Premiér: Důchodová reforma je nutná

Prezident republiky Václav Klaus vetoval druhý pilíř důchodové reformy. Neexistuje podle něj potřebný konsensus v odborné sféře, na politické scéně a ani ve společnosti. Vetovaný zákon je přitom v podstatě už jen technickým dokončením reformy, jejíž hlavní část už byla – bez Klausova veta, ale i podpisu – schválena dříve. Podle plánů vládní koalice měla hlavní část reformy začít s počátkem roku 2013.

Klaus je proti

„Vládní projekt důchodové reformy, především vytvoření jejího takzvaného druhého pilíře, se navrhuje spustit v době, kdy finanční krize odhalila rizika a podlomila důvěru v dlouhodobé kolektivní investování, kdy se obdobné systémy ve světě a především v zemích okolo nás dostaly do těžké krize a jsou zpětně znárodňovány či podstatně modifikovány a kdy celková ekonomická situace a především její perspektiva není příznivá,“ upřesňuje Václav Klaus ve svém vyjádření.

Nečasovo vyjádření

„Pan prezident má na svůj postoj právo, které vyplývá z Ústavy. Chtěl bych však zdůraznit, že vláda plní svoje programové prohlášení. V něm je zakotven i vznik druhého pilíře jako součást důchodové reformy, která ve výhledu finančně stabilizuje důchodový systém. Dlouhodobé neřešení strukturálních reforem není nadále udržitelné. Diskuse o stabilizaci důchodového systému se v České republice vede více než patnáct let. Tato vláda přestala přešlapovat na místě a předložila řešení, jehož základní principy obsažené v předcházejících legislativních normách pan prezident nevetoval,“ konstatoval Petr Nečas.

 

Komentáře