Předdůchodci mohou pracovat, výhody zaměstnance neztratí

Předdůchody jsou součástí důchodové reformy a od prvního ledna už je pobírají první účastníci. Pravidelná měsíční penze jim je vyplácena z jejich vlastních úspor, které si našetřili ve III. pilíři. Většinou však tato částka nepokryje všechny životní potřeby a předdůchodci tak využívají možnosti pracovat bez omezení.

Předdůchody jsou určeny lidem, kteří několik let před důchodem přijdou o práci a nepodaří se jim najít novou. Mohou tak čerpat své vlastní finanční prostředky naspořené u penzijních společností, aniž by museli odcházet do předčasného důchodu, který je oproti běžnému až o pětinu nižší a je krácen. Zdravotní pojištění za předdůchodce zaplatí stát. Výhodou je, že v důchodovém věku se dotyčný vyhne krácení státního důchodu za léta, kdy nepřispíval na důchodové pojištění.

Pokud získá nové zaměstnání, má předdůchodce oproti předčasnému důchodci výhodu. Může si vydělat jakoukoli finanční částku bez omezení a neztratí výhody, které má běžný zaměstnanec nebo OSVČ. Má nárok na uplatnění nezdanitelné slevy, která činí 24 840 Kč ročně. V případě, že si dotyčný vydělá částku, jež by mohla příznivě ovlivnit výši jeho starobního důchodu, může se vzdát svého práva, aby tato doba byla zařazena mezi doby vyloučené. Pokud budou jeho příjmy naopak nízké a podá žádost o jejich vyloučení pro výpočet starobního důchodu, bude se mu doba po kterou pracoval při předdůchodu započítávat do celkové doby pojištění.

Předdůchod mohou lidé získat, pokud si minimálně pět let spořili do třetího dobrovolného pilíře. Naspořená částka musí být natolik vysoká, aby předdůchod činil minimálně 30 % průměrné mzdy v Česku, což je asi 8 tisíc korun za měsíc. Předdůchod může dostat také člověk, který má penzijní připojištění, pokud nejprve přestoupí do doplňkového penzijního spoření.

Komentáře