První říjnový den ve znamení seniorů

Lidé na celém světě si 1. října tradičně připomínají mezinárodní den seniorů, který poukazuje na postavení starých lidí v současné společnosti. U příležitosti tohoto dne a také Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity představily proseniorské  organizace Poslanecké sněmovně tzv. Chartu pro důstojný život. Ta si klade za cíl upozornit na problémy stárnutí v současném světě a apeluje na společnost, aby změnila své nahlížení na období stáří a vnímala je jako příležitost, ne jako problém.

Charta byla slavnostně podepsána

Setkání se kromě zástupců pořádajících organizací, kterými jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Rada seniorů ČR, zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková, zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv Petra Zdražilová a bývalý předseda vlády Vladimír Špidla. V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak byl představen dokument obsahující deset tezí a z nich vyplývajících požadavků, jehož cílem je přispět v české společnosti k vytvoření prostředí pro respektované a sebevědomé stárnutí. Dokument inspirovaný podobnou chartou vytvořenou v roce 2010 ve Švýcarsku byl pak v závěru setkání slavnostně podepsán.

Usilujeme o společnost, která…

… která vnímá demografické stárnutí jako šanci a starší lidi jako cenné zdroje.
… která uznává stárnutí jako vývoj patřící k životu.
… v níž starší lidé sebevědomě prožívají a vytvářejí odpovídající kulturu stáří.
… v níž se starší lidé mohou rozvíjet až do vysokého věku.
… v níž přiznávají lidé svou zranitelnost, závislost a smrtelnost a mohou se přitom spolehnout
na solidaritu ostatních.
… která respektuje neomezenou důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav
nebo životní situace.
… v níž se dostane seniorům potřebné podpory a v níž se rozvíjejí nabídky odpovídající
jejich potřebám.
… v níž je sebeurčení starších lidí respektováno i při snížené schopnosti jejich úsudku.
… v níž jsou psychosociální potřeby starších lidí brány stejně vážně jako jejich tělesné potřeby.
… v níž je umírání vnímáno jako součást života a všechny umírající osoby získají potřebnou
a důstojnou pomoc.

(výňatek z Charty, celé znění na www.apsscr.cz)

Komentáře