasného důchodu můžete nyní odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předdůchodu je to až 5 let před dosažením důchodového věku. Řádný důchodový věk se liší pro muže a ženy. Důchodový věk závisí na roku narození, u žen i na počtu vychovaných dětí. Pro možnost čerpání předdůchodu se však posuzuje důchodový věk muže daného roku narození. Ženy tak mohou prakticky do předdůchodu odejít později než muži. Nevyužijí tedy zcela pětiletou lhůtu.

2) S předdůchodem se vyhnete krácení za předčasnost

Možná uvažujete o dřívějším odchodu do starobního důchodu, ale chcete se vyhnout krácení za předčasnost. Ideálním řešením je právě předdůchod. Při předčasném odchodu do důchodu je nutné počítat s citelným krácením státního důchodu.  Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Dřívější odchod do předčasného důchodu je sankciován citelným krácením. Pokud ale čerpáte předdůchod, krácení se vyhnete. Odcházíte totiž až do řádného starobního důchodu.

3) Čerpání předdůchodu vám nesníží průměrnou mzdu

Výše starobního důchodu závisí na získané době pojištění a na osobním vyměřovacím základu. Ten můžeme zjednodušeně nazvat průměrnou mzdou v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu důchodů v roce 2014 se hodnotí příjmy v letech 1986 – 2013. Řada předdůchodců nemá během čerpání předdůchodu žádný jiný vlastní příjem. Nulový příjem v daných letech čerpání předdůchodu však nesnižuje osobní vyměřovací základ. Doba čerpání předdůchodu totiž patří mezi vyloučenou dobu pojištění. Což znamená, že doba pobírání předdůchodu nesnižuje průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky, ze které se následně počítá státní důchod. Zde je však potřeba upozornit, že doba čerpání předdůchodu nezvyšuje dobu pojištění pro výpočet důchodu. Pokud pracujete až do dosažení řádného důchodového věku, získáte vyšší dobu pojištění než váš známý, který bude čerpat předdůchod.

4) Zdravotní pojištění za vás platí stát

Účast na platbě zdravotního pojištění je v České republice povinná pro všechny občany s trvalým pobytem a vyhnout se jí nelze. Za předdůchodce však platí zdravotní pojištění stát. Toto opatření je velmi výhodné. Např. studenti starší 26 let nebo občané sankčně vyřazeni z evidence úřadu práce musí platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy). U své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

5) V předdůchodu můžete pracovat

Čerpání předdůchodu není žádnou překážkou pro to, abyste pracovali či podnikali. Primárně je předdůchod určen pro občany, kteří z nějakého důvodu v předdůchodovém věku nemohou již pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Kdo pracuje, pro toho je lepší využít naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření až v důchodu. Může se vám však stát, že budete v předdůchodu půl roku nebo rok a dostanete velmi zajímavou pracovní nabídku. Můžete ji bez obav přijmout a nastoupit do práce. Na čerpání předdůchodu to nemá žádný vliv. Předdůchodci nejsou ve své výdělečné činnosti limitováni. Mohou mít libovolný příjem a pracovat na libovolný typ pracovního úvazku. Žádná omezení nejsou ani pro výkon jejich samostatné výdělečné činnosti. Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené finanční prostředky.

6) Předdůchod vám nebrání odchodu do předčasného důchodu

Při čerpání předdůchodu nezaniká váš nárok na předčasný důchod. I předdůchodci mohou odejít do předčasného důchodu. Na výpočet předčasného důchodu nemá vliv, že jste čerpali předdůchod. Předčasný důchod je vypočítán standardním způsobem jako ostatním žadatelům o předčasný důchod – viz důchodová kalkulačka předčasný důchod.

7) Jako předdůchodce máte nárok na daňovou slevu

V roce 2014 nemohou starobní důchodci uplatnit při práci nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za celý rok, jestliže k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod. Předdůchodci však mohou základní využít. V předdůchodu se totiž nedostává měsíční důchod od státu. Předdůchod není důchodovou dávkou dle zákona o důchodovém pojištění. Výdělečně činní předdůchodci tak mají v roce 2014 nárok na daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. A to i při práci nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po dobu několika měsíců.

9) Při práci je možnost volby pro výpočet důchodu

Pokud odejdete do předdůchodu a následně začnete pracovat, máte při výpočtu důchodu možnost volby, zdali použijete při výpočtu starobního důchodu „vyloučenou dobu“ nebo „započítáte příjem během předdůchodu“. Situace je samozřejmě vždy individuální. Záleží na konkrétním průběhu pojištění. Jestliže však předdůchodce dosahuje svého „obvyklého“ příjmu jako v minulých letech, tak je výhodnější započítání příjmu.

10) Pokud v předdůchodu podnikáte, zdravotní pojištění platíte podle zisku

Pokud v předdůchodu podnikáte, odvádíte zdravotní pojištění dle skutečně dosaženého zisku. Zdravotní pojištění za předdůchodce platí stát. Předdůchodci jsou tzv. „státními pojištěnci“, proto se na ně při výkonu samostatné výdělečné činnosti nevztahuje povinnost placení zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Komentáře